Martin Slunečko

Martin Slunečko

filmový producent a scénárista

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Martin Slunečko je český scenárista, režisér a producent. Vystudoval odbor etopédie na PedF UK (1975 a roku 1978 i PaedDr.), působil v ČSAV jako odborný asistent a psal do deníku Mladá Fronta. Stal se dramaturgem ČST (1985 – 1992) a externě spolupracuje s ČT jako autor i producent (NIKÉ TV production). S M. Šmídmajerom natočili portréty osobností jako M. Forman (Drž se toho snu, 1990), Jiří Menzel (Tady vím, proč jsem – 1992), Miroslav Ondříček (Povolání kameraman, 1995), skladatel Jan Hammer (Prvních sedm dní, 1995), herec a lékař V. Pucholt (Tři životy Vladimíra Pucholta, 1995), M. Horníček (Výlety Miroslava Horníčka, 1998) a další. Natočil profily filozofa E. Koháka (Svět Erazima Koháka, 1996), Malíře Josefa Jíry (1997), Květy Fialové (2000) a Krajiny duše Vladimíra Preclíka (2006). Cílevědomě se věnoval a věnuje dodnes tvorbě o ekologii. Ve spolupráci s Miroslavem Vladykou a Petrem Vackem natočil sérii hraných etud ABCD Ekologie aneb Životabudič (2001 – 2003, 26 dílů). S hercem Jaroslavem Duškem v úloze lesníka porovnal katastrofy, které se staly na Šumavě a v Tatrách: Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám (2007). Natočil rovněž cyklus Magické hory Čech a Moravy (2010, 13 dílů). Již několik let spoluvytváří cyklus pravidelných ekologických pořadů Nedej se, Nedej se+ a Občanské noviny na ČT 2.

 
Představení činnosti nominovaného

Environmentálně zaměřené pořady Nedej se, Nedej se+ a Občanské noviny a další filmy o přírodě, krajině a o technické ochraně životního prostředí Martina Slunečka představují systematické pojmenovávání bolestí naší přírody, krajiny, lidských sídel a zdraví lidí, skrývající se za povrchní krásou míst v ČR, představovaných jinými tvůrci především jako líbivé turistické destinace. Systematicky odhaluje lidské chyby v zemědělském, lesnickém a vodním hospodářství, v ochraně přírody a krajiny, zemědělské půdy, vod, ovzduší, geologického bohatství, v hospodaření s odpady. Nevyhýbá se kritice nedostatků a chyb orgánů veřejné správy v životním prostředí, mezer v legislativě a koncepční činnosti zákonodárců, exekutivy i soudů, a získal si tak respekt i u nevládních ekologických organizací. Pro některé pořady získal kvalitní odborníky i respektované osobnosti kultury, jako geologa Václava Cílka, herce Květu Fialovou, Luďka Munzara a dalších, čímž ještě zvýšil jejich atraktivitu a sledovanost.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Martin Slunečko nezapře své pedagogické vzdělání. Umí podat i odborně náročnou látku přesvědčivě a srozumitelně i laikům. Výborně vystihl potenciál filmu a televize pro oslovení co nejširší veřejnosti, od mládeže po seniory. Zejména nyní, v době omezených možností navštěvovat kina, divadla, školy, přednášky a osvětové akce je televize, vstupující za divákem až do domácností, velmi účinným médiem pro šíření environmentální osvěty a vzdělávání. Martin Slunečko má již mnoho různých ocenění za filmovou publicistiku, ale Cenu Josefa Vavrouška si zaslouží právě za onu ekologicky zaměřenou část jeho tvorby.

 
Publikační činnost, odkazy

http://www.niketv.cz/ archiv
pořadů
České
televize

Nominaci zaslal/a: Martin Říha

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu