Pavel Jeřábek

Pavel Jeřábek

odborný pracovník Hnutí Brontosaurus

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Pavel Jeřábek se narodil 16. 11. 1954 v Praze, žije ve Stříbrné Lhotě v Mníšku pod Brdy. Celoživotně se věnuje ochraně životního prostředí a krajiny. Od roku 1996 působí v Základním článku Kandík Hnutí Brontosaurus, kde se věnuje ochraně a péči o životní prostředí, osvětě a činnosti mládeže v Mníšku pod Brdy i v širokém okolí.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Pavel Jeřábek již desítky let vede článek Hnutí Brontosaurus. Aktivizuje mladé lidi. Vytváří podmínky pro jiné, zejména mladé lidi, aby mohli pořádat víkendové akce zaměřené na ochranu krajiny nebo její zlepšení. Sám aktivně vyvolává diskuze na různá témata týkající se místa, kde žije. Podílí se na projektech týkajících se ekologie, např. založení květnaté louky, navracení původních druhů rostlin do měst a okolí, vytvořil několik zasakovacích rýh v lese. Vyjadřuje se jako účastník řízení k projektovým záměrům na území obce vždy tak, aby byly projekty v souladu s ochranou přírody. Léta pracuje v Komisi pro životní prostředí v Mníšku. Přírodě se věnuje celý život a své poznání předává dál. Proto si myslím, že je důležité, aby podobní lidé byli ocenění.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Pavel Jeřábek se v období 1995-2020 aktivně podílel na osvětové akci pro veřejnost Putovní informační centrum, v letech 1999-2005 pořádal Doprovodné informační programy výstav Harmonie, Ecolife, Vědma a Svět knihy v Praze. Ve spolupráci s AOPK ČR, OkÚ Praha-západ, MŽP ČR a NGO realizoval výstavy o problematice ŽP a volného času dětí a mládeže v prostorách metra v Praze. Od roku 1993 se věnuje managementu a fyzické péči o chráněná území v Praze a ve Středočeském kraji. Podílí se na stavbách naučných stezek. Uspořádal řadu dalších informačních akcí a výstav pro obce a veřejnost (např. pracovní dílna Péče o dřeviny, Stromy města Prahy, SETAC Praga 2004...). Neopomenutelná je jeho publikační činnost - Památné stromy Dobříšska, Výzva na přijetí Volyňských Čechů, Prohlášení pracovníků zemědělství, Receptář pro každý den (Ekosloupek), Péče o přírodní dědictví Prahy (videoklipy), články v Zpravodaji městečka pod Skalkou.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Inspirace , neutuchající energie a nadšení pro nové věci, práci s mladými lidmi, kladné budování vztahu k přírodě.

Nominaci zaslal/a: Markéta Polívková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu