Miloslava Štěrbová

Miloslava Štěrbová

učitelka

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Miloslava Štěrbová, v r. 2013 založila Spolek občanů Permanent. Jejím posláním je, účastnit se správních řízení ve smyslu ochrany přírody, krajiny a podmínek pro zdravý život (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 70, odst. 2. Vyhodnocovat rizika, preventivně informovat veřejnost o potenciálních únicích toxických látek do životního prostředí (staré zátěže, nové provozy, legislativa), viz příloha. Nepřiznání kasační stížnosti. Trvat na svém stanovisku, že dodatečně povolované stavební úpravy představují značnou újmu pro ni a další osoby. Předkládat závěry Nejvyššího správního soudu v Brně. Které stanovují to, že v důsledku přiznání odkladného účinku kasační stížnosti by potenciálně mohla hrozit závažná újma na životním prostředí a právech paní Štěrbové. Štěrbová Nejvyšší správní soud vyhrála, ale AZOS, nyní APP vyrábí dál.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Příběh paní Štěrbové mne zaujal pro její neúnavnou činnost.
Důležitá je její spolupráce se státní správou v Nymburce, se Stavebním úřadem v Mladé Boleslavi, s občany Nymburka. Její  prezentace je známá  ze záznamů z České televize, viz odkaz na televizní  rozhovor Štěrbové s paní redaktorkou Soňou Šebovou, z textů v Nymburském deníku.
Paní Štěrbová, jako osobnost vystupuje na veřejném zasedání Zastupitelstva v Nymburce, kde v on-line přenosech seznamuje s pořadím provozoven podle množství látek, či jejich sloučenin klasifikovaných Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy, podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2016 (www.irz.cz). Jaký únik chemických látek z APP byl v r. 2019, viz přiložená tabulka ( www.irz.cz )  
Svým VYSTUPOVÁNÍM vede zodpovědné jedince k odpovědnosti za zdraví svých spoluobčanů.
Proto je pro mne důležité, aby paní Štěrbová byla oceněna.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Paní Štěrbová je zapojena ke společnému prohlášení spolků, zastupitelů a nezávislých jednotlivců k problému spalování odpadů. Dokázala se zúčastnit webinářů o předcházení vzniku odpadů na komunální úrovni. Dokázala se svými poznatky o odpadech podělit s občany na schůzích na Loučeni i v Nymburce. Zmínila se o společném prohlášení  koalice Pro 3R : Do roku 2030 je potřeba počítat se snížením produkce směsných komunálních odpadů na polovinu[iv]. Dokázala svojí účastí na peticích, seminářích atd. to, že během letošního roku se budou probírat v Parlamentu ČR, s přispěním i koalice, tedy i paní Štěrbové, navržená zpřísnění pro ohlašování kyanidů a zavedení monitoringu PFAs.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Paní Štěrbová je pro mne jedinečnou osobností, která plní svá předsevzetí - CHRÁNIT.
S radostí jsem sledovala obrovské nasazení aktivit u paní Štěrbové v prosazování cílů zdravého života.
Podle ní znamená to, že nositelem moci je lid, tedy my všichni, můžeme těch cílů společně dosáhnout.
Proto si ráda poslechnu občany Nymburka o správném jednání paní Štěrbové, třeba o tom, že není  jakýkoliv důvod očekávat , že se nic nezmění .
Že demonstranti přišli, svědčí přiložené fotografie NYMBURK: Při pokojné demonstraci proti AZOSu najížděl kamion do lidí. Přišlo 50 občanů. Nutno podotknout, že čtvrteční akci nesvolal spolek Permanent, ale plodná diskuse paní Štěrbové s občany.
Jmenovaná je členem místní skupiny Českého červeného kříže v Poděbradech, základem její činnosti je dobrovolná služba zaměřena na poskytování  pomoci bez očekávání zisku, aktivně se podílí při propagaci bezplatného dárcovství krve s následným oceněním medaile prof.MUDr.Jana Jánského.

Nominaci zaslal/a: Marie Chytilová

Komentáře:

Jindřich Petrlík (27.05.2021 23:23:11)
Paní Štěrbová je příkladem neochvějné bojovnice za zdravé životní prostředí. Její zájem už dávno přerostl hranice Nymburka a kauzy Azos, a to je svým způsobem dobře. Držím jí palce, aby Cenu Josefa Vavrouška získala, i když je jasné, že má v tomto roce silnou konkurenci, ale toto ocenění si zaslouží. Právě díky tak vytrvalým lidem jako je Miloslava Štěrbová se alespoň na některých místech v České republice dá ještě žít. Za to díky!
Přidat zprávu