Jan Krajhanzl

Jan Krajhanzl

sociální psycholog a ekopsycholog

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Jana Krajhanzla nominuji na tuto cenu v kategorii za dlouhodobý přínos pro jeho hluboké propojení osobní a profesní roviny v oblasti ochrany přírody a krajiny. Je pro mě příkladem člověka, který dlouhodobě zkoumá a nejen odborné veřejnosti ukazuje například tato témata:
a) psychologie změny klimatu a její komunikace – jedno z klíčových témat, kterým se věnuje,
b) ochrana biodiverzity a komunikace ochrany přírody – pro MŽP evaluoval v nezávislém hodnotícím týmu činnost všech našich národních parků, píše texty a lektoruje pro pracovníky chráněných území,
c) psychologie vztahu k přírodě – disertace+monografie, která se stala také vodítkem pro oblast oficiálních cílů EVVO definovanou MŽP v oblasti "vztah k přírodě",
d) ostatně i pro psychologii v této oblasti se podařilo prošlapat cestu, a dnes je tu více než 10 psychologů a psycholožek, kteří se k environmentálním tématům hlásí.

 
Představení činnosti nominovaného

Hlavním posláním Jana Krajhanzla je snaha, abychom lépe porozuměli lidem – a právě na základě toho porozumění jim pomáhat chránit přírodu a životní prostředí.
• snaží se kriticky reflektovat různé mýty, které nás vedou v ochraně přírody do slepých uliček, např. že stačí lidem poskytnout informace, že stačí apelovat na lidskou morálku, že stačí strašit, že lidé mají "blízký" nebo "odcizený" vztah k přírodě – snaží se na základě evidence-based věcí ukazovat, že je to významně složitější, a nabízet cesty, které povedou k zapojení širších společenských skupin do ochrany světa kolem nás,
• podařilo se mu od roku 2003 v ČR ukazovat, že právě tento psychologický pohled na problematiku je přínosný/užitečný, ukazuje nové perspektivy a cesty,
• zároveň se dlouhodobě snaží čerpat z různých oblastí psychologie, sociologie, komunikace, ale orientovat se také v politickém dění, energetice, ochraně klimatu a biodiverzity,
• zejména v prvních cca 12 let v oboru šel nevyšlapanou cestou (na doktorátu na FF UK, na katedře FSS MUNI), a psychologům vysvětloval, proč je důležitá environmentální perspektiva, a environmentalistům, proč je důležité reflektovat ta témata psychologicky, v období 2013-2021 působil na celý úvazek na Katedře env. studií FSS MUNI, i v současné době si navzdory geografické vzdálenosti úvazek drží,
• učí tam kurzy, které se zatím jinde neučily, např. Ekopsychologii, nebo Komunikaci env. témat s veřejností,
• vedl také více než 20 diplomových prací (některé byly oceněny), vede aktuálně dvě doktorandky,
• výzkumně se v předchozích letech zaměřil především na rozsáhlá reprezentativní šetření, která většinou unikátně mapovala témata do té doby empiricky v ČR nezmapovaná, příklady níže,
• je autorem nebo spoluautorem několika publikací (viz odkaz níže)
• ve spolupráci s nakladateli se podílel na vydání několika knih, které jsou pro českou debatu v této oblasti důležité
• je k dispozici médiím, v posledních letech spolupracuje ročně na více než 50 celostátních mediálních příspěvcích ročně,
• má za sebou nějakých 150+ seminářů, webinářů, workshopů, přednášek, převážně pro neziskové organizace a veřejnou správu; od intenzivní spolupráce s EVVO se během let posouvá k větší spolupráci s těmi, kteří tvoří environmentální politiky a systémové nastavení.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Výjimečnost Jana Krajhanzla je podle mě v několika věcech: - o čem mluví, to sám dělá, tj. INTEGRITA - neuvěřitelné zaměření na detail, tj. profesní PRECIZNOST - chce vidět výsledky, tj. PRAKTIČNOST a hledání bodů s největším EFEKTEM pro životní prostředí Ale těžko takového renesančního člověka vměstnat do několika řádků. Výrazně z toho všeho vystupuje ještě ODVAHA DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI.

Nominaci zaslal/a: Jan Froněk

Komentáře:

Renata Svobodová (19.04.2022 18:52:54)
Medailonek výborně shrnuje Honzův nesporný přínos pro české environmentální hnutí, ekovýchovu, výzkum i pro českou veřejnost. Přidala bych ještě dva důvody, proč si dle mého názoru cenu zaslouží.
1) Honzovi opravdu upřímně záleží na lidech, přírodě a krajině. Jeho hlavní motivací je touha porozumět a pomoct. Proto se pouští do všech těch tolik potřebných výzkumů, konzultací, přednášek, rozhovorů... Ne kvůli svému egu, akademickým hodnostem či penězům. A to je neskutečně cenné.
2) K prvnímu bodu se váže i druhý: Honzova poctivost. Svou práci dělá nejlépe, jak umí. Je poctivý i při předávání svých znalostí - nebojí se říkat i nepříjemné, nepohodlné věci, jsou-li ku pomoci a mohou-li nás posunout.
Jako Honzova kolegyně, doktorandka a kamarádka proto rozhodně podporuji jeho nominaci.
Jan Smrčka (06.04.2022 11:25:50)
Honza je výborný ekopsycholog a také evaluátor. Dlouhodobě dává mezinárodnímu programu Ekoškola náhledy na zapojení a spolupráci žáků s učiteli. Pomáhá rozklíčovat, jaké kompetence děti rozvíjejí ve školách, když mají tu správnou podporu. Zároveň se rád zapojuje i do projektů, které míří přímo na zlepšení stavu životního prostředí, zvlášť když je to spojené s aktivizací společnosti, jako je například Kampaň obyčejného hrdinství. Honza je jedna z nejvýznamnějších osobností, která reálně pomáhá zvyšovat zapojení dětí i společnosti do zlepšování světa, ve kterém žijeme.
Petr Daniš (06.04.2022 11:20:37)
Velmi oceňuji Honzův široký záběr a přitom vysokou kvalitu práce: skvělé výzkumy, dobrá veřejná komunikace environmentálních témat v médiích, promyšlená školení lektorů a pedagogů, adresná pomoc různým organizacím a lidem na konkrétních projektech... Proto podporuji jeho nominaci.
Radka Tyslová (04.04.2022 21:07:17)
Z Honzových výzkumů jsem čerpala dávno před tím, než jsem si byla schopná ke jménu dosadit i tvář. Systematicky a vytrvale jde už roky v různých rolích (jako pedagog, jako vědec, jako výzkumník v praxi) za jedním smysluplným projektem za druhým a kultivuje českou envi scénu. Významně a konkrétně pomáhá třeba programu Ekoškola k co největšímu dopadu - nejen co do množství, ale hlavně co do hloubky a smysluplnosti. Vyhýbá se přílišným zjednodušením, pohlídá kontext, nepřijme žádná zkreslení - ale zároveň umí komunikovat stručně a pochopitelně. A to je fakt tenká hranice. Do všeho jde s velkým nasazením a osobním zápalem. Když vidím, jakou má energii a u čeho všeho stíhá být, říkám si, že by mu Nadace Partnerství měla cenu udělit teď, dřív, než z něj bude superstar a bude ty ocenění přehazovat vidlema :)
Milada Dobiášová (04.04.2022 18:37:00)
Rozhodně podporuji Honzovu nominaci. Vlastně nechápu, že mě samotnou nenapadlo ho nominovat. Svou dlouholetou prací v environmentální výchově Honza ovlivnil obrovské množství ekopedagogů a organizací. To co dělá má hlavu a patu, má to podložené výzkumy a jasné poselství. Jeho osvěta v oblasti ekopsychologie zdůrazňuje velmi důležité aspekty environmentální výchovy, které by bez jeho působení zůstaly opomenuté.
Přidat zprávu