Petr Rejzek

Petr Rejzek

biolog, ekolog

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Petr Rejzek se od roku 2008 věnuje cílené podpoře populace koroptve polní v rámci Projektu ČIŘIKÁNÍ. Hlavním přínosem této činnosti je propojování zájmů různých skupin obyvatel, kteří se stali pro Projekt ČIŘIKÁNÍ těmi cílovými: (1) myslivci, (2) zemědělci, (3) ochránci přírody, (4) ornitologové, (5) pracovníci státní správy ochrany přírody, (6) pracovníci státní správy myslivosti, (7) samosprávy obcí. Petr Rejzek stojí za projektem, který propojuje aktivitu lidí ze všech těchto skupin do snahy o zlepšení nejen stavu populace koroptve polní ale také celé zemědělské krajiny v ČR.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Petr Rejzek je skromným ekologem s bohatými zkušenostmi a především neutuchající vizí toho jak dál ještě rozvinout potenciál toho, co právě dělá. Je předsedou zapsaného spolku NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA a strůjcem samotného Projektu ČIŘIKÁNÍ, který se stal prakticky hlavní náplní činnosti tohoto spolku. Na Projektu ČIŘIKÁNÍ začal pracovat před více než deseti lety. Za tu dobu celý projekt i tým lidí, který se kolem něj vytvořil, ušel kus cesty a stal se celostátním hnutím stovek zainteresovaných lidí. Navzdory tomu vnímám také to, že jsme vlastně na začátku, protože populace koroptve polní je stále na minimální úrovni a přežívá jen díky zbytkovým roztroušeným metapopulacím, a zemědělská krajina stále potřebuje ulevit od intenzivního zemědělství pestřejšími zemědělskými postupy a krajinnou strukturou. Proto si na Petrovi cením také jeho schopnosti jít dál, motivovat ostatní a dodávat jim tolik potřebnou energii pro boj s větrnými mlýny.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Již od samého začátku Projektu ČIŘIKÁNÍ se Petr Rejzek snaží dát příležitost a pobízet ke spolupráci všechny zainteresované skupiny navzdory tomu, že mezi některými existují velké třecí plochy a je těžké hledat cestu pro společnou snahu. Tento počin právě proto nepovažuji za významný počtem vypuštěných koroptví polních, nově vytvořených remízků, hektarů osetých biopásů. Je pro mě významný a jedinečný množstvím příležitostí ke společné diskuzi a spolupráci pro všechny výše zmíněné skupiny. Aktivitami, které tyto příležitosti nabízí, jsou pravidelná setkání Poradního sboru Projektu ČIŘIKÁNÍ, Monitoring koroptve polní, Výzkum agroekosystémů, kampaň “Adoptuj koroptev” nebo projekty zaměřené na analýzu zemědělské krajiny a návrhy krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Zájem o koroptev polní, povolání ekologa, láska ke krajině České republiky.

Nominaci zaslal/a: Michal Zedek

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu