Jana Sehnalová

Jana Sehnalová

studentka, dobrovolnice

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Od roku 2002 probíhá v katastru obce Vinaře intenzivní snaha o revitalizaci původní venkovské krajiny. Do skupiny dobrovolníků se nominantka díky rodičům zapojila již jako dítě a v posledních šesti letech je vůdčí osobností místního aktivu dobrovolníků. Za celou dobu došlo v daném území k vysázení statisíců stromů a to v podobě remízů nových lesíků, polních cest a v posledních letech také volně přístupných krajinotvorných sadů ze starých krajových odrůd ovocných vysokokmenů. Krajinu nově obohacují menší vodní plochy - především tůňky. Lokalita byla doplněna o políčka pro zvěř, nektarodárné biopásy, louky a konečně o více jak 300 ptačích budek. Cílem je vytvořit především přirozeně úživný biotop pro volně žijící zvěř a hmyz s estetickým a funkčním přesahem nejen pro místní obyvatele. Součástí projektu je šíření celé myšlenky ať již v podobě školení pro zájemce zdarma a nově i instagramového profilu a youtube kanálu pod společnou hlavičkou "Obnova krajiny Vinaře", které postupně představují jednotlivá opatření včetně podrobných návodů, inspirativní fotografie již realizovaných projektů a další.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Jak již bylo shora uvedeno, v posledních šesti letech stojí v čele Jana Sehnalová, toho času studentka Právnické fakulty UK v Praze. Díky svým rodičům se již jako malá zajímala o přírodu, na což úspěšně navázala i v rámci univerzitního studia (absolventka modulu Práva životního prostředí), které nyní zakončuje rozsáhlou diplomovou prací na téma "Zákon o myslivosti jako nástroj ochrany životního prostředí". Ve Vinařích úspěšně navazuje na provedená opatření a snaží se o praktické propojení zemědělského, vinařského, lesnického a mysliveckého hospodaření s udržitelnou péčí o krajinu. Za jejího působení získala lokalita prestižní národní ocenění Honitba roku, celoevropské ocenění Wildlife Estates a díky vybudovaným opatřením, která přilákala zpět divokou populaci koroptve polní, také došlo k prohlášení lokality za oblast chovu koroptve. Projekty realizuje především díky aktivu místních dobrovolníků, přátel a veřejnosti, přičemž se snaží využívat jak národních podpůrných programů, tak pomoci soukromých organizací a nadací. V roce 2016 také založila ekologický mikropodnik Ječmínkovy sady, s.r.o., který i nadále bez nároku na honorář sama vede a vlastní. Tato společnost veškeré zisky investuje zpátky do přírody a krajiny. Jana se zároveň snaží pomáhat ostatním zájemcům při zlepšování přírody v jejich okolí a to nejen radou či nápadem, ale třeba i faktickou pomocí při zpracování a následné realizaci konkrétních projektů. Svým přístupem ke krajině, kde se snaží vrátit jí její původní krajinný ráz narušený předchozím intenzivním zemědělským hospodařením zaměřeným především na zisk, motivuje nejen mě, ale i spoustu dalších dobrovolníků včetně místních občanů.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Již nyní se v lokalitě zvedly stavy ohrožené drobné zvěře, hlavně zajíců, bažantů, ale i lesních a polních ptáků nebo prospěšného hmyzu. Díky zvýšení ekologicky obhospodařovaných pozemků (na nynějších asi 10% výměry katastru) a trvale ozeleněných ploch byla také za poslední roky výrazně snížena eroze půdy a tak například již nedochází při vyšších srážkách k zaplavování spodní části obce blátem. Lokalita slouží jako praktická ukázka rozličným ekoorganizacím pro jejich školení a semináře, přičemž se rok od roku zvyšuje i počet návštěvníků z laické veřejnosti, která se do místa jezdí inspirovat. Každý rok přibývají další nová opatření. Krajina se v místě postupně ozdravuje a druhově obohacuje. Vysazené stromy narušily nebývale velké půdní bloky, kde se doposud pěstovala především řepka, kukuřice a pšenice. Díky tomu, že například sadové a liniové výsadby jsou chráněny individuálně, nikoli plošným oplocením, umožňují volný přístup veškerým druhům zvěře, pro které jsou vítaným útočištěm a zpestřením potravní nabídky.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Již jako dítě jezdila pravidelně především se svými rodiči do přírody, hlavně hor a lesů. Hned od roku 2002 se osobně účastnila jednodušších prací při zakládání prvních remízků ve Vinařích nebo úklidu odpadků válejících se po kraji. Dnes nepohrdne žádnou prací spojenou se svým projektem počínaje vyřizováním potřebné kancelářské agendy, stejně jako sázením, roubováním, střihem, hnojením či jakoukoli jinou potřebnou manuální prací. V současné době má k Vinařům velmi silný citový vztah, tráví tam většinu volného času a to i přes fakt, že přímo ve Vinařích nebydlí. Je zjevné, že jí není lhostejný stav krajiny, ke které má velmi blízko a díky svému osobnímu založení neváhá věnovat se jakékoli činnosti, která je pro zlepšení stavu přírody nezbytná. U mladých lidí je takový přístup více než obdivuhodný a je skvělé, že se neváhá o své úspěchy, nabyté znalosti nezištně podělit se všemi obdobně smýšlejícími lidmi a navíc dokáže svým entuziazmem k obdobným krokům strhnout i další mladé lidi.

Nominaci zaslal/a: Xenia Veselá

Komentáře:

Josef Podnecký (02.07.2021 13:59:46)
Jana mi byla a stále je velkou inspirací. S láskou na Zemi vytváří vědomě zázraky, které mnozí lidé zatím nevidí. Nachází řešení v místech, kde to ostatní vzdali. Nenechá se odradit, protože její touha srdce, je silnější než překážky, které ji stojí v cestě. S lehkostí je překonává. Zná svou cestu, zná své cíle a dosahuje jich. Je vždy ochotná pomoci ostatním. Tvorba krajiny ve Vinařích je nejen krásnou ukázkou toho, co můžou v podstatě jen dva lidé za relativně krátký čas na Zemi dokázat, ale i neskutečnou inspirací pro ostatní. Velmi oceňuji její odbornost, která napříč různým teoriím vychází hlavně z letité praxe a je podložena konkrétními výsledky. Jana mi hodně pomohla svou ochotou vše sdílet a otevřela mi oči v některých situacích v rámci mých osobních eko aktivit. Děkuji. Josef Podnecký
Petr Marada (24.05.2021 7:19:31)
Jana Sehnalová "vzorově a nadčasově" navrací život do lidskou činností postižené agrární krajiny. Jedná se o dlouhodobou, systematickou a promyšlenou činnost, která je podpořena odborným vzděláváním, získáváním praxe v terénu při realizacích, ale také na úrovni dotčených úřadů, ministerstva a také prostřednictvím četných zahraničních pobytů a stáží. Získaná ocenění a zájem veřejnosti potvrzují výjimečnost aktivit a především osoby Jany Sehnalové. Ocenění "Cenou Josefa Vavrouška 2020", které si Jana zcela jistě zaslouží, by pomohlo zviditelnit tolik záslužnou činnost, která je s ohledem na adaptaci krajiny na klimatickou změnu ne jenom v Česku stále významnější a potřebnější.
Petr Dvořák (29.04.2021 20:06:30)
Snahy o opatření proti erozi a opatření k zachování hmyzu jsou podmínkou zachování živé krajiny a podmínkou k obnově trvale udržitelného zemědělství. Uvedená opatření jsou navíc podmínkou pro návrat a udržení drobné zvěře v krajině. Přeji mnoho radosti z práce a mnoho elánu do budoucna.
Martina Novotná (24.04.2021 10:02:28)
Inspirativní práce v oboru, který, seč pro mnoho mladých lidí postrádá atraktivitu, je velmi podstatnou součástí našich životů.
Kristýna Urbanová (23.04.2021 11:15:34)
Janu jsem poznala nejdříve jako velmi talentovanou studentku se značnou ochotou na sobě pracovat a posouvat své limity.
Neskutečnou prací, kterou odvedla (se svým tátou) ve Vinařích mi přesto vyrazila dech. Její oddanost věci a usílí, jež přírodě skutečně reálně věnuje, je vskutku obdivuhodná. Navíc ji nezastavil ani velmi těžký úraz a moc jí držím palce, aby cenu zcela po zásluze získala!
Michaela Semerakova (22.04.2021 22:17:09)
Neznám mnoho mladých lidí, kteří jsou ochotni pracovat pro jiné s takovým zapálením a znalostmi.
Její pracovní nasazení a lásku k přírodě nezmařil ani vážný úraz, k němuž došlo právě ve Vinařích.
Moc držím pěsti, aby Janče i okolí dělal výsledek její práce radost.
Jan Strnad (22.04.2021 9:55:40)
Nemám ve svém okolí nikoho, kdo by pro přírodu a krajinu udělal tolik, jako Jana. Je to skvělý člověk, který projektu vinaře obětuje úplně vše.
Mirka Váňová (22.04.2021 9:16:11)
Děkujeme za záslužnou práci!
Kateřina Trnková (22.04.2021 8:02:11)
Držíme palce, skvělá práce!
Přidat zprávu