Martin Hutař a Karel Matěj

Martin Hutař a Karel Matěj

zakladatelé a spolumajitelé firmy PROBIO

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Martin Hutař - zemědělec, ekolog a vizionář a Karel Matěj – strojař, obchodník, dva muži, kteří společně v roce 1992 založili firmu PROBIO, první společnost, která začala v České republice zpracovávat biopotraviny, a ukazovat jejich důležitý přínos pro naše zdraví i životní prostředí. Po celých téměř 30 let svůj postoj nezměnili a je i tím, co je nerozlučně spojuje. Martin Hutař je průkopníkem ekologického zemědělství v České republice. Před třiceti lety stál u jeho zrodu, prošlapal mu cestu a svým přístupem mnohé inspiroval. Byl u prvních ekologických projektů, s kolegy nastavili pravidla pro ekologické hospodaření a produkci biopotravin. Lze ho nazvat „otcem ekologického zemědělství“ u nás. Karla Matěje od mládí zajímá příroda a ekologie a vadilo mu, jak se životní prostředí devastuje.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Jejich příběh se dotýká každého z nás. Poukazují na to, jak každodenními rozhodnutími, tím, co budeme jíst, se spolupodílíme na vlastním zdraví a zdraví naší země. Jejich práce je velmi konkrétní, říkají, že ekologické zemědělství a biopotraviny jsou jednou z cest, jak řešit problémy globální úrovně – sucho, změnu klimatu, úbytek živočišných i rostlinných druhů, biodiverzity, kvalitu potravin i zdraví…. Martin Hutař je duší zemědělec, na přírodu a krajinu se umí podívat komplexním způsobem. Karel Matěj je profesně technik a obchodník, v soukromí přírodní zahradník s láskou ke všemu živému. Oba dva umí dát věci do souvislostí, pojmenovat dopady lidského chování na životní prostředí a současně ukázat, jak hospodařit odpovědně a ohleduplně.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Firma PROBIO se rozrostla v největšího výrobce biopotravin u nás. Provozuje 3 bio mlýny a ekologickou farmu, nabízí přes 1500 položek v kvalitě bio a zaměstnává přes 120 lidí. Jak říká Karel Matěj: "Celý náš projekt od začátku budovali jako projev úcty k půdě, lidskému zdraví a celému ekosystému". Firmu ani mlýny nestavěli na „zelené louce“, ale obnovou, tzv. brownfields a tím ušetřili část země na naší planetě. Martin Hutař si splnil svůj sen a zasloužil se o vznik fungující ekologické farmy, která je demofarmou pro další zájemce. Ukazuje, že biopotraviny a ekologické hospodaření na polích bez chemie jsou normální. Přináší inspiraci současným ekologickým zemědělcům i těm budoucím, formou nové Farmářské školy, na jejímž vzniku se podílel a aktivně zde působí. Je zapojen v několika výzkumných projektech např. na téma původní nepřešlechtěné obiloviny – špalda, jednozrnka, dvouzrnka, červená pšenice, žito a další. Pšenici špaldu znova navrátil na naše území. Hned po revoluci ji „propašoval“ přes rakouské hranice a zasel na políčku nad Starým Městem. Od té doby již špalda ve Starém Městě zůstala. Karel Matěj přistupuje ekologicky k technologiím - na střeše firmy je instalována fotovoltaická elektrárnička. Díky kotli na biomasu se odpady ze mlýna - pohankové a špaldové slupky mění na energii. Vyrobené teplo je použito k vytápění firmy. Díky oběma mužům přináší společnost PROBIO lidem v široké nabídce kvalitní biopotraviny, vypěstované šetrným a ohleduplným způsobem s dopadem nejen na lidské zdraví ale i okolní krajinu.
 

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Poslouchání jejich příběhů je velké dobrodružství. Žasnu nad jejich moudrostí, zkušenostmi a vědomostmi, umějí pojmenovat podstatu, propojovat souvislosti mezi lidmi, zemědělstvím, potravinami, planetou…. Představují velkou inspiraci a vzor, jak v obyčejném lidském životě, tak i v tom profesním. Mají své vize a díky jejich tvrdohlavosti, píli a nadšení je umí měnit v realitu. Líbí se mi slova Martina Hutaře: „Nemám rád, když někdo říká, že „něco nejde“, jde to třeba jinak, jindy, ale vždy je možné tu cestu najít“. Dokázali v úplných začátcích v nelehké době vybudovat prosperující firmu se skvělými produkty, velkým dopadem a přínosem a současně tyto hodnoty ve vlastních životech žijí a šíří dále. A takových lidí si nesmírně vážím.

Nominaci zaslal/a: Ing. Barbora Hernychová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu