Martin Václavík

Martin Václavík

volnočasový pedagog

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Ráda bych nominovala výjimečnou a neúnavnou aktivitu Martina Václavíka, jehož činnost směřuje ke stabilizaci ekosystémů, mobilizaci lidí (i mládeže) a osvětě v oblasti péče a ochrany o přírodu a krajinu či bezpečnosti a udržitelnosti života v Břeclavi. Zatímco se pozornost médií a dalších veřejných aktérů často soustředí na (mediálně) výrazné osobnosti v centru dění, Martin Václavík pracuje na periferii (Břeclavsko, nově i Opavsko), ale systematicky a s mimořádným nasazením pro místo, kde žije. Jeho počiny jsou např. založení pobočky Brontosaurus v Břeclavi (ARDEA Břeclav), pořádání pravidelných akcí pro veřejnost (sázení a obnova alejí, péče o další krajinné prvky a oblasti v okolí lužních lesů jižní Moravy, Ukliďme Česko, workcampů pro středoškoláky a mladé dospělé), apelování na správu města Břeclav (dílčí úspěchy v oblasti omezení a bezpečnosti dopravy, ad.).

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Hlavní postavou, která stojí za výše uvedenými aktivitami (započaly v posledních pěti letech), je Ing. Martin Václavík. Spolu se svým mimořádným talentem vysvětlovat věci srozumitelným způsobem i laikům/veřejnosti a mimořádnou schopností promýšlet věci v jejich souvislostech, dokáže Martin také "strhnout" svoje okolí k tomu, že se zapojí do akcí na podporu udržitelného způsobu života a ochrany přírody či životního prostředí (např. spolu-založení spolku s environmentálním zaměřením, iniciativa za bezpečnější cyklo-dopravu v Břeclavi, uspořádání veřejné výsadby alejí ad.). Jeho působení v regionu bylo v roce 2016, kdy se do aktivit pustil, novátorské a výjimečné - málokdo se v Břeclavi chtěl pustit do sporů s místní radnicí (v některých aspektech to bylo i momořádně odvážné, protože Martin dokázal odhalit nekalosti v rozhodnutích na radnici). Svojí odvahou ale dokázal kolem sebe vytvořit skupinu lidí, kteří podobné principy prosazují a pomáhají obhajovat. Nebál se vystoupit z řady a zároveň předložit argumenty, které byly podložené (ne pouze stížnosti od stolu) a dokázal inspirovat ostatní, kteří mohli vidět, že aktivním vystupováním mohou (navzdory zájmům místních politiků) prosadit pozitivní změny. Myslím, že svou činností a svým úsilím přináší lidem naději, že pozitivní změna je možná.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Myslím, že Martina Václavíka odlišuje od ostatních několik charakteristik: - schopnost nahlédnout problém komplexně mu umožňuje domýšlet i důsledky svých kroků a své práce, - dokáže složité problémy vysvětlit i laikům (a získat je tak pro svoje projekty), - aktivity, které pomáhají zlepšovat životní prostředí na Břeclavsku, dělá na dobrovolné (volnočasové) bázi, - jeho činnost je velmi různorodá a nezaměřuje se pouze na úzkou skupinu lidí, - je skutečným hybatelem změn, nebojí se konfrontovat místní politické zástupce, - jeho práce je systematická a trvá již od roku 2016.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Myslím, že důvody, které vedly a vedou k výše uvedeným aktivitám, vycházejí z profesního zaměření Martina Václavíka (studium na Mendelově univerzitě) a také zahraničních zkušeností (Francie, Německo). Při pobytu v západní Evropě si začal více všímat jevů a opatření, která se týkají např. parkových úprav, urbanismu, nakládání s vodou, příznivé podmínky pro cyklodopravu či vzdělávání mládeže v oblasti environmentálních témat ad. To ho určitě ovlivnilo při návratu domů v roce 2016, kdy velmi rychle dokázal analyzovat to, co dle měřítek udržitelnosti na jižní Moravě nefunguje (region je extrémně postižený suchem, erozí; cyklodoprava, nadměrné zabírání půdy průmyslovými areály, potenciál pro pedagogické aktivity aj.). Soudím z jeho konání, že hodnota přírody a krajiny je v Martinově životě na předních příčkách, což dokazuje svým každodenním jednáním. Myslím, že nominaci na jakékoliv ocenění, se Martin zasměje - neboť pomoc a angažovanost má pod kůží natolik, že je pro něj péče o okolní životní prostředí normální. Věřím ale, že si ji zaslouží (a myslím, že kdybych oslovila jeho spolupracovníky a přátele, neváhali by ani minutu a nominaci podpořili).

Nominaci zaslal/a: Veronika Kupková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu