Cyril Klepek

Cyril Klepek

ředitel zdrojové platformy CYRKL

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Cyrkl založil na podzim roku 2018 Cyril Klepek, bývalý manažer inovací v Raiffeisenbank a Direct People, s vizí, že to, co je pro někoho odpad, může být pro jiného cenný materiál. Dnes zaměstnávají šestnáct lidí, mají pobočky například na Slovensku, v Polsku, Itálii, Francii, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Na jejich platformě je nyní asi 4000 nabídek a 13 000 aktivních firem, toto číslo se ale mění velmi rychle. Každý týden sto až dvě stě nových společností přibude. A protože právě loni získal jeho projekt zásadní trakci, stal se Cyril Klepek jedním z oceněných v žebříčku Innovators 20, společném projektu CzechCrunche a Hospodářských novin, ve kterém hledali osobnosti, jež byly v roce 2020 zdrojem největších inovací s touhou měnit nejen Českou republiku.
Přes tržiště se například dle aktuálních dat podařilo za posledních 6 měsíců ušetřit 980 000 t CO2 díky propojení původců se zpracovateli odpadů k dalšímu využití. A potenciál na růst tržiště je obrovský. V Česku se sice řeší hlavně komunální odpady, tedy ty vytvořené domácnostmi, ale zhruba 85 procent tvoří odpady průmyslové. To je celkem 38 milionů tun ročně. Platforma se tak stává obrovským přínosem pro český trh a současně navazuje spolupráci s významnými hráči na trhu jako je například firma INISOFT zajišťující datové výkazy o odpadech aj. Cyrkl se tak stává součastí a zlepšením současného odpadového ekosystému namísto toho, aby jej narušoval.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Cyril je pro mě osobně člověkem s největší mírou houževnatosti ve svém záměru. Od začátku naplňování vize, kterou je pro něj svět, ve kterém jsou všechny suroviny vraceny do oběhu a šetří se tak přírodní zdroje a příroda jako taková, je neúnavný ve všem, čemu se věnuje. Na "koleni" vybudoval během tří let firmu o více než 40 zaměstnancích, při hledání financí obětoval velkou část svých volných dnů a není den, kdy by myšlenky Cyrkl dál nerozvíjel.
Cyril má ve svých základních morálních hodnotách a přístupu k životu velkou míru skromnosti, pracovitosti, lásky k rodině a všemu živému a velkou touhu měnit svět v mnoha oblastech. Než založil Cyrkl, tak se aktivně podílel na pomoci v oblasti komunální politiky v Praze. Vždy hledá cesty, jak optimalizovat procesy, zbavovat veřejný sektor korupce a neefektivnosti a aktivně působí například v dozorčí radě Operátora ICT, kde se vždy pečlivě připravuje a vnímá svoji veřejnou funkci jako velmi důležitou. Mimoto vždy aktivně pomáhá v rámci svých (zejména časových) možností i na úrovni charity (ať už jde o vánoční večeře pro lidi bez domova nebo finanční pomoc konkrétním lidem v nouzi).
Inspiruje mě na něm i schopnost vyvažovat extrémní pracovní nápor se schopností odpočívat a čistit si hlavu, aby byl schopen rozhodovat o zásadních záležitostech s nadhledem. Současně obdivuji, jak pracuje se svými slabšími stránkami, které v průběhu let vědomě mění na přednosti. Cyril současně věnuje i mnoho času práci s mladými lidmi, které se snaží nadchnout pro daná témata všemi cestami, přednáší na univerzitách, do týmu záměrně nabírá mladé stážisty, kterým předává svůj zápal a možnost podílet se na vzniku velkých projektů. Jedinečné je i to, že aktivně rozdává podíl ve firmě dlouhodobým zaměstnancům, aby byli motivováni v projektu vydržet co nejdelší dobu, protože jak říká "není to sprint, ale maraton".

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

O platformách a burzách pro suroviny jsem osobně od založení vlastní organizace INCIEN slýchala často. Dokonce je zde mnoho evropských projektů podpořených granty a dotacemi, které ale často nepřežily ani první roky udržitelnosti a upadly v zapomnění. Řešením ovšem není jen digitální systém, ale komplexní firma, kterou tvoří tržiště, tým skvělých odoborníků na odpady, neustálé inovace - jako dnes například aučkní systém, kdy jsou dnes nedostatkové suroviny prodávány za co nejlepší ceny a firmám, které dřív za odpady platily, přináší tyto suroviny přínosy. Cyrkl a celý jeho tým aktivně neustále vysvětluje přínosy projektu pro širokou veřejnost a pomáhají firmám i na individuální bázi. To žádná jiná plaforma nedělá.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Cyril sám od nuly vybudoval funkční systém, který už delší dobu nosil v hlavě a pro který dostal i impuls na jednom z našich INCIEN workshopů o cirkulární ekonomice v rámci příprav Cirkulárního skenu v Praze, kde tehdy pomáhal workshop vést za inovační agenturu Direct People. Jedním z výstupů projektu byl i tip, že by celému sektoru pomohla podobná burza, která by měla třeba zásadní pozitivní vliv pro sektor stavebnictví, což byl tip od odborníka z praxe - Karla Fronka ze SKANSKA, který se tématu věnuje celou řadu let a to na nejvyšší úrovni - kombinuje totiž nejen znalosti, ale hlavně je uvádí do praxe. A Cyril od té doby nosil myšlenku v hlavě, protože tušil, že když ani tak významné firmy jako je SKANSKA takovou platformu nebudují a přitom by byla potřeba - jedná se o díru na trhu. Od té doby začal soustavně hledat cesty, jak něco podobného sestavit. Hledal zdroje, kolegy, inspiraci, zákazníky a rozhodl se i do Cyrklu zainvestovat všechny svoje peníze včetně půjčky od rodiny, protože mu bezmezně věřil. Doteď je naprosto přesvědčen, že i když se množí konkurence, že je základ dělat všechny transakce férově, transparentně a s touhou změnit svět než s touhou zbohatnout. Často od něj slýchám, že není čas zpomalit, když je problém plýtvání a odpadové produkce tak obrovský a když mu investoři položili otázku, co by dělal, pokud by na projektu zbohatl, tak jediné, co ho napadlo, bylo založit akcelerační centrum pro další environmentální projekty. Materiální majetek mu nikdy není tak blízký jako výsledky, které vidí jako pozitivní změny kolem sebe.

Nominaci zaslal/a: Soňa Klepek Jonášová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu