Tomáš Matýsek

Tomáš Matýsek

lesník, hospodář v krajině, předseda spolku

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Tomášovi se za poslední 4 roky povedlo v Hlučíne a hlavně Darkovičkách provést několik krajinářských opatření. Celé je popisuje na našich stránkách www.zitskrajinou.cz a započal na vybrané lokalitě Obnovu krajinných struktur Darkoviček a Hlučína. Díky němu a nekonečnému boji proti negativnímu postoji velkozemědělců a místní radnice se mu povedlo obnovit 3 historické polní cesty, ozelenit je a vytvořit tak základní prvek pro obnovu krajinných struktur. Tím to však nekončilo, Tomáš za své peníze zakoupil několik pozemků, dokonce dokázal tak nadchnout ostatní občany dnes již členy spolku k tomu, že si s ním zakoupili další pozemky. Tyto slouží k tomu, že se vytváří síť stabilizačních ploch v jinak monotónní polní produkční krajině. Tomáš je hnacím motorem celého projektu a spolku. Svými postoji a prací dokázal nejen semknout kolem sebe lidi, kteří mu už nejen pomáhají, ale sami se aktivně zapojují do obnovy krajiny. Dokázal však i díky komunikaci na veřejnost probudit ve všech obyvatelích zájem o své okolí, nabídl jim vycházkové trasy do krajiny, aby sami mohli v ní nejen relaxovat, ale přemýšlet o ní a o tom co se v ní děje. Dokázal přes neustálou komunikaci rozhýbat město Hlučín a správu silnic k obnově alejí podél silnic. Díky němu se za poslední 4 roky v okolí Darkoviček a Hlučína ve volné krajině vysázelo přes 900 stromů a keřů. Tomáš však nekončí, letos vznikla například stromová kaple, chystá se bojovat za obnovu další polní cesty, vzniku veřejného sadu, ale taky většího sousta jako vyřešení bleskových povodní či revitalizaci toku potoka. Vrcholem toho všeho je, že na akce sázet či jinak pomáhat přicházejí nejen jeho přátelé, ale cizí lidé, rodiny s dětmi, staří a mladí a to dokonce nejen z vesnice a města, kde bydlí.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Tomášovi je letos 36 let, má zemědělské a lesnické vzdělání. Pracuje již 13 let u státních lesů. Kvůli nemoci z povolání a to lymské boreliozy, však musel opustit práci zástupce lesního správce a pracuje jen na částečný úvazek. Právě jeho nemoc ho zavála zpátky domu, kde si při rekonvalescenci všiml , že krajina jeho mládí je pustá, zdevastovaná, vyschla, z nízko biodiverzitou a uzavřená pro lidi. Ve svém volném čase se tedy Tomáš plně soustředí na to obnovit krajinu tak, aby plnila nejen produkci, ale byla také zdravá fungující a plná různorodého života. Tomáš je inspirující tím, že místo toho, aby jel k moři na dovolenou, nebo si koupil drahé auto, investuje své volné peníze jak sám říká, aby jeho oblíbené koroptve měli kde žít!

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Běžná osoba myslí více na sebe než ostatní a přírodu, koroptve, zajíce, motýli, čmeláky, stromy....

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jak jsem již napsal, Tomáš od mala trávil spoustu času v lese a na polích, je tam doma. Když se vrátil domu a viděl, že to s krajinou není dobře, řekl si, že je asi jediný, kdo proto tady něco může udělat. Tak to dělá a daří se mu!

Nominaci zaslal/a: Martin Pohančeník

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu