Pavel Zedníček

Pavel Zedníček

provozní a finanční manažer INCIEN

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Pavel Zedníček stojí za zcela zásadním počinem pro celou Českou republiku. Pavel inicioval a důsledně zrealizoval všechny nezbytné kroky k tomu, aby se Česká republika připojila k prestižní síti více než 80 organizací, 60 hubů a 400 partnerů Společnosti pro znalosti a inovace v oblasti klimatu (Climate-KIC) Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT). Cílem Climate-KIC je podporovat a zavádět do praxe technologické inovace, které vedou ke zmírnění klimatické změny, zlepšení životního prostředí či zapojení cirkulární ekonomiky.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Pavel Zedníček je v současnosti provozním a finančním manažerem INCIEN. Je absolventem VŠCHT v oboru Chemie a životní prostředí (Bc.) a Utrechtské Univerzity v Nizozemí v oboru Udržitelnosti, podnikání a inovací (MSc.). Výměnný pobyt absolvoval na prestižní švýcarské univerzitě ETH Zurich se zaměřením na materiálové toky, klimatické modely a životní prostředí obecně. Před návratem do Prahy se Pavel podílel na projektech či stážích v zahraniční včetně Francie, Nizozemí, Španělska, Švýcarska či Šanghaje. Jeho hlavním zaměřením v INCIEN je v současnosti potenciál cirkulární ekonomiky k dosažení klimatických cílů v těžkém průmyslu, kde průmyslová symbióza hraje významnou roli. Nejenom dle mého názoru, ale i dle názoru kolegů a četných partnerů INCIEN, Pavel je výjimečnou osobností, má drive a vizi pro témata, které v ČR nejsou rozvinuté, ale přesto nezbytné. Zároveň Pavel je empatickým a vytrvalým člověkem, který dokáže jít pevně za svou vizí, ale brát ohled na všechny ostatní partnery, které dokáže efektivně propojit. Tyto jeho vlastnosti vedly ke vzniku Climate-KIC v ČR, poslední zemi EU, kde Climate-KIC nebyl. Důležití partneři projektu byli překvapeni, že se založení povedlo i přesto, že se o to v minulosti pokoušelo několik českých entit. Zde se ladí heslo - dokážeme vše, o čem nám nikdo neřekne, že to nejde!

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Climate-KIC již v Evropě podpořila více než 1 600 start-upů, pomohla přivést na trh 560 produktů a služeb a přerozdělila více než 4 miliardy eur na projekty ochrany klimatu. Hlavním cílem pro Česko je propojit konkrétní tuzemské projekty s celoevropskými iniciativami a otevřít tak cestu financování, sdílení zkušeností a jednoduššímu plnění celoevropských strategií v inovativním prostředí středoevropského regionu. Příspěvek české pobočky Climate-KIC spočívá nejenom v rozvoji technologických inovací pro řešení klimatické krize, ale také i v dalších aktivitách, jako je vzdělávání a budování kapacit profesionálů pomoci výměnných pobytu v zahraničí, nebo akceleračních programu pro projekty zaměřené na klimatickou krizi.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Důvodem ke vzniku byli osobní velmi pozitivní zkušenosti Pavla s organizaci Climate-KIC v zahraničí, kde se zúčastnil jednoho z programů EIT Climate-KIC s názvem Journey, kde se věnoval tématům jako jsou inovace, klimatická změna a životní prostředí. Pavlovi dávalo obrovský smysl, aby taková organizace vznikla i v České republice. Po návratu ze zahraničí začal pracovat v INCIEN a Impact Hub, a a shodou okolností vypsal v té době EIT Climate-KIC výzvu na zřízení Climate-KIC Hubu v ČR. Po svých zkušenostech z letní školy Pavel se rozhodl, že bych se rád do výzvy zapojil, aniž by věděl o tom, jak náročný a složitý je proces založení tohoto projektu. V tu chvíli byl ještě na úrovni stážisty v INCIEN a celý projekt zrealizoval díky svému odhodlání a podpoře ze strany INCIEN a Impact Hub.

Nominaci zaslal/a: Stepan Vashkevich

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu