Helena Vágnerová

Helena Vágnerová

botanička, zaměstnankyně Velvyslanectví USA

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Helena Vágnerová, jako dlouhodobá zaměstnankyně Velvyslanectví USA v Praze se od poloviny 90. let svou iniciativou zasazuje za rozvoj environmentálních organizací v České republice zprostředkováváním kontaktů a konkrétního know-how z USA na tomto poli. 
Helena vždy měla, jako experimentální botanička, blízko k přírodě a vědě a i po změně své kariéry a odchodu ze světa vědeckého výzkumu, nejdříve do pražské kanceláře Americké agentury pro mezinárodní rozvoj, později přes Informační agenturu Spojených států do Oddělení veřejné diplomacie amerického velvyslanectví, dávala a dává programy, na kterých pracuje, do kontextu potřeby zachovávat dobré životního prostředí v České republice a k přírodě šetrného života obecně. 

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Díky Helenině pomoci přijelo do České republiky mnoho amerických expertů a expertek, kteří pomáhali s rozvojem těchto organizací a metodik, jak téma životního prostředí přiblížit české veřejnosti – a jak jí vtáhnout do iniciativ ochrany přírody. Zároveň Helena Vágnerová umožnila, skrze programy americké vlády, studijní pobyty v USA pro mnoho lídrů a pracovníků českých nevládek.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Nelze zapomenout ani za pomoc Heleny Vágnerové při zprostředkovávání finanční podpory českým environmentálním nevládkám ze strany americké vlády – Helena se vždy snaží každou příležitost bezezbytku využít a pomoci českým organizacím na ní dosáhnout a při realizaci takových programů dále asistovat. Svoje osobní zaujetí pro oblast životního prostředí Helena Vágnerová stvrzuje svým vlastním dárcovstvím – osobně pravidelně (ale i “nárazově“, pokud  je třeba) podporuje hned několik nevládních organizací. A je třeba zmínit už legendární pěší expedice českou krajinou „nalehko“, které Helena se svým manželem absolvují každý rok přes vánoční období – zprávy z těchto výprav – trefně komentující stav české krajiny v kontextu měnicího se životního prostředí i výrazně se zlepšující starosti o památky kulturního dědictví -  Helena sdílí se širokým okruhem přátel, v loňském roce tento report (o putování územím, kde by mohl vést vodní kanál Dunaj-Odra-Labe a jeho potenciálním katastrofálním dopadu na přírodu) „unikl“ i do tisku. 

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Stručně, dlouholetá a pokračující práce Heleny Vágnerové má také dopad – veskrze hmatatelný a pozitivní a nejen v oblasti životního prostředí v České republice.

Nominaci zaslal/a: Tomáš Knaibl

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu