Milada Vrbová

Milada Vrbová

zakladatelka ZO ČSOP Klenice

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Milada Vrbová před 16 lety založila ZO ČSOP Klenici spolu s několika dalšími členy. Od té doby ušla velký kus cesty, kdy z malé organizace vybudovala regionálně silnou společnost stejně smýšlejících lidí. S nekonečnou energií pracuje pro krajinu, přírodu, ať už přímo v terénu, za stolem nebo vzděláváním dětí. Neustále chrlí další a další nápady a bojuje proti záměrům, které se snaží neustále ukrajovat z naší krajiny.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Je to žena, která si svým nasazením zaslouží nejen poděkování, ale také ocenění. Jako matka tří dětí, která je zaměstnaná, stíhá řídit organizaci o desítkách členů, administrovat projekty, a hlavně pracovat v přírodě. Dokáže vyprovokovat lidi k akci a nebojí se žádných překážek a konfrontaci s úředníky, politiky nebo developery.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Výsledky její práce s pomocí ostatních členů je za 16 let mnoho. Podařilo se založit několik naučných stezek, opravit mnoho sakrálních památek, vybudovat tůně a mokřady, obnovit studánky, instalovat ptačí budky, ale také čapí hnízda. Organizace provádí management na zhruba desítce lokalit s přírodovědně cennými druhy. Pomáhala zachraňovat tisíce obojživelníků. V minulém roce se podařilo revitalizovat polní cestu. Kromě toho se podílí na vzdělávání občanů. Ať už formou přednášek, terénních vycházek, tak různých soutěží. Sama se věnuje orchidejím, o kterých píše také knihu. Je spoluautorkou průvodce po chráněných územích Mladoboleslavska. K tomu všemu jsou zapotřebí peníze. Milada ovládá jednání s dárci, sponzory, obcemi i nadacemi a umí na vše potřebné sehnat finance. Nutno zmínit také náročný boj o záchranu části území Mladoboleslavska před zastavěním logistickými halami. A především zachránila park Štěpánka před výstavbou čtyř bytových domů - spolu s kolegy sehnala 8000 podpisů pod petici.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Milada je pro mě velkou inspirací. Obdivuji její neskutečnou energii a chuť do obyčejné práce pro naší přírodu. Kdyby byla alespoň pětina takových lidí v naší zemi, neměli bychom zde problémy, které nás momentálně sužují. Její nasazení je o to víc obdivuhodné, když si uvědomím, že má doma rodinu, tři děti, chodí do práce a ještě studuje VŠ. Jen málo z nás by to mohlo zvládnout. Jsou za ní vidět obrovské výsledky a to přesto, že do cesty se ji neustále staví další a další překážky.

Nominaci zaslal/a: Ondřej Kořínek

Komentáře:

Klára Charvátová (23.04.2021 13:30:54)
Velice si Milady vážím, jako člověka, který uskutečnil tolik dobra, činů, akcí a jednání kvůli ochraně naší přírody. Obdivuji její nekonečné nadšení, skvělé znalosti a životní energii. Moc jí přeji spoustu dalších následovatelů. Milado, děkuji!!!
František Řezníček (23.04.2021 8:59:32)
Chtěl bych tímto nominaci Milady podpořit. Pokud lze někoho označit opravdovým ochráncem přírody, pak je to právě Milada. Je opravdu těžko uvěřitelné, co všechno je schopná zvládnout a zorganizovat. Její nadšení pro ochranu přírody je velmi inspirativní a moc bych si přál, aby cenu vyhrála právě ona. František Řezníček
Zuzana Neuhäuserová (17.04.2021 18:29:51)
Jsem nesmírně ráda, že Ondřej Kořínek Miladu nominoval na tuto cenu. Jsem členkou ČSOP Klenice a neznám nikoho, kdo by takto systematicky, nezištně, vytrvale a s neutuchajícím nadšením pracoval pro zájmy přírody. Právě ona je motorem naší oeganizace. Myslím, že by má slova podepsal každý člen ČSOP Klenice. Zuzana Neuhäuserová
Přidat zprávu