Lukáš Čížek

Lukáš Čížek

vědecký pracovník

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Jedna z mála vůdčích osobností české ochrany přírody, která propojuje profesi vynikajícího vědce s postoji angažovaného občana, který se dokáže bít jako lev, ale současně s vědeckou grácií, ostrým a přesně mířeným sarkasmem a na základě tvrdých, vědecky podložených dat. Byl a nadále zůstává jedním z našich hlavních vizionářů, kteří určují další směřování aktivní ochrany přírody v rámci našeho státu. Neúnavný propagátor moderních přístupů v ochraně přírody (podpora vypalování bezlesí i lesů, lesní pastvy včetně využitím druhů, které člověk v přírodě vyhubil typu zubr a spol., pařezení a středních lesů, disturbancí...), které však současně vychází z toho jak příroda fungovala od pradávna.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Pozoruhodný je jednak objem práce nejen v oblasti "tvrdé vědy", ale i v oblasti propagace výsledků aplikovaného vědeckého výzkumu v praxi. S tím že tyto informace dokáže perfektně formulovat tak, aby sice byly odborně  perfektní, ale současně tak, aby je pochopil i naprostý laik. A ke všemu je dokáže ještě podat velmi vtipnou a zábavnou formou. Je to tak nedostižný vzor nejen pro vědce, kteří se od něho učí "občanskému aktivismu", ale současně i pro občanské aktivisty kteří se od něho učí vědeckému a odborně podloženému přístupu. Je živoucí ukázkou zásadně chybějícího mostu mezi odborníky a zapálenými laiky.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Spolu s dalšími průkopníky v této oblasti typu Martina Konvičky, Jiřího Beneše a Zdeňka Frice se mu podařilo rozpoutat revoluci v do té doby relativně klidných vodách tehdejší příliš konzervativní ochrany přírody. A postavit tím ochranu přírody nikoli vzhůru nohama kde do té doby byla, ale nohama na zem kam patří. A jako mnohý z průkopníků za to od tehdejších konzervativnějších kolegů dostal za uši. Ale přesto to nikdy nevzdal protože věděl že to je cesta správným směrem.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Lukáš Čížek je pro mnohé z nás nikdy nedostižný vzor vynikajícího vědce se srdcem zapáleného, urputného a nezlomného bojovníka za záchranu posledních zbytků biodiverzity, které nám ještě zbyly.

Nominaci zaslal/a: David Číp

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu