Jan Činčera

Jan Činčera

vysokoškolský pedagog

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

V březnu 2022 v Praze proběhl 11. Světový kongres environmentální výchovy, který pod vedením doc. J. Činčery organizovala Masarykova univerzita a Univerzita Karlova. Kongres, který navzdory covidové pandemii a válce navštívilo 540 akademiků a praktiků a 120 mladých studentů středních škol přivítal všechna velká jména tohoto oboru: například F. X. Bognera, A. Walse či D. W. Orra. Kongres nepřinesl jen inspiraci, ale umožnil navázat nové kontakty mezi českými a světovými odborníky a praktiky.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Za počinem stojí doc. Jan Činčera, který se tématu environmentální výchovy věnuje již více než 20 let. Činčera se nejen o pořádání kongresu zasadil, ale získal pro něj výše zmíněné světové odborníky a dokázal v komplikované době zorganizovat toto vrcholné setkání na světové úrovni. Celý tým vedl s velikým odhodláním a díky jeho osobním vazbám a osobnímu přístupu k jednotlivým účastníkům se z události stalo nejen odborné, ale i lidsky cenné setkání. Znovu se tedy potvrdilo, že Jan Činčera patří k nejvýraznějším osobnostem tohoto zásadního oboru.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Světový kongres environmentální výchovy je nejdůležitějším dvouletým oborovým setkáním. Poprvé se uskutečnil ve střední Evropě a díky snaze týmu pod vedením J. Činčery se zasloužil o propojení akademiků a praktiků v oboru environmentální výchovy a to nejen na přednáškách, ale také při rozhovorech u kávy a společných zážitcích v centrech environmentální výchovy po celé republice.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Důvody, které vedly ke snaze přivézt do České republiky světový kongres environmentální výchovy jsou: 1. Snaha více propojit českou environmentální výchovu se současnými světovými trendy. 2. Možnost přiblížit české veřejnosti význam environmentální výchovy pro řešení ekologické krize. 3. Propojit teorii a praxi environmentální výchovy a umožnit vznik nových týmů a partnerství řešících aktuální problémy tohoto oboru. 4. Ukázat, že i česká střediska environmentální výchovy a čeští akademici mohou inspirovat svět kolem nás.

Nominaci zaslal/a: Bohuslav Binka

Komentáře:

Radka Tyslová (19.04.2022 15:34:18)
Kongres byl nejen obsahově velmi přínosný a důležitý pro celou českou environmentální scénu, ale byla to taky ukázka kombinace profesionálního síťování, vysoké odbornosti a přátelského přístupu, které jsou pro Honzu typické. Kongres je celosvětově prestižní akce a z toho, že se letos konal v ČR, budeme všichni profitovat ještě hodně dlouho.
Petr Daniš (06.04.2022 11:37:28)
Upřímně si myslím, že Honza by mohl stejně dobře dostat ocenění jak za dlouhodobý přínos, tak za tento výjimečný počin. Honza dlouhodobě přináší do naší země ty nejaktuálnější trendy ze zahraničí. Neznám nikoho, kdo by toho v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelnost více přečetl a více napsal. A Honza také dostává Českou republiku do centra mezinárodního dění, protože pravidelně dokáže publikovat své výzkumy v prestižních časopisech. Světová konference, kterou zorganizoval v Praze, je možná vrcholem celého tohoto snažení. Dostat snad všechna významná jména z oboru do programu konference v takto pohnuté době, je známkou renomé, které si Honza ve světě vytvořil, i obrovského úsilí, které do pořádání této akce vložil.
Přidat zprávu