Vratislav Filler

Vratislav Filler

dopravní expert

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Vratislav Filler už 20 let propaguje jízdní kolo jako prostředek pohybu po městě, který přispívá ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Kromě desítek článků a příspěvků na stránkách AutoMatu, Městem na kole či na sociálních sítích se aktivně zapojuje do tvorby koncepčních a strategických dokumentů a přípravy konkrétních v Praze, kde vždy připomíná, že pokud chceme udržitelná města budoucnosti, jízda na kole v něm musí mít dostatečný a hlavně bezpečný prostor.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Je velkou inspirací už svým životním stylem. Káže vodu, kterou také, ač je někdy trochu zahořklá, každodenně popíjí. Ukazuje, že ve městech se rodina se dvěma dětmi může obejít bez automobilu. Své každodenní zkušenosti a nasbírané znalosti předává dál kdykoliv je to možné. Dětem při vzdělávacích programech ve školách, odborníkům i politikům na seminářích a konferencích. Nejdůležitější ale je, že dodává odvahu i rady každému, kdo se chce po městě pohybovat po svých či na kole a inspiruje svým zápalem a erudicí. Dalo by se říct, že celým svým životem směřuje k lepšímu životnímu prostředí ve městech. Alespoň co se dopravy týče.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Vratislav se výrazně zasloužil o rozvoj spolku AutoMat, který přes 15 let brání a propaguje udržitelnou dopravou v České republice. Během těchto let zásadně pomohl k proměně společenského chápání kola jako městského dopravního prostředku. Jako expert se podílel na mnoha koncepčních dokumentech pro samosprávy cílících na změnu uvažování o městě ve prospěch udržitelné mobility. Z této pozice často problematiku komunikuje v médiích. Je spoluzakladatelem, editorem popularizačního webu Městem na kole (Prahou na kole) a spolutvůrcem mapy Prahou na kole. Je spoluautorem jediné soudobé české příručky pro městské cyklisty - Městem na kole (Grada 2018). Figuruje jako iniciátor několika úspěšných soudních žalob, jež upozorňují na diskriminaci městských cyklistů při tvorbě opatření ve veřejném prostoru. Například zákaz vjezdu cyklistů do centra Prahy 1. Judikáty těchto sporů slouží jako precedenty pro další rozhodování. To vše z něj činí jednoho z největšího odborníků a propagátorů cyklodopravy v ČR.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Vratislav je pro mne i další kolegy, spolupracovníky i oponenty výrazným a inspirativním člověkem, pro nějž pevné postoje ve vztahu k udržitelnosti a obyvatelnosti města představují zásadní morální imperativ, který je připraven vždy bránit, a to na základě racionálních, odborných argumentů. Je člověkem, za kterým vždy mohu přijít pro radu a mohu si být jistý, že mě kromě ní překvapí i nějakou zajímavostí či novinkou ze světa udržitelné mobility.

Nominaci zaslal/a: Martin Šotola, výkonný ředitel spolku

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu