Vlasta Ondrová

Vlasta Ondrová

učitelka - důchodkyně

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Vlasta Ondrová (nar. 1942) je někdejší učitelka a dlouholetá ochránkyně přírody žijící v obci Slavkov (u Uherského Brodu) v podhůří Bílých Karpat. Ekologické osvětě se věnovala už během své pedagogické praxe na ZŠ Dolní Němčí, kde založila Ekocentrum Pantoflíček, později i ZO ČSOP Pantoflíček. V. Ondrová se aktivně podílí na ekologické osvětě i praktické ochraně přírody. V tomto ohledu je jednou z nejvýraznějších osobností v oblasti Bílých Karpat.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Asi znáte příběh z knihy „Muž, který sázel stromy“. A Vlasta Ondrová je svou dlouhodobou praktickou činností pro přírodu Bílých Karpat podobným typem hrdiny. Dlouhodobě svou přímou a nezištnou činností, s velkou pokorou, bez velkých slov a mediálního zájmu zlepšuje stav prostředí ve svém okolí a regionu. A právě to možná dnešní ochraně přírody a životního prostředí často chybí. Pokorná a dlouhodobá mravenčí práce přímo v terénu.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Její činnost na poli environmentálním započala založením Ekocentra Pantoflíček při základní škole. Coby uznávaná odbornice na přírodu Bílých Karpat se Vlasta Ondrová podílela na vedení exkurzí v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků v regionu. V době největšího ohrožení orchidejových luk v 70. a 80. letech se angažovala při záchraně nejcennějších přírodních lokalit. Konkrétně se zasadila o zastavení devastace NPR Porážky a ve spolupráci s hnutím Brontosaurus a studenty Univerzity Palackého dosáhla její revitalizace. Po odchodu do důchodu pokračuje v řízení ZO ČSOP Pantoflíček, která se zaměřuje na osvětu a ochranu přírody na moravské straně Bílých Karpat. Díky její činnosti byly zorganizovány desítky vzdělávacích akcí i botanických exkurzí. Spolek s vedením několika obcí spolupracoval na řadě výsadeb zeleně nebo eko-dokumentačních aktivitách. Velkým úspěchem byla záchrana volně rostoucí hrušně u obce Horní Němčí, která měla padnout za oběť nově budované polní cestě. Po rychlé akci se podařilo vzácný strom nejen zachránit před skácením, ale následně s ním získat i druhé místo v prestižní anketě Strom roku 2011. Vlastin přístup též ilustruje péče o mokřadní biotop Kolo, na který poskytla vlastní pozemky po rodičích.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Když máte tu čest absolvovat s Vlastou Ondrovou exkurzi po loukách Bílých Karpat, dostanete kromě mnoha zajímavých informací o flóře, fauně a historii ochrany přírody i jakousi esenci podstaty lidského života. Vlasta naplnila svůj život vyšším smyslem v podobě péče o přírodu ve svém okolí. Z jejího projevu můžete mezi řádky číst, že právě to dělá člověka šťastným, naplněným a plným energie v každém věku. Myslím, že pro mnoho lidí se Vlasta stala takovou karpatskou „ženou, co chránila orchideje“.

Nominaci zaslal/a: Radomír Staš

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu