Mojmír Vlašín

Mojmír Vlašín

zoolog

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Mojmír Vlašín je biolog, který se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody a to jak teoreticky, tak i prakticky. Pracoval jak ve státní ochraně přírody (mimo jiné byl také náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody), tak i v nevládních organizacích. Ochranu přírody tedy zná ze všech stran a úhlů. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody. Známá je jeho angažovanost v kauzách jako je problematika Novomlýnských nádrží, ochrany přírody na Soutoku či ochrana vzácných horských ekosystémů v NP Šumava. Je předsedou Českého ramsarského výboru. Velký vliv má i jeho osvětová činnost. V České televizi spolupracoval na celé řadě populárně naučných pořadů. Uváděl ekologický soutěžní pořad pro děti Hra na zelenou. Dlouhodobě byl brněnským zastupitelem za stranu Zelených a v zastupitelstvu vždy hájil ochranu přírody a životního prostředí. Napsal řadu odborných i populárně naučných publikací, ale i nejrůznějších článků. Jeho mediální působení bylo často provokativní a tak se mu dařilo upoutat na téma pozornost a vysvětlit podstatu problému. Společně s A. Máchalem napsal Desatero domácí ekologie, které mělo u veřejnosti velký ohlas. Intenzivně se věnuje problematice přírodních zahrad, což je ochranářsky nedoceněný, ale důležitý prvek. Na ochranu přírody se dokáže podívat i hodně netradičně, což dokazuje autorství řady recesistických divadelních her pro brněnský ekologický institut Veronica. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci - externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Ocenění si zaslouží za celoživotní osobní angažovanost v ochraně přírody, za osvětovou činnost v médiích i za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace. Je velmi inspirativní vzhledem k neotřelým pohledům na problematiku a rozličnými způsoby podání myšlenek ochrany přírody veřejnosti (odborné i populární publikace, novinové články, blog, spolupráce s televizí, divadelní hry, recesistické astrologické předpovědi...). Ukázkové zakomponování ochrany přírody do komunální politiky. Byl jedním z prvních u nás, který začal šířit myšlenky dobrovolné skromnosti a způsobu života šetrného k přírodě.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor biologie. Počátkem devadesátých let pracoval jako náměstek ředitele Českého ústavu ochrany přírody, byl odborným redaktorem České televize. Od roku 2000 vyučuje na vídeňské a Masarykově univerzitě. Byl opakovaně zvolen do zastupitelstva města Brna. Zúčastnil se rusko-mongolské expedice pro posuzování antropických vlivů na krajinu a šesti expedic do Albánie zaměřených na tvorbu Evropského atlasu savců. Je soudním znalcem pro základní obor ochrana přírody, odvětví zoologie. Odborně se podílel na celé řadě publikací o plazech a obojživelnících. Byl jedním z organizátorů šumavské blokády Je předsedou Českého ramsarskéh výboru. Napsal a režíroval několik divadelních her. Soustavně píše články do nejrůznějších medií o ochraně přírody. Je uznávaným ekologem a aktivistou.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Cením si jeho statečnosti, se kterou šel do zdánlivě i skutečně předem prohraných kauz. Statečně se zachoval nejen u klasických ochranářských témat, ale i jako vysoce postavený úředník (náměstek ředitele ČÚOP, nynější AOPK ČR). Dále si cením jeho všestrannosti a talentu podat i vážné myšlenky neobvyklou a přitažlivou formou.

Nominaci zaslal/a: Blanka Mikátová

Komentáře:

Jan Květ (14.05.2021 10:57:49)
Mojmíra znám a vážím si ho již dlouho. Přesto jsem často překvapen, když se postupně setkávám s mnoha znamenitými rysy jeho mnohostranné osobnosti. V posledních 15 až 20 letech se to děje zejména v Českém Ramsarském výboru a jeho expertní skupině, kde obdivuji, jak Mojmír promyšleně a účinně dovede kombinovat různé způsoby prosazování záměrů prospěšných ochraně přírody a krajiny, životnímu prostředí a udržitelnému způsobu života. Cenu Josefa Vavrouška si také proto plně zaslouží.
Jakub Hruška (13.05.2021 18:51:53)
Moc by si to zasloužil. Za nekonečný a dlouhý řetěz činů ve prospěch životního prostředí.
Přidat zprávu