Barbora Kvasničková

Barbora Kvasničková

studentka

Barbora Kvasničková (*1999) studuje problematiku životního prostředí na Universiteit Utrecht a pracuje v PR teamu IDEA při CERGE-EI. Studovala též v USA a Francii. V roce 2021 získala v soutěži Czech Press Photo cenu CP Junior za sérii fotografií požárů v Řecku. Už na střední škole pomáhala organizovat NeruDny, vysílala dobrovolníky na zahraniční workcampy v Tamjdem a se spolužačkami založila projekt Neplastový březen, který humorně komunikoval otázky životního prostředí a později skončil mezi finalisty na ocenění Gratias Tibi 2020. Na Copernicus Institute of Sustainable Development se zapojila do výzkumu Environmental Problem-Shifting, kde nyní zjišťuje, jak klimatické konference UNFCCC vytváří a zároveň řeší „problem shifting“.

Od června 2019 do září 2020 byla mladou delegátkou OSN „UN Youth Delegate of the Czech Republic“. Současně také působila a dodnes funguje v rámci České rady dětí a mládeže a v Youth, Speak Up, kde se vytrvale snaží o zapojení mladých lidí do politiky a řešení klimatických otázek. Jako delegátka reprezentovala Česko na řadě klimatických summitů včetně Mládežnického klimatickém summitu, COP25 jako zástupkyně Evropského fóra mládeže, preCOP26, COP26 nebo ve Třetím výboru Valného shromáždění OSN.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Barboru Kvasničkovou nominujeme s ohledem na její velmi vytrvalé aktivity o ochraně klimatu a životního prostředí ať už je to její působení jako „mladé delegátky ČR“ v OSN, ale také její další systematickou práci v rámci České rady dětí a mládeže a mnoha další mládežnických ekologických platforem.

 
Představení nominované osobnosti

Bára se už jako středoškolská studentka zapojovala do mimoškolních aktivit - třeba pomáhala na své škole organizovat NeruDny, svůj studentský projekt zaměřila na dobrovolnictví v oblasti péče o životní prostředí. Zapojila se do DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) a mezi studenty působila jako taková osvěta v zájmu o otázky životního prostředí. Díky svým aktivitám byla jmenována mládežnickým delegátem OSN - „UN Youth Delegate of the Czech Republic“, v této funkci fungovala od června 2019 do září 2020. Současně také působila a dodnes funguje v rámci České rady dětí a mládeže, kde se vytrvale snaží o zapojení mladých lidí do politiky, o jejich zapojení do voleb a také k tomu, aby se mladí lidé věnovali výrazně více problematice změny klimatu. Bára se jako delegátka zúčastnila následujících událostí: - Mládežnický klimatický summit (Youth Climate Action Summit) – reprezentace ČR v roli „mladé delegátky“ – spolu s Lucií Smolkovou, září 2019 New York - Klimatický summit (Climate Action Summit) – reprezentace ČR v roli „mladé delegátky“ – s českou delegací (Babiš, Havlíček, Brabec…), září 2019 New York - COP25 – zástupkyně Evropského fóra mládeže – prosinec 2019, Madrid - SOCHUM – Třetí výbor (Sociální, humanitární a kulturní) Valného shromáždění OSN – reprezentace ČR v roli „mladé delegátky“ – spolu s Alžbětou Filipkovou, říjen 2019 - Mládež za klima – summit preCOP26 (Youth 4 Climate PreCOP26) – zástupkyně ČR – spolu s Lucií Vodvářkovou, září 2021 V současné době studuje problematiku životního prostředí na Universiteit Utrecht a pracuje také součást PR teamu IDEA při CERGE-EI. Studovala též v USA a Francii. V roce 2021 získala v soutěži Czech Press Photo cenu CP Junior za sérii fotografií požárů v Řecku.

 
Jak nominovaný počin přispěl/přispívá k prosazování udržitelného života a ochraně životního prostředí?

Svým příkladem Barbora ukazuje, že i velmi mladí lidé mohou významným způsobem ovlivňovat politiku v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu na vysoké úrovni a také působit jako dobrý příklad pro své vrstevníky. Barbora se v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu věnuje především mezinárodnímu rozměru ochrany životního prostředí a klimatu a naplňuje tak velmi dobře odkazy, které nám zanechal Josef Vavroušek jeho nadnárodními aktivitami ať už to bylo založení dodnes fungujícího vládního procesu „Životní prostředí pro Evropu“ a následné působení v rámci nevládního ECO Fóra či jeho pokusy o reformu celého systému OSN k lepšímu zajištění ochrany životního prostředí. Právě mezinárodní politický rozměr je přitom v rámci mladých aktivistů většinou zcela zanedbáván.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Zapojení mladých lidí do aktivit na ochranu klimatu a životního prostředí je v České republice stále ještě dost limitovaná a Bára je výjimečná především tím, že je velmi dobře schopná se orientovat na mezinárodní politické scéně a svým příkladem se jí daří strhnout i další vrstevníky. Osobně považuji za inpirativní i to, že Bára je schopná prosazovat zájmy mladé generace nenápadným, nekonfliktním, přitom ale velmi důrazným a přesvědčivým způsobem.

Nominaci zaslal/a: Jiří Dlouhý

Komentáře:

Věra Konůpková (29.05.2022 22:02:45)
Oceňuji její systematičnost práce, podporuji její nominaci.
Bedřich Moldan (07.04.2022 12:09:34)
Podporuji nominaci Báry Kvasničkové jako úspěšné představitelky mladé generace environmentálních aktivistů. Udělení ceny Josefa Vavrouška může být výrazem ocenění její dosavadní práce důležité zejména v mezinárodním rozměru a povzbuzením pro další potřebnou práci nejen pro ni samotnou, ale i pro ostatní máděž.
Radim Šrám (01.04.2022 16:59:14)
Podporuji nominaci Barbory Kvasničkové.
Pavel Jungwirth (01.04.2022 9:39:22)
Podporuji nominaci Barbory Kvasničkové.
Přidat zprávu