Soňa Jonášová

Soňa Jonášová

zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Spoluzakladatelka iniciativy "Změna k lepšímu". Tím v roce 2020 navázala na zkušenosti se založením INCIEN a CIRA Consulting. Ve "Změna k lepšímu" jsme přesvědčeni, že je nutné investovat do inovací a udržitelnosti v celé ekonomice. Proto jsme přišli s návrhem na konkrétní opatření pro živou krajinu, méně odpadu a čistou energetiku. Vizí "Změna k lepšímu" je Česká republika, která je domovem firem, které vidí v inovacích vedoucích k dlouhodobé ekonomické a environmentální udržitelnosti, příležitost pro svůj rozvoj, Česká republika, která je v této oblasti leader, přináší globální řešení a inspiruje svět. A s mateřským INCIEN a "Změna k lepšímu" související konkrétní činy na poli cirkulární ekonomiky v Česku a jejího prosazení, jako tento... Memorandum o cirkulárním zadávání veřejných a soukromých zakázek, v Česku existuje první cirkulární dobrovolná dohoda. V INCIEN věří, že je to první krok, který navazuje na vyzkoušený holandský koncept tzv. Zelených dohod. Jeho cílem je propojit klíčové aktéry a v rámci víceletého pilotního projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. INCIEN taktéž spustil Kurz cirkulárního zadávání, jehož cílem je re-skilling znalosti kloubící nové metody veřejného a soukromého zadávání s cirkulární ekonomikou.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

"Změna k lepšímu" je jediné sdružení firem a expertních organizací, které prostřednictvím sdílení zkušeností a expertízy tvoří a prosazuje konkrétní business inovace v oblasti cirkulární ekonomiky, moderní energetiky a zelené krajiny pro firmy, jejich dodavatele, odběratele a potažmo společnost jako takovou v České republice, kteří přemýšlejí, jak re-startovat firmy na konkurenceschopnější a současně udržitelnější v době ekonomické post-covid krize, European Green Deal a nastupující klimatické krize společnosti.
Soňa je žena činu. Ve veřejných zakázkách, kam ročně proudí více než 600 miliard korun, je velká absence odpovědných kritérií podporujících lokální firmy a zpracování surovin bez nutnosti obrovských přepravních vzdáleností. Koncept tak výborně ladí i se směřováním nového evropského konceptu Zelené dohody pro Evropu, která navíc v rámci Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku zahrnuje dílčí cíle týkající se povinnosti členských států podporovat zelené aspekty ve veřejných zakázkách. Signatáři memoranda ad: https://incien.org/memorandum/

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Věřím, podobně jako Soňa , že velké společenské změny se děly v okamžicích, kdy lidstvo čelilo něčemu, co ho přesahuje. Nyní je ta chvíle. Investice People-planet-profit business modelů mají obrovskou šanci. Současné Ekonomické paradigma potřebuje prolomit. Veřejné zakázky, přes které teče obrovský objem peněz, mohou být takovým kritickým místem. Cirkulárním zadávání veřejných a soukromých zakázek je velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními, aspekty.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Soňa je výjimečná žena. Evangelizátorka principů cirkulární ekonomiky v Česku. Mladá žena s velkým dosahem a vlivem a nesmírnou energií. Nesmírně si vážím jejího tahu na branku, logického uvažování, velmi rychlého přemýšlení, logické argumentace, pohotovosti a důvtipu. Soňa svými projekty, iniciativami, podnikavými záměry a energií opravdu mění svět.

Nominaci zaslal/a: Michal Veselý

Komentáře:

Jirka Študent (06.05.2021 20:30:21)
V životě člověka nastanou momenty, kdy hodně přemýšlí o jeho smyslu, jeho poslání, o vizích a cílech, dalšího směřování, samotné budoucnosti světa nebo o přírodě kolem nás. Když dospěje k závěru, k zásadní myšlence, pak je nutné konat. K tomu, abyste mohli konat, určitě nebudete nikdy stačit sami. Velké a zásadní myšlenky, jako je určitě lepší svět kolem nás všech, potřebují ke své realizaci hodně skvělých a nadšených lidí z různých profesí. Lepší svět je bezpochyby ten cirkulární (někteří znají termín oběhové hospodářství), kdy lidé přestávají myslet konvenčně, přestávají nesmyslně skládkovat, začínají si vážit přírodních zdrojů a lépe je využívat, začínají chápat odpad jako zdroj, skutečně se recykluje. Když jsem se touto strašně důležitou otázkou začal jako nový šéfredaktor časopisu Odpadové fórum zabývat, tak jsem měl velké štěstí. Potkal jsem naprosto neuvěřitelného, úžasného a zapáleného člověka pro lepší svět s nesmírně dobrým srdcem, úžasným úsměvem, plného pozitivní energie, nezkrotného a inspirativního elánu a bez jakýchkoliv bariér. Tou osobou byla paní ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) Ing. Soňa Jonášová. Postupně jsem se seznamoval s prací Institutu a s dalšími úžasnými členy jejího týmu. Nedá se hovořit o práci, protože spolupráce na společných projektech, byla a stále je jednou velkou radostí s hlubokým smyslem. INCIEN patří v Česku mezi zásadní instituce a troufám si tvrdit, že je jediná, která skutečně každodenně tvrdě pracuje na tom, aby se z Česka konečně stalo cirkulární Česko. INCIEN bojuje za to, aby se v Česku konečně už přestalo skládkovat a začalo pořádně recyklovat! To jsou zásadní a mimořádné věci! INCIEN vzdělává – jako příklad uvádím konferenci Odpad zdrojem, představuje široké veřejnosti úžasné cirkulární počiny, naposled celosvětový unikát českého řešení v boji proti plastům, spolupracuje s obcemi na minimalizaci odpadů, přinášejí do Česka zahraniční zkušenosti, radí, vystupují ve veřejných debatách, píší odborné články nejen pro Časopis Odpadové fórum a provozují portál Zajimej.se. Těch záslužných aktivit je opravdu mnoho a já si jejich práce nesmírně vážím a jsem na ně nesmírně hrdý. Pro mě je INCIEN neziskovka číslo jedna, od které se mnozí mohou hodně naučit a inspirovat, tak jako já!

...takto jsem sepsal nominaci pro INCIEN na NGO roku 2018. A takto bych mohl pokračovat popsáním následujících tří let. Já jsem za udělování této ceny strašně vděčný, moc si vážím toho, že to není cena politická a že o ní rozhodují odborníci. Osobní antipatie veřejnosti určitě do soutěže určitě nepatří, to určitě není v kontextu odkazu Josefa Vavrouška důstojné, to si prosím nechme na jiná odborná pléna.

Jirka Študent, šéfredaktor časopisu Odpadové fórum
studentj@cemc.cz, 602 617 616
Jindřich Petrlík (03.05.2021 14:42:16)
Soňa Jonášová nepochybně zaslouží obdiv, so se týče snahy o prosazení zálohového systému na PET lahve a také snaha o co nejbližší konec skládkování odpadů v ČR. Na druhé straně jsou tu ale kontroverzní aktivity na podporu a propagaci spalování odpadů v tzv. ZEVO, lidově spalovnách odpadů. Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) pod jejím vedením přímo spolupracoval na propagačních aktivitách se společností ČEZ v mělnické elektrárně a Soňa Jonášová pomohla propagovat záměr velkokapacitní spalovny odpadů v Mělníce. V současnosti hraje INCIEN podobnou roli v případě plánované spalovny ve Vrátě u Českých Budějovic. Ve svém blogu pak Soňa Jonášová prosazuje i využití strusky ze spaloven jako stavebního materiálu. Spalování odpadů s energetickým využitím není přitom žádným cirkulárním řešením ani s využitím strusky v různých zásypech a náspech. Takové řešení zcela ignoruje podstatu chemického složení odpadů, které opouštějí spalovny. Obsahují totiž bromované i chlorované dioxiny, těžké kovy a soli. Výstavba dalších kapacit spaloven odpadů uvrhne Českou republiku do závislosti zásobování měst teplem na dalších a dalších dodávkách odpadů i za cenu jejich dovozu ze zahraničí. Ve spalovnách nedochází k žádnému kolování původního materiálu, ale k jeho destrukci. Nejde o recyklaci odpadů. Proto aktivity na jejich prosazování považuji za přinejmenším kontroverzní. Je to svým způsobem greenwashing.
Laura Mitroliosová (22.04.2021 15:57:01)
Soňa je jedním z nejvíce inspirantivinich lidí mladé generace a to jak svým přístupem k životu, aktivitami v kterých se angažuje, ale hlavně v hledání synergií tam kde by je nikdo nečekal. Vše je postaveno na zdravém a logickém uvažování a cirkulární ekonomice. Věřím, že tato nominace ji potěší a dodá další energii v pokračování ve svém poslání!
Přidat zprávu