Martin Madej

Martin Madej

analytik, podporovatel rozvoje obnovitelných zdrojů energie

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Martin Madej patří k nastupující generaci expertů, kteří prosazují rozvoj bezuhlíkové energetiky. Silnou stránkou Martina je srozumitelné formulování výhod obnovitelných zdrojů, práce s fakty a neutuchající úsilí posadit k jednomu stolu strany, které mají často protichůdné zájmy, s cílem nalézt shodu. Jeho práce je příslibem k modernímu přístupu a prosazení systémových změn, zapojení Česka do mezinárodních trendů a zasazení rozvoje do prostřední odpovědného ke krajině a životnímu prostředí.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Martin Madej působí v Alianci pro energetickou soběstačnost, kde prosazuje inovativní řešení - agrivoltaiku, klíčové spojení zemědělské produkce s možností umístit nad plodiny solární panely. Její prosazení může pomoci k odblokování bariér rozvoje OZE v ČR. Jeho síla spočívá ve schopnosti hledat možnosti spojení různých stran. Ke společnému stolu dostal zástupce MZe, MŽP, MPO či MMR. Podobně průniky u energetiků a zemědělců. Věnuje se také podpoře rozvoje energetických společenství prostřednictvím mapování příkladů dobré praxe. Spolu s kolektivem autorů se podílel se na výzkumu příkladů dobré praxe ve vybraných státech EU. Výsledkem je zatím nejkomplexnější zpráva o zkušenostech, kterou může ČR využít pro nastavení našeho systému. Vedle AliES je také jedním z hlavních hybatelů klimatické žaloby, spolku žalujícího státní orgány odpovědné za snižování emisí a adaptační opatření na změnu klimatu. Nedávno se mu podařilo přesvědčit první obec, Sv. Jan pod Skalou, aby se přijala k žalobě.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Česku unikají nové koncepty, jakým je právě agrivoltaika. Nyní máme jedinečnou příležitost vrátit se opět k rozvoji solární energetiky - pokud se Martinovi podaří koncept prosadit (a základy k tomu již položil). Bude se solární energetika rozvíjet v mantinelech daných prověřenými kritérii za zahraniční, bez škod na reputaci nebo negativních zásahů do krajiny. Klimatickému hnutí může pomoci také úspěch klimatické žaloby - jako symbol upozornění na to, že stát problém neřeší.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Martinova motivace zlepšit prostředí v zelené energetice vychází z vědomí, že místo abychom se koukali do budoucna, nejsme schopni se vyvázat ze starých myšlenkových vzorců. To platí nejen pro politiky, úředníky a techniky, ale i laické občany, kteří za zelenou energetikou vidí jen zastavěný lán pole nebo větrníky na horizontu. Proto svou energii vkládá do toho, aby se toto pokřivené veřejné mínění mohlo narovnat a mohli jsme se dívat na řešení, která máme k dispozici, více optimisticky. Mimo jiné k tomu využívá svou erudici právníka. Tu může uplatnit v oblasti změn legislativy, která reguluje rozvoj moderní energetiky. Lze předpokládat, že se do Martinova úsilí o proměnu české energetiky vkládá i osobní zkušenost s hornickou krajinou v okolí Havířova, kde má své kořeny. Díky studiu na Oxfordské univerzitě získal mezinárodní rozhled a zkušenosti, které mu pomáhají uplatit jeho oblíbený přístup podívat se na problém z pohledu mimo krabici.

Nominaci zaslal/a: Edvard Sequens

Komentáře:

Yvonna Gaillyová (30.04.2021 23:54:39)
Smekám před úsilím, odborností a nasazením Martina Madeje. Pracuje na závažných věcech, které jsou naprosto zásadní pro řešení klimatické krize a na něž se u nás pořád nedostávalo. Za jeho práci pro klimatickou žalobu jsem mu osobně vděčná. Spolu s hrstkou dalších mladých lidí zvládá to, co jsme měli pro budoucnost svých dětí a vnuků udělat my, starší a staří. Ostatně, podobným mladým lidem dal v této věci německý ústavní soud právě v těchto dnech za pravdu. Je dobře, že Cena Josefa Vavrouška pamatuje i na činy mladých lidí. Martinovu nominaci rozhodně podporuji.
Přidat zprávu