Anežka Bartošová

Anežka Bartošová

přírodovědkyně

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Usilovná snaha o legislativní ochranu unikátního a biologicky nejrozmanitějšího území v ČR - oblast soutoku Moravy a Dyje, tzv. Moravské Amazonie. Dlouhodobé upozorňování na necitlivý intenzivní způsob lesnického hospodaření. Úspěšné boření ustáleného mýtu, že místní lidé ochranu území nechtějí, ale právě naopak, a jejich zapojení do iniciativy Zachraňme Soutok. Teprve nyní, po mnoha desítkách let, dochází k účinnější ochraně nejcennějších lokalit v oblasti. Přesto však není možné v nasazení polevit, protože lesnická a hospodářská lobby je velmi silná a téma potřebuje mnohem silnější propagaci, hlubší oporu v legislativě a trvalý zájem široké veřejnosti, na který volení politici teprve slyší.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Již nejméně 30 let trvají, bohužel zatím spíše marné, snahy o adekvátní ochranu oblasti soutoku Moravy a Dyje, tzv. Moravské Amazonie. V loňském a předloňském roce se skupině nadšenců v čele s Anežkou Bartošovou z Lanžhota podařilo ožehavé téma viditelněji vnést do veřejného prostoru. Do snahy o záchranu biologicky nejbohatšího území v ČR se pustili s odhodláním: ve spojení s několika dalšími spolupracovníky spustila iniciativu Zachraňme Soutok. Ta začala jako otevřený dopis místních občanů, který podpořilo více než 250 "domorodců z Moravské Amazonie", ale především rozpohybovali k reakci přes 6000 českých vědců. Ti na výzvu od Anežky Bartošové zareagovali společným prohlášením sedmi odborných vědeckých společností. Vše nakonec vyústilo v celostátní petici, kterou zatím podepsalo přes 8 000 podporovatelů. Petice ještě nebyla ukončena, podpisy stále přibývají. Se zástupci vědců o celé situaci následně jednali ředitelé Lesů ČR, ministr zemědělství i premiér ČR. Je to notný posun vpřed, zdaleka však není dobojováno. Anežka Bartošová vystudovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Je matkou 4 dětí, členkou občanského sdružení Lužánek, z. s., iniciátorka výzvy Zachraňme Soutok. Ačkoliv má ve své charakterové výbavě výjimečnou pracovitost, vytrvalost a zápal pro dobrou věc, v zájmu ochrany Soutoku je však potřeba podpořit neboť síly nikoho nejsou nekonečné a bezedné. Anežka Bartošová může být inspirací a vzorem dalším lidem, že i žena se čtyřmi dětmi, prací a péčí o domácnost a rodinu může změnit k lepšímu věci rozsáhlého významu, které budou mít dopad na naši budoucnost.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Iniciativa několika místních v čele s Anežkou Bartošovou poukázala na nepravdivost dlouho prezentovaných argumentů proti ochraně výjimečného území (např. údajný odpor místních obyvatel). Vytrvale upozorňuje na nutnost a povinnost cenné území chránit, ačkoliv má proti sobě silnou zájmovou skupinu, což z její strany vyžaduje obrovskou odvahu (ženy, které mají děti vědí, si pravděpodobně velmi dobře uvědomují, jak jsou ženy s dětmi zranitelné) a nasazení. Co to znamená postavit se subjektu s nepoměřitelně větším vlivem, který je v tomto případě zosobněn těžařskými firmami a lobbisty. Je do očí bijícím paradoxem, že čeští občané dosahují menších či větších úspěchů v ochraně (pra)lesů v tropech od Indonésie, přes Afriku, po Jižní Ameriku, zatímco ochrana (pra)lesů u nás doma zůstává na ostudné úrovni. Pokud máme tendence poučovat rozvojové země, jak si mají chránit své lesy, nadešel čas, abychom si zametli před vlastním prahem.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Pohár trpělivosti přetekl. Už roky se mnohé nevládní organizace, ale i odborníci a jednotlivci snaží zastavit bezohledné drancování lužních lesů v Moravské Amazonii. Bez úspěchu. Anežka Bartošová se jako přírodovědkyně snaží porozumět přírodním procesům. Ty jsou logické a dávají smysl. Dosud však nebyla schopna porozumět procesům, které motivují lesnické podniky k tomu, aby vytěžili unikátní území, jehož přírodní hodnota je nevyčíslitelná a nenahraditelná. Než zemřel dědeček z manželovy strany, který působil v oblasti jako lesník, zavázala se mu Anežka Bartošová slibem, že udělá vše proto, aby se generacemi místních lesníků budovaný les zachoval a uchránil před necitlivou snahou o jeho vytěžení a maximální finanční zhodnocení. Velkou inspirací a hlavním znamením k tomu, že již nelze otálet, byla encyklika papeže Františka Laudato si.

Nominaci zaslal/a: Lenka Opočenská, RNDr. a David Číp

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu