Ludmila Kozlová

Ludmila Kozlová

žákyně ZŠ, iniciátorka nezávislého ekologického týmu

Ludmila Kozlová (*2007) je žákyní 9. ročníku ZŠ Prachatice. Díky programu Škola pro udržitelný život se spolužáky realizovala klimatické mini-projekty, jako umístění pítek pro ptáky do škol a sociálních zařízení, omezení sekání trávníků a zapojení do sítě Dolej si. Během distanční výuky založila vlastní ekotým, v němž se dvakrát týdně schází s žáky 1. stupně a společně realizují k přírodě šetrná opatření ve škole a obci – omezení plýtvání potravinami, používání recyklovaných papírů, omezení obalů v bufetu nebo využití lokálních potravin ve školní jídelně. Děti v ekotýmu vede k samostatnosti, témata jim představuje v souvislostech a ukazuje, jak místo naučené bezmocnosti problémy řešit. Nápady se snaží společně dotáhnout k realizaci; děti si tak vyzkouší, co obnáší vytvořit projekt, učí se komunikovat a zůstat aktivní navzdory okolí, které je od projektů může odrazovat. Zdánlivě neřešitelné problémy Ludmila Kozlová pomáhá dětem převést na lokální rovinu; pak již samy dokážou vymýšlet návrhy a společně se učí dovést je k realizaci tak, aby na jejich průběhu měly největší podíl děti samy.

Ludmila Kozlová se také účastní mezinárodních konferencí s environmentální tématikou, např. konference BEACON (Bridging European and Local Climate Action) a Youth Environmental Education Congress. Na obou akcích aktivně vystoupila s návrhy, jak propojovat vzdělávání a participaci mladých. Každý měsíc píše články do rubriky „okénko udržitelnosti” ve školním časopise.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Lída Kozlová sama iniciovala v době distanční výuky na své základní škole nezávislý tým, který řeší ekologické výzvy. Tým funguje až do dnes, Lída vede žáky z 1. stupně základní školy. Vedle toho, že takto mladí žáci realizují praktická a k přírodě šetrná opatření ve své škole a obci, jsou na týmu unikátní i principy, na kterých je založen a funguje: dát hlas velmi mladým lidem, naučit se komunikovat, hledat řešení, spolupracovat s dospělými experty a předcházet environmentálnímu žalu.

 
Představení nominované osobnosti

Lída je žákyní 9. ročníku ZŠ Prachatice Národní 1018. V předchozích letech byla se svými spolužáky účastnicí programu Škola pro udržitelný život, který představuje důležitost řešit problémy a potřeby na místní úrovni. Díky tomu se svojí třídou realizovala v Prachaticích praktické klimatické miniprojekty jako umístění pítek pro ptáky do škol a sociálních zařízení, omezení sekání trávníků a nastartovali v místě inicitativu Dolej si.
V 8. třídě v době distanční výuky pak sama iniciovala vznik pracovní skupiny (složené ze žáků ZŠ), která řešila problém plýtvání ve škole – podařilo se jim vystoupit z programu Mléko do škol. Lídu překvapilo, že i velmi mladí žáci ale vnímají a chtějí řešit i další ekologické problémy, a rozhodla se založit vlastní ekotým. Pravidelně se v něm teď schází se žáky z 1. stupně 2x týdně. Účastní se mezinárodních konferencí s environmentální tématikou, v poslední době např. konference BEACON (Bridging European and Local Climate Action) a Youth Environmental Education Congress. Na obou akcích aktivně vystoupila s příspěvky o své práci a návrhy, jak propojovat vzdělávání a participaci mladých. Každý měsíc také píše články do školního časopisu, má v něm již svoji rubriku „okénko udržitelnosti“.

 
Jak nominovaný počin přispěl/přispívá k prosazování udržitelného života a ochraně životního prostředí?

Práce Lídou založeného ekotýmu reaguje na aktuální témata. Žáci většinou sami přinášejí témata, která v nich nejvíce rezonují a často jsou právě ovlivněni médii. Právě ze zpráv z médií často upadají do žalu, vnímají problémy jako neřešitelné, nemají je v souvislostech. Posláním ekotýmu je tedy ukazovat, že jsou řešení možná a zkoušet je na místní úrovni. Lída vždy nejdříve dané téma dovysvětlí v souvislostech, představí, jak věcí opravdu fungují a potom se žáky hledají a aplikují různá řešení. Pro Lídu je důležité ukazovat věci na lokálních příkladech. Velkým tématem pro žáky i s odstupem několika měsíců bylo např. znečistění Bečvy. Proto se také několik týdnů věnovali tématu znečištění a plýtvání vodou ve svém okolí, uspořádali vernisáž o vodě a její ochraně. Ekotýmu žáků se podařilo udělat i další praktická opatření ve své škole – omezení plýtvání potravinami, umístění košů na tříděný odpad na zahradu, používání recyklovaných papírů, pracují na omezení obalů v bufetu a využívání lokálních potravin ve školní jídelně apod. Za úspěch se dá také považovat osobní posun zapojených dětí, nyní jsou mnohem kreativnější, přinášejí více nápadů, které dokážou lépe zhodnotit, už se nehroutí, když něco nejde, více si umí dát věci do souvislostí.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Lídě se podařilo zaktivizovat spolužáky v nelehké době distanční výuky, aby se podíleli na řešení ekologických výzev v jejich škole a okolí. Sama vede tým, na její práci je nejvíce obdivuhodné, jakým způsobem se žáky pracuje, jak je vede, na jakých hodnotách jejich práce stojí a jak o tom všem sama uvažuje. Její pedagogicko-výchovné myšlení vzhledem k nízkému věku je opravdu inspirativní – zajímavý příklad toho, jak může vypadat výchova k aktivnímu občanství od 1. tříd. Dovolím si citovat její vlastní slova: „Chci žákům ukázat, že i když jsou malý, můžou něco změnit. Je důležité jim věřit a přistupovat k nim s respektem. A i když navrhnou nějaké řešení, o kterém sama tuším, že není realizovatelné, zkoušíme to. I to, že se dozví, že něco nejde nebo to musí být jinak, je pro ně přínosné a hledáme pak jiné řešení. Snažím se je propojovat s dospělými z praxe. Chci, aby se nebáli komunikovat a zkoušet vlastní nápady.“ Myslím, že je výjimečné, že žákyně základní školy má zájem na tom, aby v dětech budovala důvěru a přesvědčení o vlastním vlivu a aby přitom zlepšovaly své okolí.

Nominaci zaslal/a: Kateřina Borovinová

Komentáře:

Gašper Roblek (15.04.2022 9:44:33)
I met Ludmila at the Youth Environmental Education Congress in Prague. She is a young, aspiring, ambitious and active person, who is truly dedicated to solving today's climate issues and is very well enlightened and cultivated about them. Additionally, she is a kind, open-minded and hardworking person, and I am very glad I got a chance to get to know her. Her activities and movement truly support all of the written above. Thus, I wholly support the nomination of Ludmila for the Josef Vavroušek Award.
Hoai Tran (14.04.2022 14:20:08)
I support the nomination of Ludmila Kozlová for the Josef Vavroušek Prize. Ludmila is committed to environmental and climate protection at various levels and is very ambitious. It is not difficult to see that climate protection is a very strong interest, if not a passion for her. Ludmila not only has her own column in her school's newsletter, but has also started an Eco school team herself. She thinks climate protection holistically, looks very closely and, for example, uncovers potential for environmental protection measures at her own school where others do not see them.
Furthermore, despite her young age, she also thinks about the target-oriented way for climate communication, which is essential for motivating other people for climate protection.
Ludmila has also been very active in an international conference, giving a voice to the Czech student body. Her participation was so important to her and she was so motivated that she came back early from a bike trip with her class to participate in the event. Afterwards, there was not only a lot of praise from different participants from different countries for the students like Ludmila who participated in the conference, but numerous voices named the program points in which Ludmila had contributed as highlights of the event!


One of Ludmila's request to politicians during the conference:
"Climate action has a lot to do with justice between generations. Some adults do not take our ideas seriously or treat us with condescension. I would like to encourage them to give young people a voice by organising some actions to motivate us and support us in real projects, that can change something."

Young people like Ludmila Kozlová are really the future and the hope of mankind for the preservation of our planet and we should support them where we can!
Helena Klimešová (11.04.2022 20:26:24)
Lídy si vážím nejen pro její soustavnou a trpělivou práci pro Ekotým, ale také za to, že svou činností přispívá k výchově ekologicky uvědomělých dětí. Můj syn se pravidelně účastní schůzek Ekotýmu. Přichází s novými nápady a nadšeně se je snaží realizovat. Děti z Ekotýmu se pod vedením Lídy nebojí dotazovat a nedají se odradit zaběhnutými vzorci dospělých. To je mi velmi blízké. Také jako její učitelka angličtiny velmi oceňuji její schopnost prezentovat odborná témata v cizím jazyce. S radostí podporuji její nominaci.
Marie Peřinková (11.04.2022 15:36:40)
Podporuji nominaci Ludmily Kozlové na cenu Josefa Vavrouška. Jsem přesvědčena, že přes své mládí již odvedla velký kus práce a již samotná nominace na tuto cenu pro ni znamená nejen ocenění, ale především motivaci k další činnosti. Moc si přeji, aby tato cena byla udělena právě Ludmile. Jako vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Prachatice sleduji její činnost v oblasti životního prostředí. Spolupracovaly jsme již na několika projektech a měla jsem možnost poznat její zápal pro věc a schopnost hledat a nacházet řešení. Naše poslední setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7.4., kdy se Ludmila aktivně účastnila Fóra Zdravého města u stolu Názory mladých. Jednalo se o veřejné setkání s občany města. Před občany v sále odprezentovala diskuzi u stolu a představila podněty, které mládež navrhuje k řešení ve městě Prachatice.
Martina Zíková (11.04.2022 13:37:05)
S největší radostí podporuji nominaci Lidušky Kozlové na cenu Josefa Vavrouška. Liduška nejenom o ekologii a enviromentální výchově mluví, ale svým životem a chováním i dlouhodobě naplňuje. Spolužáky pravidelně informuje a pobízí k vědomějšímu chování k přírodnímu prostředí. V Ekotýmu, který v Montessori škole před rokem založila, sdružila nadšené děti všech věkových kategorií a s nimi se snaží o ekologičtější chování celé naší školy. Je obdivuhodné, jak drobnými nápady realizovanými ve škole dokáže přispívat k vědomějšímu ekologickému smýšlení nejen dětí, ale i dospělých.
Anita Očko (10.04.2022 21:47:24)
I support the nomination of Ludmila Kozlová for the Josef Vavroušek Award. She showed her knowledge and passion for making some changes through different activities. What I see as the most important is that she is keen on getting new knowledge and then using it for making a part of our world a better place. She truly is inspiring.
Veronika Veselovská (09.04.2022 21:57:55)
Jako šéfredaktorka školního zpravodajde podporuji Liduščinu nominaci, jako redaktorky, protože její promyšlené příspěvky do školního zpravodaje z oblasti ekologické výchovy jsou přesvědčivým důkazem jejího zájmu a postoje ke světu a k naší planetě. Mnozí z nás by se od ní mohli učit nejen prostřednictvím textů, které píše.
Medha Trehan (08.04.2022 14:25:33)
I definitely support Ludmila for this award. I met her a couple weeks ago at the Youth Environmental Education Congress and she's an extremely dedicated climate activist, who's always eager to partake in new initiatives and it was
amazing to hear all about her work in the movement. She's an incredibly hard working person who deserves this award!
Andra Vladu (08.04.2022 11:58:41)
I support Ludmila for this award. She is such a committed climate activist who always brings a new perspective, new energy and excitement to every project she undertakes. It was an absolute delight to meet her at the Youth Environmental Education Congress in Prague this March and hear all the wonderful work she and her team are doing to tackle climate change within their own communities. She inspires young activist across Europe and she is a credit to her community and country.
Lucie Prixová (08.04.2022 8:53:24)
Podporuji nominaci Ludmily Kozlové na cenu Josefa Vavrouška.
Hana Bolková (07.04.2022 19:27:53)
Jako ředitelka školy, kterou Lída navštěvuje, jednoznačně podporuji nominaci na cenu Josefa Vavrouška. V naší škole - v Montessori třídách - Lída založila ekotým, který řídí a přispívá tak k ekologické výchově v naší školy. Tým spolupracuje s vedením školy a pomáhá řešit možnosti školy pro různá ekologická opatření. Jednou z těchto iniciativ ekotýmu byly návrhy na využití velké plochy rovných střech pro "zelenou střechu", která by zároveň pomáhala sbírat dešťovou vodu na zalévání školní zahrady. Úkolem ekotýmu je také vyhledávat možnosti financování pro tyto ekologické projekty. Lída se velkou měrou také podílela na návrzích úsporných opatření v oblasti el. energie, dále na návrzích školní zahrady s výukovými prvky. Její zapálení pro věc je velkým příkladem pro mladší spolužáky.
Václav Šebek (06.04.2022 17:02:04)
Podporuji nominaci Ludmily Kozlové na cenu Josefa Vavrouška. Ludmila reprezentovala Českou republiku na mezinárodní konferenci věnované výuce ochrany klimatu a studentským aktivitám v této oblasti (BEACON, jaro 2021). Nejen že s lehkostí zvládla prezentovat svou vizi na mezinárodním poli a v cizím jazyce, ale také ve své škole, ve svém bydlišti ukazuje, že svá slova myslí vážně a mění je v činy.
Lukáš Linhart (05.04.2022 15:07:10)
Lída by si rozhodně vyznamenání zasloužila. Pro eko skupinku, kterou na ZŠ organizuje, jsem měl povídání o mokřadech v NP Šumava. Velmi mile mě překvapilo, jak se tak mladé děti dokáží ptát, naslouchat, zajímat o problematiku a klást zvídavé otázky.
Milada Dobiášová (04.04.2022 18:30:58)
Podporuji tuto nominaci. Lída je přes svůj opravdu mladý věk velmi schopná a aktivní osoba. Její práce si určitě zaslouží ocenit.
Katarína Čižmárová (04.04.2022 9:28:35)
Podporuji nominaci Lídy na cenu Josefa Vavrouška. Její činnost a přístup k environmentálnímu vzdělávání má (nejen mezi mladými lidmi) významný přínos.
Přidat zprávu