Martin Slunečko

Martin Slunečko

filmový producent a scénárista

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Martin Slunečko je český scenárista, režisér a producent. Vystudoval odbor etopédie na PedF UK (1975 a roku 1978 i PaedDr.), působil v ČSAV jako odborný asistent a psal do deníku Mladá Fronta. Stal se dramaturgem ČST (1985 – 1992) a externě spolupracuje s ČT jako autor i producent (NIKÉ TV production). S M. Šmídmajerom natočili portréty osobností jako M. Forman (Drž se toho snu, 1990), Jiří Menzel (Tady vím, proč jsem – 1992), Miroslav Ondříček (Povolání kameraman, 1995), skladatel Jan Hammer (Prvních sedm dní, 1995), herec a lékař V. Pucholt (Tři životy Vladimíra Pucholta, 1995), M. Horníček (Výlety Miroslava Horníčka, 1998) a další. Natočil profily filozofa E. Koháka (Svět Erazima Koháka, 1996), Malíře Josefa Jíry (1997), Květy Fialové (2000) a Krajiny duše Vladimíra Preclíka (2006). Cílevědomě se věnoval a věnuje dodnes tvorbě o ekologii. Ve spolupráci s Miroslavem Vladykou a Petrem Vackem natočil sérii hraných etud ABCD Ekologie aneb Životabudič (2001 – 2003, 26 dílů). S hercem Jaroslavem Duškem v úloze lesníka porovnal katastrofy, které se staly na Šumavě a v Tatrách: Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám (2007). Natočil rovněž cyklus Magické hory Čech a Moravy (2010, 13 dílů). Již několik let spoluvytváří cyklus pravidelných ekologických pořadů Nedej se, Nedej se+ a Občanské noviny na ČT 2.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Martin Slunečko nezapře své pedagogické vzdělání. Umí podat i odborně náročnou látku přesvědčivě a srozumitelně i laikům. Výborně vystihl potenciál filmu a televize pro oslovení co nejširší veřejnosti, od mládeže po seniory. Zejména nyní, v době omezených možností navštěvovat kina, divadla, školy, přednášky a osvětové akce je televize, vstupující za divákem až do domácností, velmi účinným médiem pro šíření environmentální osvěty a vzdělávání. Martin Slunečko má již mnoho různých ocenění za filmovou publicistiku, ale Cenu Josefa Vavrouška si zaslouží právě za onu ekologicky zaměřenou část jeho tvorby.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Environmentálně zaměřené pořady Nedej se, Nedej se+ a Občanské noviny a další filmy o přírodě, krajině a o technické ochraně životního prostředípředstavují systematické pojmenovávání bolestí naší přírody, krajiny, lidských sídel a zdraví lidí, skrývající se za povrchní krásou míst v ČR, představovaných jinými tvůrci především jako líbivé turistické destinace. Systematicky odhaluje lidské chyby v zemědělském, lesnickém a vodním hospodářství, v ochraně přírody a krajiny, zemědělské půdy, vod, ovzduší, geologického bohatství, v hospodaření s odpady. Nevyhýbá se kritice nedostatků a chyb orgánů veřejné správy v životním prostředí, mezer v legislativě a koncepční činnosti zákonodárců, exekutivy i soudů, a získal si tak respekt i u nevládních ekologických organizací. Pro některé pořady získal kvalitní odborníky i respektované osobnosti kultury, jako geologa Václava Cílka, herce Květu Fialovou, Luďka Munzara a dalších, čímž ještě zvýšil jejich atraktivitu a sledovanost.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Záviděníhodnou pracovitost, konzistentnost myšlení, cílevědomost, odvahu a nebojácnost, zjevný zájem stát na straně veřejných a dlouhodobých zájmů před zájmy skupinovými nebo jednotlivců na úkor přírody, krajiny, lidského zdraví, před zájmy krátkodobými, sobeckými a zištnými.

 
Publikační činnost, odkazy

http://www.niketv.cz/,
archiv
pořadů
České
televize

Nominaci zaslal/a: Ing. arch. Martin Říha

Komentáře:

Jiří Dlouhý (15.05.2021 21:29:21)
Ostatní už tu napsali všechny důvody, na to, aby byla Martinovi Slunéčkovi udělena cena za dlouhodobý přínos a mně nezbývá nic jiného, než se k této podpoře připojit. Moc by mne to potěšilo.
Jan Květ (14.05.2021 10:39:53)
Velice vítám návrh na udělení Ceny Josefa Vavrouška panu Martinu Slunéčkovi. Činím tak na základě jednak svých již dávných výborných zkušeností ze spolupráce na jeho pořadech, jednak svých dlouhodobých a opakovaných výborných zážitků z jeho pořadů, v nichž opakovaně dovede "uhodit hřebík na hlavičku", a tím divákům poskytovat věrohodné zdůvodnění stanovisek, která jeho pořad chce podpořit.
Jakub Hruška (28.04.2021 21:30:56)
Martin Slunečko se ekologií a její prezentací v televizi zabývá dlouhá léta. Jeho pořady jsou fundované, objektivní a zajímavé. Věci si ověřuje a sám nad nimi přemýšlí. Žádná prvoplánová žurnalistika. Bez něj by Nedej se nebylo tím dlouhá léta je.
Ing. Ivan Tláskal (14.03.2021 23:31:37)
Hlasuji pro něho za jeho dlouhodobý přínos na poli ochrany přírody a za tvorbu pořadů s tématem trvale udržitelného života - např. Magické hory Čech a Moravy a hlavně jako spolutvůrce tradičního pořadu Nedej se.
Přidat zprávu