Veronika Ambrozyová

Veronika Ambrozyová

metodik globálního vzdělávání

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Nezisková organizace Člověk v tísni připravila nový online kurz ke klimatickým změnám. Je určen zejména učitelům druhého stupně základních škol, vyučujícím by kurz měl sloužit jako zdroj informací a návod k výuce ve škole. V online kurzu Klimatická změna se mohou pedagogové a všichni další zájemci dozvědět nejen o tom, že se klimatická změna opravdu děje, ale také o tom, proč je tak složitá, jak ji lidstvo a potažmo Česká republika řeší a jak o ní učit. Kurz nabízí osm kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu - od přírodovědného přes společenskovědní po pedagogicko-psychologický. Jednou z hlavních autorek kurzu je Veronika Ambrozyová. Veronika si za to vskutku zaslouží ocenění. Kurz je skvělý, využíváme ho na Lipce nejen pro vzdělání pedagogů, ale také VŠ studentů. Natáčeli jsme s ní na Lipce s Tadeášem Ždárským rozhovory o nerůstu a budoucnosti vzdělávání, které jsou rovněž velmi zajímavé pro naše studenty a učitele.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Vzdělávací projekt Klimatická změna je prvním online kurzem o této problematice z dílny Člověka v tísni. Během osmi lekcí mohou pedagogové nebo i běžní zájemci nahlédnout klimatickou změnu ze všech možných úhlů a bez potřeby lektora. Stačí jen chuť a připojení k internetu. Autorky kurzu jsou Veronika Ambrozyová a Veronika Endrštová.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

I když za posledních pár let pozorujeme velkou změnu v tom, jak a v jakých souvislostech se o změně klimatu v České republice mluví, stále nelze říct, že by většina české populace rozuměla, co se vlastně s klimatem děje. Jaké jsou příčiny a důsledky problému a jak bychom se k němu měli postavit. Přitom z posledního průzkumu agentury Median se dozvídáme, že 85 % Čechů a Češek se i v době pandemie koronaviru nejvíce obává sucha a dalších projevů klimatické změny. Současná diskuze o klimatické změně je rozhodně mnohem dále než před 10‒15 lety, probíhá na mnoha úrovních a je erudovanější než dříve. Stále je však co zlepšovat.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jejich vizí jsou školy, kde je změna klimatu běžnou součástí výuky, učitelé, kteří mají odvahu otevírat i podobně složitá a v něčem kontroverzní témata, a žáci a studenti, kteří mají ke změně klimatu a jejímu řešení proaktivní přístup a mají důvěru v to, že ji lze zvládnout. Za rok by chtěli mít kurz nejlépe přístupný i z mobilních zařízení, přeložený do angličtiny (či jiné další jazykové verze) a opatřený titulky. Chtěli by být inkubátorem příkladů dobré praxe kvalitní výuky o klimatické změně, který přitahuje pozornost k diskusi o potřebě a formách výuky o klimatické změně na českých školách.

Nominaci zaslal/a: Helena Nováčková

Komentáře:

Jiří Dlouhý (15.05.2021 22:03:42)
Moc podporuji nominaci Veroniky - vzdělávací kurz Změna klimatu je pěkný a dobře udělaný. Jen je velká škoda, že takové kurzy jsme tu neměli tak před 20 lety...
Přidat zprávu