Václav Cílek

Václav Cílek

geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filosof, překladatel a popularizátor vědy

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Václav Cílek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geologie ložisek. Jeho záběr je však mnohem širší. Ve zhruba třech desítkách publikací, jejichž je autorem nebo spoluautorem, se zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Zároveň v jeho knihách a esejích najdeme přesahy směrem k literatuře, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

V současnosti nám přijde samozřejmé, že se zabýváme změnami klimatu, jeho dopady na ekonomiku, společnost, životní prostředí. Václav Cílek se však těmto tématům věnoval, a především je velmi úspěšně a srozumitelně popularizoval, již v době, kdy bylo českým mainstreamem klimatické změny zpochybňovat, relativizovat nebo zesměšňovat. V době, kdy se vyspělé země na změny klimatu připravovaly, podnikaly kroky k adaptaci i omezování emisí skleníkových plynů, vedly v Česku přední osobnosti politického života diskusi na téma, zda vůbec klimatické změny existují. Václav Cílek dokázal v tomto, ne právě příznivém prostředí, téma změny klimatu popularizovat a především spojit je s jejich konkrétními projevy, které již na Českou republiku doléhaly - jako jsou povodně, extrémní sucha a podobně. Vedle změn klimatu se věnuje i dalším tématům. Mimo jiné oblasti vývoje krajiny, historických souvislostí, které spoluvytvářely její tvář, a estetických přínosů, které nenarušená nebo harmonicky vytvářená krajina pro člověka má. Zároveň se věnuje jakési dlouhodobé mentální přípravě společnosti na příchod předělu, který souvisí s celosvětovým souběhem výrazným environmentálních a společenských změn .

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Za publikační činnost obdržel Václav Cílek řadu ocenění. V roce 2004 byl vyznamenán cenou Toma Stopparda, v roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí "za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie". V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že "svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí". Především ale svojí publikační činností dokázal přispět ke změně pohledu české společnosti na otázky klimatických změn.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Václav Cílek ukazuje, že i v dnešní době, založené na křiklavých reklamách, propracovaných marketingových algoritmech a nevstřebatelné záplavě informací i dezinformací, má smysl trpělivá práce. Nesnaží se šokovat katastrofickými scénáři ani nemaluje chřadnoucí svět upadající do chaosu na růžovo. S klidnou naléhavostí a moudrou trpělivostí vysvětluje souvislosti, hledá možné příčiny a snaží se ukazovat cesty, jak obtížným obdobím co nejlépe projít. Jeho knihy se pro mnoho čtenářů stávají oázami vlídnosti a laskavosti v drnčícím a těkajícím světě. Bodem, kde si může unavené oko i mysl odpočinout a nadechnout se. Renesanční šíří svého záběru dokázal popularizovat různé obory a zároveň ukazovat vzájemné souvislosti, které mnohdy specialistům na jednotlivé oblasti unikají. Je nesporně jedním z mála lidí v Česku, o kterých se dá bez nadsázky říci: vzácný člověk.

 
Publikační činnost, odkazy

(Publikace
-
výběr) 2002:
Krajiny
vnitřní
a
vnější 2004:
Makom:
kniha
míst 2007:
Nejistý
plamen:
Průvodce
ropným
světem 2008:
Dýchat
s
ptáky:
Obyčejné
texty
o
světle
paměti,
pravdě
oblaků
a
útěše
míst 2009:
Orfeus:
Kniha
podzemních
řek 2011:
Kameny
domova 2012:
Prohlédni
si
tu
zemi 2014:
Kameny
a
hvězdy 2019:
Podzemní
památky
středních
Čech 2020:
Jak
přejít
řeku

Nominaci zaslal/a: Dalibor Dostál

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu