Jiří Krist

Jiří Krist

stavební inženýr

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Jestli je někdo, kdo může způsobit energetickou revoluci na českém, moravském a slezském venkově, důsledný obrat ve prospěch udržitelné a obnovitelné energetiky, pak je to Jiří Krist. Dlouhodobě se v rámci Národní sítě Místních akčních skupin zabýval vzděláváním o obnovitelných zdrojích, úsporách, elektromobilitě, inicioval pilotní projekty místní i regionální, rozhlížel se po možnostech podpory a financování, propojoval, povzbuzoval, vyjednával až do okamžiku, kdy nastala příležitost vyhlásit program „1 kW obnovitelné elektřiny na každého občana“.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Nepřehlédnutelná postava Ing. Jiřího Krista se dlouhá léta objevuje všude, kde se jedná o udržitelném rozvoji venkova, o chytrém přístupu ke krajině, ale také o posilování občanských a demokratických struktur. Jednou z nejvýznamnějších jsou místní akční skupiny a jejich Národní síť, která si před pěti lety postavila Jiřího Krista do svého čela. Jiří Krist dokázal do tohoto zajímavého prostředí , kde převažují témata spojená s místními tradicemi, spolkovým životem, turistickým ruchem, zlepšováním prostředí v obcích i zvelebování krajiny, kde mají velkou váhu sociální a vzdělávací programy a podpora místních podnikatelů, přinést a s jasnou vizí prosadit témata globální – zvyšování resilience vůči změně klimatu, snižování emisí, smart řešení. Témata ovšem nejen otevřel, ale především pro ně získal lidi, a to i takové, kteří by nikdy nečekali/které by nečekaly, že budou s radostí a přesvědčením předkládat zárodky koncepcí komunitní energetiky. Na přelomu roku, dodejme, že pandemického, se celá třetina MAS přihlásila do Modernizačního fondu o podporu instalací obnovitelných zdrojů. Vedle ambiciózních projektů velkých měst, přišla tato venkovská iniciativa Jirky Krista. Ne však v krojích, ale spíše na elektrokolech...

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Jiřímu Kristovi bezpochyby náleží označení „vizionář“. Je ovšem tím typem člověka hledícího do budoucnosti, který má zároveň vynikající znalost současné situace a schopnost vysvětlovat, proč jde to, co „přece nejde“. Kompetentně, s velkým přehledem, nesmírně jasným projevem a charismatickým vystupováním prosazuje vizi participativní udržitelné komunitní energetiky postavené na obnovitelných zdrojích energie , aktivitě místních a spravedlivém a demokratickém rozdělení zdrojů. A dělal to již v době, kdy o komunitní energetice tu nemluvil nikdo.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Je vyloučeno, aby příběh Jiřího Krista dokumentoval jeden člověk. Musel by totiž mít schopnost být naráz na několika místech a zároveň jet ve vlaku z Mokrých Lazců do Prahy či zpět a ještě přitom s zalívat Jiřího nový ovocný sad. S Jirkou se člověk setká v Radě vlády pro NNO, stejně jako na technicky zaměřeném poradním sboru pro transformaci uhelných regionů, či na jednání Národní sítě MAS. Jiří ale také zakládal SINEC – klastr sociálních podniků Moravskoslezského kraje, o své priority pečuje v monitorovacím výboru OP Životní prostředí, na nespočetných seminářích atd. Tam všude svým vizím zcela zarputile prošlapává cestičky, buduje partnerství, vyhledává finanční příležitosti například v evropských fondech. To zjevně potřebuje dovysvětlit: Jiří Krist totiž prosazuje lepší využití těch peněz. Pro řešení skutečně důležitých a závažných věcí. Velmi výjimečné je i to, že si neopečovává pár vlastních projektů, na kterých by mohl budovat svou slávu. Jde stále dál a vtahuje další a další lidi.

 
Publikační činnost, odkazy
Nominaci zaslal/a: Mirka Knotková a Yvonna Gaillyová

Komentáře:

Petr Chroust (17.05.2021 15:23:18)
Říká se: Chceš-li jít rychle, běž sám, chceš-li dojít daleko, pojďme společně. Jiří nikdy nejde sám. Pro své nápady a cíle dokáže najít širokou podporu. Současně také nikdy neváhá podpořit a povzbudit zajímavé lidi a myšlenky. Se svou energií a schopností vidění v souvislostech propojuje lidi, metody, cíle a vytváří ostrůvky a ostrovy pozitivní deviace. Nebojí se neúspěchu, zkouší a hledá, co funguje a pokud to najde, neváhá se s ostatními o tuto zkušenost podělit.
Jana Dlouhá (17.05.2021 9:22:01)
Mám štěstí s Jiřím spolupracovat, a to právě na projektu k podpoře Místních akčních skupin. Neuvěřitelně poctivý a pracovitý člověk, vstřícný ke všem, koho na své pouti potkává (a jdou alespoň přibližně stejným směrem), schopný přesvědčit a nadchnout pro myšlenky, které jsou v podstatě z jeho hlavy, a jen náhodou je zrovna teď prosazuje Evropská unie a s jistým zdráháním/zpožděním též ČR. Jirkovou další předností je skromnost, takže pokud jej viditelně neocení někdo z jeho okolí, jeho dobrý vliv zůstane známý jen těm, na které takto působí. A to by byla škoda - jde o příklad, jak rozhýbat dění na venkově a formovat příští rozvoj těchto oblastí směrem k udržitelnosti. Kdo by (z nás, městských lidí) nechtěl mít venkov pokud možno tradiční, jako připomínku vzájemně se obohacujícího vztahu člověka a přírody - a kdo na venkově po této rurální idylce ještě touží? A právě lidi jako Jirka dovedou skloubit vše tak, aby to dávalo smysl - i těm, kdo v takovém prostředí budou žít a svou prací jej utvářet.
Jiří Dlouhý (15.05.2021 21:27:33)
V posledních letech s Jirkou Kristem úspěšně spolupracujeme a musím říct, že je to vždy spolupráce plodná a radostná. Právě v malých obcích vidím obrovský potenciál budoucnosti udržitelného rozvoje a jsem rád, že právě Jirka "je tlačí" tím správným směrem.
Pavel Danihelka (30.04.2021 22:55:27)
Jirku znám mnoho let a s velkým respektem k němu se připojuji k nominaci i dosavadním hodnocením. Měl jsem to potěšení s ním spolupracovat také odborně a vysoce oceňuji to, že dokáže propojit nejlepší prvky tradice a vztahu ke krajině a prostředí s novými, neotřelými a někdy i zcela průkopnickými myšlenkami. Byl a je jedním z prvních lidí v České republice, kteří pochopili význam resilience obcí a komunit pro životní prostředí a společnost, a to jak ve sféře klimatické změny a udržitelnosti, tak ve snižování rizik katastrof i v energetice. A zdaleka není jen nadšeným odborníkem a ochráncem životního prostředí, je také motorem společenského života a generátorem myšlenek a nápadů, které neváhá realizovat a v nichž je vždy životní prostředí v popředí.
Šárka Hermanová (30.04.2021 22:14:58)
S výše napsaným plně souzním a nechci duplikovat slova jinými tak výstižně a krásně napsaná. Ano, Jirka je v oblasti environemtální osvěty, obnovitelných zdrojů energie, podpory udržitelného rozvoje a komunitního života, a dalších podobných témat opravdový leader a vizionář, kterého za to nesmírně obdivuji a respektuji. Toto ocenění si rozhodně zaslouží :-)
Vladislav Kos (30.04.2021 13:04:18)
Jiří je člověk, který dokáže zaujmout své okolí. Co je důležité, nejde mu o to, aby byl zajímavý, snaží se své okolí nadchnout věcmi, myšlenkami a nápady, které vnímá jako důležité a přínosné pro krajinu, lidi, rozvoj společnosti. Jiří žije na venkově a je z něj cítit sepjetí s přírodou a uvědomění si, že i dílčí drobné kroky mohou pomoci k zlepšení a jak se odborně říká dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Pracoval jsem s Jiřím v minulosti a kromě toho, že měl vize a nápady, což má řada lidí, tak Jiří má trpělivost a energii nad nimi dlouhodobě pracovat a dotahovat je do úspěšného cíle.
Pavel Rada (28.04.2021 11:43:00)
Nositel inovativních myšlenek, věčný optimista, vizionář a populalizátor v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Je radost s ním spolupracovat, čerpat myšlenky, zkušenosti a životní energii.
Přidat zprávu