Jan Řežáb

Jan Řežáb

majitel a zakladatel JRD GROUP

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Jan Řežáb už od studií hledá cesty, jak co nejvíce pomoci v ochraně životního prostředí. Tento filantrop, filosof a vizionář s velkým srdcem se proto zaměřil na udržitelný způsob výstavby a stal se zakladatelem sustainable developmentu v ČR. Jeho výjimečný počin spočívá v tom, že se mu jako prvnímu podařilo dosáhnout stejné úrovně kvality zdravého vnitřního prostředí ve velkých bytových domech, jak to bylo doposud možné jen v domech rodinných. Svým počinem tak zásadním způsobem ovlivnil jednou provždy české stavebnictví.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Dnes JRD buduje velké pasivní a nízkoenergetické bytové domy, na kterých najdete fotovoltaiku, zelené střechy, retenční nádrže, dobíjecí stanice pro elektromobily (Pan Řežáb jeden vlastní) atp. JRD si dokonce pěstuje své vlastní stromy, kterými pak osazujeme okolí domů a snaží se zachovat stávající vzrostlé stromy. Jan Řežáb klade veliký důraz i na to, aby byly domy nejen šetrné na svůj ale zároveň i postaveny z šetrných materiálů. Neustále hledá inovace a způsoby, jak aplikovat nejmodernější technologie a spolupracuje s laboratořemi UCEEB ČVUT atd. V neposlední řadě podporuje startup, který se zabývá plazmovým zplyňováním odpadů. Jeho postoj je inspirativní nejen pro nás, jeho zaměstnance a naše rodiny, ale i pro širokou veřejnost a dokonce i pro konkurenci.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Osobnost jako je Jan Řežáb nemá v českém developmentu obdoby. Běžná výstavba je orientovaná především na finanční zisk a energetická úspora a zdravé vnitřní prostředí jsou až druhotné. To však pro Jana Řežába bylo, je a vždy bude naopak. Dnes už jsou i konkurenční firmy donuceny nařízením EU stavět novostavby v pasivním standardu. Díky vizi Jana Řežába je celá jeho firma vlajkovou lodí, která nejen že udává směr, ale zároveň objevuje nové obzory v developerské oblasti, které sdílí s veřejností a konkurencí.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jan Řežáb je skutečně environmentální osobnost. Už od mládí se zajímá o ekologii a jako student neváhal vozit odpadky kvůli řádné recyklaci i několik kilometrů. O pár let později chtěl pro svou rodinu postavit zdravý dům. V té době spojení slov pasivní bytový dům a udržitelná výstavba ještě nikdo neznal, tak si postavil vlastní dům a pustil se do šíření osvěty. Ekologický přístup vychází z jeho celoživotního přesvědčení jednat v souladu s přírodou. Tak, aby za sebou vždy nechával pozitivní společenskou stopu a nezatěžoval svou činností planetu pro budoucí generace.

Nominaci zaslal/a: Michal Zelenka

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu