Jiří Malík

Jiří Malík

ekolog, aktivista

Jiří Malík (*1962) vystudoval obory geodézie a kartografie a tvorba a ochrana životního prostředí. Dvacet let působil ve správě CHKO Broumovsko. V roce 2005 založil s kolegy spolek Živá voda na zadržování vody v krajině. Po vítězné 5leté kampani stopnutí plánu těžby břidlicových plynů v Česku se v roce 2016 pustili do návrhu revitalizace toku Bučnice na Zdoňovsku. Projekt však stopl administrativní blok ze strany státu. Aby odhalili všechny potíže administrace tak velkého záměru, začali řešit na Zdoňovsku celé povodí o rozloze 20 km2 a zkoumali, jak obrovskou plochu rychle mapovat, kolik vody by se dalo zadržet a kolik by stála realizace. Tak se zrodil projekt Model Zdoňov (dnes Model Živá krajina) o adaptaci ČR/EU na klimatickou změnu. Projekt zahrnuje know-how digitálního návrhu (studie proveditelnosti) Krajinného plánu adaptace ČR/EU na klimatickou změnu a k tomu potřebné systémové změny včetně participace veřejnosti. Projekt zajistí po celých povodích postupné zhotovení plánů nové, tzv. konturované krajiny na celé ploše státu spojené s transformací zemědělství. Krajina zadrží více vody i uhlíku, vzroste biodiverzita, obnoví se malý oběh vody, omezí eroze a povodně. 

Jiří Malík se věnoval i dalším úspěšným projektům. Vedl celonárodní kampaň Zachraňme ozón pro Hnutí DUHA a je autorem dosud platného zákona na záchranu ozonosféry pro Česko. Založil Sdružení za šetrnou dopravu, v jehož vedení se podařilo zachovat 2100 km regionálních železnic před zrušením. Je také zakladatelem národní Koalice STOP HF proti hydraulickému štěpení břidlicových plynů, iniciátorem řady petic, naučných publikací i námětů do pořadu Nedej se.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Projekt Živá krajina (ŽK) představuje know-how adaptace ČR/EU na klimatickou změnu. Zahrnuje know-how digitálního návrhu (studie proveditelnosti) Krajinného plánu ČR/EU, tak potřebné systémové změny, včetně participace veřejnosti, která je do procesu po školení (lokálních koordinátorů - LK) zahrnuta. LK tzv. replikací typových modelů ŽK zajistí po celých povodích postupné zhotovení plánů nové, tzv. konturované krajiny na celé ploše státu spojené s transformací zemědělství. Krajina zadrží více vody i uhlíku, vzroste biodiverzita, obnoví se malý oběh vody, omezí eroze a povodně.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Iniciátorem počinu je Jiří Malík předseda spolku Živá voda a jím vedený kolektiv projektu Živá krajina. Cenu si zaslouží právě i kolektiv samotný za jeho řízení projektu, otevřenost veřejnosti, vyvážený mix vědy a rychlosti akce, participace s veřejností, vlastníky, experty (vědeckou radou), státní správou i samosprávou, institucemi, médii. Inspirující je práce týmu, který myšlenku uchopil a rozvinul ji do světově unikátního přístupu z „nuly“. Naléhavost nutné změny v řešení klimatu, kterou si všichni lidé v týmu uvědomují, zároveň vedla k výjimečnému nasazení, spolupráci i vzájemnému lidskému pochopení táhnout za jeden provaz a sledovat náš společný cíl.

Nejde jen o vlastní technický nápad, ale o unikátní zapojení veřejnosti jako klíčového elementu nápravy krajiny: Po zaškolení je schopna pochopit dopady klimatické změny, rozeznat příčiny špatné funkce krajiny, podat návrhy řešení a často i změnit přístup v myšlení směrem ke snížení uhlíkové stopy.

To je evoluční skok – jak technicky tak mentálně: Veřejnosti je umožněno stát se poprvé nositelem systémové změny, (které nebyl schopen ani stát), ne jejím pasivním či vždy odmítaným prvkem. Umožní spolupráci všech hráčů řešících krajinu – vyřešit zemědělství, Green Deal, přechod na uhlíkovou neutralitu států aj.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Desítky tisíc hodin dobrovolné práce, jedinečná syntéza vědeckého řešení, realizace prvních velkoplošných pilotních studií v ČR (Zdoňov, Křinice, Heřmánkovice v CHKO Broumovsko - 60 km2), PR, administrace, lobbing za návrhy změn dotačních titulů a legislativy, školící a přednášková činnost po celé republice.

Oceňované unikátní know-how zdarma – mj. se projekt dostal do pracovního seznamu několika málo best practices DG EU pro krajinu.

Čtverný historický prim: Pomocí mobilních telefonů a free softu QGIS vznik mapových děl plánu renovace krajiny na plochách celých států s clustery jednotlivých povodí s online sledováním (územní semafor).

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jiří Malík založil s kolegy spolek Živá voda v roce 2005. Cílem byla pomoc státu navracet vodu do krajiny. Po dekádě snah o dílčí revitalizace bylo jasné, že vzhledem k rychlosti postupu klimatické změny a destrukce krajiny, jejího vysychání atd. jen státní přístup stačit nebude.

Po vítězné kampani stopnutí plánu těžby břidlicových plynů v ČR se spolek pustil do návrhu revitalizace toku Bučnice na Zdoňovsku, aby zjistili objemy práce na vlastní kůži. Projekt stopl administrativní blok ze strany státu.

Aby odhalili všechny potíže administrace záměru, začali řešit na Zdoňovsku celé povodí k zodpovězení, jak tak obrovskou plochu rychle mapovat, kolik vody by se dalo zadržet a kolik by stála realizace, aby dostali věrohodné odhady pro celou ČR.

Tak se zrodil návod, jak překážky odstranit: První pilotní velkoplošná studie na 20 km2 – Model Zdoňov, která se rozvíjí pod názvem Živá krajina dodnes, již se 150 koordinátory na palubě, v první vlně k řešení na 1800 km2.

Nominaci zaslal/a: Romana Sapetová

Komentáře:

Milada Dobiášová (04.04.2022 18:40:21)
Podporuji Jirkovu nominaci na cenu Josefa Vavrouška. Projekt Živá krajina je unikátní a to vím i díky tomu, že jsem pár tůní společně s Jirkou a partou dalších pomáhala budovat. Co je ovšem obdivuhodné je fakt, jakým se Jirkovi daří rozšiřovat tento projekt mezi širokou veřejnost a zapojovat další a další lidi do zadržování vody v krajině. Bylo by skvělé dát o tom ještě více vědět oceněním tohoto počinu.
Přidat zprávu