Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

politik, bývalý ministr zahraničních věcí ČR

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Systematické a aktivní prosazování principů udržitelného rozvoje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (environmentální závazky, podpora Cílů udržitelného rozvoje od OSN, podpora uhlíkové neutrality, zapojení mladých do řešení environmentálních témat, a celá řada dalších aktivit na podporu životního prostředí včetně sázení stromů, eliminace food waste aj.). Dále pak dlouhodobá politická, a především osobní angažovanost ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Tomáš Petříček byl od října 2018 do dubna 2021 ministrem zahraničních věcí ČR. Ve své roli aktivně prosazoval principy udržitelného rozvoje nejenom v rámci svého resortu, ale také ve státní správě. Stejně tak usiloval o co největší mezinárodní zapojení a prezentaci ČR v oblasti udržitelného rozvoje, a za tímto účelem mne jmenoval vyslankyní dobré vůle. Pro Tomáše Petříčka není udržitelný rozvoj pouhou politickou frází, ale aktivně se o ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí (ačkoli byl ministr zahraničních věcí) zasazoval nejen ve svém profesním, ale také osobním životě.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Osobnost Tomáše Petříčka jako ministra zahraničních věcí ČR byla výjimečná v tom, že jako vůbec první ministr zahraničí vážně usiloval o úzké propojení zahraniční politiky a diplomacie s principy udržitelného rozvoje, a inicioval v tomto směru řadu konkrétních aktivit s viditelnými výsledky.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Pro T. Petříčka představuje prosazování udržitelného způsobu života obrovskou výzvu a osobní závazek. Byl si vědom, že bez skutečné mezinárodní spolupráce bude mít náš boj s negativními dopady změny klimatu na naši planetu jen mizivý efekt. A proto bylo MZV pod jeho vedením připraveno hrát v tak významné agendě aktivní roli. Během svého působení ve funkci ministra definoval podporu Cílů udržitelného rozvoje od OSN jako jednu z priorit české zahraniční politiky. Vedl takovou zahraniční politiku, která byla založena na hodnotách demokracie, humanismu a lidských práv. Při naplňování těchto velkých vizí aktivně prosazoval spolupráci státních institucí, nevládních organizací, firem i jednotlivců. Slovy latinského přísloví „Slova učí, příklady táhnou“ na ministerstvu aktivně prosazoval principy udržitelného rozvoje (omezení spotřeby jednorázových plastů, dobrovolný offsetový program pro zaměstnance, kompost v zahradách na posečenou trávu, podporu fairtrade produktů, lokálních a sezónních surovin při zajištění stravování, eliminace food waste, zadržování dešťové vody k zalévání zahrad, a mnoho dalšího). Do udržitelnosti aktivně zapojoval nejen ministerstvo, ale také české ambasády v zahraničí. Inspirací se tak stal nejen zaměstnancům, ale také široké veřejnosti. Osobně si Tomáše Petříčka velice vážím, a i touto nominací mu z celého srdce děkuji za jeho službu České republice a zejména prosazování udržitelnosti v této nelehké době.

Nominaci zaslal/a: Lucie Mádlová

Komentáře:

Jiří Dlouhý (15.05.2021 21:21:35)
Plně podporuji nominaci Tomáše Petříčka, setkal jsem se s ním několikrát a vždy svými znalostmi problematiky udržitelného rozvoje hodně převyšoval úroveň současného ministra životního prostředí. A měl jsem z něho vždy pocit, že je to něco, co dělá opravdu srdcem. Moc mne mrzí, že momentálně nemůže kvůli politickým hrátkám ve svém díle ekologizace naší zahraniční politiky pokračovat.
Jan Kamínek, předseda odborové organizace zaměstnanců MZV (10.05.2021 15:34:59)
Zdravím a plně podporuji nominaci. MZV se konečně začalo ekologickým věcem věnovat nejen politicky, ale i provozně. Tomáš Petříček spolu s odborovou organiací inicioval vznik zelených opatření, které začala být implementována do bežného provozu MZV. Jedná se např. o zákaz používání jednorázových obalů, fungování zahrad objektů MZV, pravidla pro nákup nových automobilů nebo tzv. zazelenání ambasád. Společné návrhy ministra a odborové organizace byly často konfrontovány s úřednickou realitou "proč to nejde", ale některé se přesto podařilo prosadit.
Martina Viktorie Kopecká (30.04.2021 10:43:08)
Pan Tomáš Petříček je pro mě zosobněním pokory, pracovitosti a odpovědnosti. Je inspirativní v mnoha dalších ohledech, nejen profesně ale též lidsky. Vyniká citlivostí k tématům společenské odpovědnosti, i ve vztahu ke zdraví (duševnímu i fyzickému) a k ekologii. Rozvíjí tolik potřebný mezioborový dialog. Bylo mi ctí přijmout z jeho rukou v roli ministra zahraničních věcí jmenování vyslankyně dobré vůle a jsem přesvědčena, že pro naši zemi udělal mnoho dobrého a že nadále bude tím, kdo bude propojovat myšlenkami i činy a stavět mosty nad propastmi v duchovním slova smyslu. Tímto tedy plně podporuji nominaci Tomáše Petříčka na cenu Josefa Vavrouška.
Bedřich Moldan (29.04.2021 19:39:15)
Podporuji nominaci Tomáše Petříčka na cenu Josefa Vavrouška. Ve své funkci ministra zahraničí explicitně podporoval aktivity spojené s procesem implementace SDGs a s mezinárodními a zejména evropskými snahami o účinné mitigační kroky v souvislosti s globální krizí klimatu. Tím se výrazně lišil od celého zbytku naší politické reprezentace, která o těchto a podobných zcela zásadních záležitostech neví nebo vědět nechce a vytváří tak navenek dojem, že se nás tyto věci nijak závažně netýkají, tím mimo jiné přispívá k prohlubování našeho již tak nepříznivého obrazu v zahraničí. Velmi doufám, že Tomáš Petříček nezmizí z naší politické scény a bude dále pokračovat ve svých tolik potřebných snahách směrem k prosazování environmentálně příznivé politiky.
Petr Lebeda (29.04.2021 10:17:10)
Agenda 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) - de facto pokračování procesu, který Pepa v OSN začínal - neměly toto volební období v ČR zrovna na růžích ustláno. Po schválení národní strategie udržitelného rozvoje ČR 2030 se slibně našlápnutá spolupráce státní správy, nevládek a byznysu, diplomaticky řečeno, dosti zpomalila. Tomáš Petříček však celou tuto širokou agendu, jež zahrnuje nejen environmentální, ale také sociální či lidskoprávní cíle, bral velmi vážně. Po celou dobu svého ministrování hledal cesty, jak ji podpořit doma i v zahraničí, což musím ocenit nejen za různé nevládní platfomy, které o SDGs usilují. Navíc bez dodržování základních demokratických principů - respektu k vládě práva, odpovědného vládnutí se střídáním moci a poctivou, racionální a konstruktivní diskusí s různými pohledy na řešení společných problémů - není udržitelný rozvoj myslitelný. Bránění těchto principů stálo T. Petříčka kancelář v Černínském paláci. I to je třeba ocenit, protože principielní hodnotové postoje se z naší politiky vytrácí stejně jako živá půda z našich polí.
Ivan Gabal (28.04.2021 23:17:57)
Petříček by si Pepíkovu cenu zasloužil za to, že vědomě chtěl orientovat ČSSD k agendám klimatické změny a potřebných vládních kroků, které s tím stále urgentněji souvisí. Tuto bitvu o směrování ČSSD sice prohrál, a dnes vidíme proč a s kým, ale v klíčové agendě neuhnul a měl ji jako svůj program. Druhým důvodem pro mne je, že byl ochoten se celou agendu klimatu, energetiky a udržitelnosti učit a vyhledával odborníky, kteří by mu poradili. Jedním z důvodů, protč jsme nadále v agendě klimatu a energetiky zaostalí je, že se odpvoědní jaksi nové věci učit nechtějí. Takže v tom je Petříček příslibem do budoucna. Cenu bych mu rád dal jako závazek do budoucna, protože si myslím, že Petříček z českého ani evropského veřejného života nezmizí, naopak. Josefova cena mu taky trochu patří za to jak odolával nevzdělanosti. Z jeho hlediska, protože muse a nemohl české provinčnosti uhnout. Jeho návrah je namístě.
Jakub F. Sadílek (28.04.2021 22:08:58)
Tomáš Petříček zrealizoval spolu s Nadací partnerství tzv. Alej diplomatů - neboli alej smíření mezi obcemi Hostivice a Jeneč, navazující na starou poutní cestu do Hájku. Krom oživení staré poutní cesty, která malebně rozděluje zase pole do menších celků a vytváří remízky v poli zastíněné stromy, alej spojuje myšlenky lidské(propojování diplomatů i obcí), duchovní (poutní cesta) i ekologické (alej stromů). Díky Tomáši
Dalibor Dostál (28.04.2021 13:20:16)
ČR se díky díky Tomáši Petříčkovi určitě zařadila do proudu zemí, které implementovaly udržitelnost do agendy své zahraniční politiky.
Přidat zprávu