Wangari, z.s.

Wangari, z.s.

spolek zabývající se výsadbou ovocných stromů

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Spolek Wangari v posledních dvou letech organizuje výsadby ovocných dřevin podél silnic, polních cest a ve volné krajině. Výsadby jsou čistě dobrovolnické a mají komunitní charakter - vždy jsou do nich zapojeni místní lidé a místní spolky. Zároveň mají akce edukativní přesah. Zájemci, a především děti, se od lektorů mohou dozvědět základní informace technice výsadby a souvisejících tématech, jako je voda v krajině, biodiverzita, význam kulturní krajiny, následná péče atd. Dosud bylo vysazeno zhruba 350 stromů.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Za výsadbami stojí tři kmenoví členové spolku – Jakub Sobotka, Lukáš Mazoch a Tomáš Formánek - a jeden externí spolupracovník, Daniel Řezníček. Tato čtveřice zajišťuje veškeré náležitosti, jako je financování, logistika, organizace samotné výsadby, materiál, jednání s majiteli pozemků atd. Kromě nich se na výsadbách podílejí dobrovolníci převážně z Olomoucka a při každé jednotlivé výsadbě také místní lidé a zástupci místních spolků, jako jsou dobrovolní hasiči, Sokoli, zástupci místní školy nebo obecního úřadu. Možná inspirace jejich činností spočívá zejména v tom, že mladí lidé mohou na jejich příkladu vidět, že je skutečně možné se občansky a environmentálně angažovat a přispět vlastními silami ke zvelebení životního prostředí v našem okolí. Je možné sehnat peníze na pořízení stromků a bez dalších investic domluvit nutnou techniku, přesvědčit o záměru často skeptické zastupitelstvo nebo zemědělce, nadchnout dobrovolníky, naučit se zásadám sadařství i základům krajinné hydrologie. Výsadby jsou navíc „dotažené do konce“, takže spolek zaručuje následnou péči o stromy či potřebnou ochranu proti okusu skotem. Zápal pro dobrou věc a nezištnou vůli je třeba oceňovat a v lidech podporovat.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Za poslední dva roky vysázel spolek okolo 350 stromů ve čtyřech různých obcích, přičemž v některých z nich se jednalo o různé lokality. Konkrétní nová stromořadí (a v jednom případě i remízek či háj doplněný o plodonosné keře) tak přispějí například k omezení půdní eroze na okrajích svažitých polí (Vilémov), k vytvoření biokoridoru pro zvěř podél náhonu mezi dvěma rybníky (Bouzov), k obnově zanikajících stoletých alejí podél polních cest (Bezděkov n. Tř.) či založení nové aleje rozdělující dříve zcelené pole (Obectov). V obecné rovině stromy pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají k obnově tradiční české kulturní krajiny. Plody budou poskytovat potravu fauně a náhodným kolemjdoucím.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Příběh výsadby ovocných stromů spolkem Wangari je příběhem o občanské aktivitě skupiny lidí, kterým nebylo jedno, jak vypadá krajina v jejich okolí a chtěli přiložit ruku k dílu. Ukazuje, že každý z nás může ovlivňovat své okolí. Jejich snaha přináší konkrétní plody, a to jak obrazně, tak v budoucnu i doslova.

Nominaci zaslal/a: Jakub Čech

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu