Jiří Malík

Jiří Malík

ekolog, aktivista

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Projekt Živá krajina (ŽK) představuje know-how adaptace ČŘ/EU na klimatickou změnu. Zahrnuje know-how digitálního návrhu (studie proveditelnosti) Krajinného plánu ČR/EU, tak potřebné systémové změny, včetně participaci veřejnosti, která je do procesu po školení (lokálních koordinátorů - LK) zahrnuta. LK tzv. replikací typových modelů ŽK zajistí po celých povodích postupné zhotovení plánů nové, tzv. konturované krajiny na celé ploše státu spojené s transformací zemědělství. Krajina zadrží více vody i uhlíku, vzroste biodiverzita, obnoví se malý oběh vody, omezí eroze a povodně.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Iniciátorem počinu je Jiří Malík, předseda Spolku Živá voda, a jím vedený kolektiv projektu Živá krajina. Cenu zaslouží právě i kolektiv samotný, jeho vedení projektu, otevřenost veřejnosti, vyvážený mix vědy a rychlosti akce, participace s veřejností, vlastníky, experty (vědeckou radou), státní správou i samosprávou, institucemi, médii. Inspirující je práce týmu, který myšlenku uchopil a rozvinul ji do světově unikátního přístupu z „nuly“. Nejde jen o vlastní technický nápad, ale o unikátní zapojení veřejnosti jako klíčového elementu nápravy krajiny: po zaškolení je schopna pochopit dopady klimatické změny, rozeznat příčiny špatné funkce krajiny a podat návrh řešení. To je evoluční skok – jak technicky, tak mentálně: veřejnosti je umožněno stát se poprvé nositelem systémové změny (které nebyl schopen ani stát), ne jejím pasivním či vždy odmítaným prvkem. Umožní spolupráci všech hráčů řešících krajinu – vyřešit zemědělství, Green Deal, přechod na uhlíkovou neutralitu států aj.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Desítky tisíc hodin dobrovolně, jedinečná syntéza vědeckého řešení, realizace prvních velkoplošných pilotních studií v ČR (Zdoňov, Křinice, Heřmánkovice v CHKO Broumovsko - 60 km2), PR, administrace, návrh změn dotačních titulů a legislativy. Oceňované unikátní know-how zdarma – mj. se projekt dostal do pracovního seznamu několika málo best practices DG EU pro krajinu. Čtverný historický prim: pomocí mobilních telefonů a free softu QGIS vznik mapových děl plánu renovace krajiny na plochách celých států s clustery jednotlivých povodí s on-line sledováním postupu práce (územní semafor).

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jiří Malík založil s kolegy spolek Živá voda v roce 2005. Cílem byla pomoc státu navracet vodu do krajiny. Po dekádě snah o dílčí revitalizace bylo jasné, že vzhledem k rychlosti postupu klimatické změny a destrukce krajiny, jejího vysychání atd. jen státní přístup stačit nebude. Po vítězné kampani stopnutí plánu těžby břidlicových plynů v ČR se členové spolku pustil do návrhu revitalizace toku Bučnice na Zdoňovsku, aby zjistili objemy práce na vlastní kůži. Projekt stopl administrativní blok ze strany státu. Aby odhalili všechny potíže administrace záměru, začali řešit na Zdoňovsku celé povodí k zodpovězení, jak tak obrovskou plochu rychle mapovat, kolik vody by se dalo zadržet, a kolik by stála realizace, aby dostali věrohodné odhady pro celou ČR. Tak se zrodil návod, jak překážky odstranit: první pilotní velkoplošná studie na 20 km2 – Model Zdoňov, které se rozvíjí pod názvem Živá krajina dodnes, již s 80 koordinátory na palubě, v první vlně k řešení na 1800 km2.

Nominaci zaslal/a: Tereza Vohryzková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu