Filip Šálek

Filip Šálek

ekolog, lesní inženýr

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Vytrvalá a neúnavná snaha o zachování, zlepšení a ochranu celé lužní krajiny v jižním cípu Moravy. Realizace mnoha konkrétních opatření v péči o tuto lužní krajinu. Snaha být spojovacím mostem mezi různými obory (ochrana přírody, lesnictví, vodohospodářství, atd.) na úrovni odborné, politické i laické.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Stále nadšený a vystudovaný ekolog a lesní inženýr Ing. et Ing. Filip Šálek. Již mnoho let představuje krásu, cennost a ohroženost zdejší lužní krajiny pro děti i širokou veřejnost (vycházky pro MŠ, ZŠ, exkurze, výstavy, přednášky). Jemu vlastní je hlavně praktická ochrana zejména místní přírody a krajiny (realizace výsadeb, mokřadů, tůní), samozřejmostí jsou pro něj projekty a žádosti o dotace v oblasti ochrany přírody. Jako člověk, kterému záleží na krajině, tak na lidech, kteří v ní žijí, se snaží své přesvědčení naplňovat a hlavně předávat jako předseda Občanského sdružení Lužánek, z.s., místopředseda břeclavské pobočky Hnutí Brontosaurus, průvodce v Lesní mateřské školce Veverka, zastupitel města Břeclav i jako příkladný otec rodiny.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Filip se pustil do chybějící osvěty k ohrožení i ochraně lužní přírody a snad nikdy neodmítl žádnou příležitost, která by jen sebe míň přispěla k lepšímu pochopení a zachování jihomoravských luhů, i když se z jeho strany mnohdy jedná jen o dobrovolnické nasazení. Mnoho úsilí dává do hledání kompromisů a snaží se, aby jeho pohled nebyl jednostranný.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Filip vyrůstal nejen v místě, které má cennou krajinu okolo, on vyrůstal přímo v lužní krajině a ta se mu vryla hluboko pod kůži. To ho vedlo nejen k poznávání a vzdělávání v oblasti lesnictví i ochrany přírody a touze předat vědomosti a zkušenosti. Ale hlavně k přesvědčení, že zdejší cenná krajina si zaslouží ochranu a zachování pro generace, které tu budou žít po nás.

 
Publikační činnost, odkazy
Nominaci zaslal/a: Anežka Bartošová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu