Vít Kouřil

Vít Kouřil

šéfredaktor společensko-ekologického časopisu

Autoři fotografií: Markéta Jedličková, Petr Vozák, Simona Horká

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Vít Kouřil, vystudovaný novinář a historik, vstoupil jako šéfredaktor na podzim roku 2005 do redakce společensko-ekologického časopisu Sedmá generace. Díky svému nasazení dokázal časopis proměnit z mírně pesimistického ražení do optimističtějšího hávu, zavedl v něm nové rubriky, z nichž například do Libraria dodnes svým originálním stylem přispívá. Téměř jednu generaci tak obohacuje český mediální prostor o environmentální rozměr. Je autorem řady odborných i popularizačních článků, publikoval také v časopisech Média a realita, Mediální studia, Revue pro média, Mosty či Metropolis.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Vít Kouřil je jedna z mála osobností současné ekologické žurnalistiky. Nejen mně, ale mnoha redaktorům a studentům je pravidelně velkou oporou při tvorbě článků, revizi různých textů anebo při poradě ohledně dalšího směřování. Vlastní je mu také skromnost a štědrost. Cenu si dle mého názoru zaslouží především za téměř už generační vedení časopisu Sedmá generace, který letos oslaví 30 let. Je tak jeho nejdéle sloužícím šéfredaktorem, tedy již přes polovinu doby své existence. V osobním životě jezdí všude a rád na kole a nejí maso. Pro své okolí je přirozenou autoritou.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Vít Kouřil se pravidelně věnuje plánování obsahu jednotlivých vydání dvouměsíčníku Sedmá generace. Garantuje hlavní téma vydání, koordinuje a zajišťuje texty do jednotlivých rubrik, vyhledává nové autory, zajišťuje chod webu časopisu a spolupodílí se na jeho propagaci. Dále při supervizích stážistů vzdělává studenty přírodovědně a environmentálně zaměřených oborů v editorské práci – „pod rukama“ mu projde s každým vydáním časopisu velké množství textů, které vypilovává k dokonalosti a ověřuje předkládaná fakta. Této práci se věnuje i jako pedagog na JAMU, příležitostně pak na Fakultě sociálních studií MU, kde odborně vede řadu závěrečných prací a přednáší mediální komunikaci a environmentální publicistiku. Ze studentů se pak stávají redaktoři nejen časopisu Sedmá generace, ale i dalších médií jako Voxpot, A2, Deník referendum a další, kde veřejnosti odkrývají pozadí zapeklitých kauz. Sice zde nemáme přímé měřítko vyčištěných potoků a zachráněných životů, zato nevyčíslitelné množství osvěty a vzdělávání v oblasti novinářské práce s textem, fake news, fact checkingu a mediální gramotnosti zaměřené na ekologicko-společenské dění.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

S Vítem Kouřilem jsem se seznámila při konzultaci diplomové práce, kdy mi byl velmi nápomocný. Úzce spolupracujeme v redakci časopisu Sedmá generace od roku 2012, kdy mohu sledovat, jak dokáže díky svému celospolečenskému přehledu vystihnout hlavní příčiny i následky současného dění. V práci pociťuji kolegialitu, radost z odvedené činnosti a porozumění. I když není fanouškem strategií, vím, že časopis může pod jeho vedením v kvalitní podobě vycházet ještě mnoha let. V nepracovní rovině vás nikdy nezklame při otázce, kdo vydal jakou hudební desku nebo který film stojí za zhlédnutí.

Nominaci zaslal/a: Simona Horká

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu