Michal Bartoš

Michal Bartoš

ředitel Sluňákova, ekopedagog

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D. je ředitelem Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor Ochrana ŽP a obhájením disertační práce Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru završil doktorské studium humanitní environmentalistiky na FSS MU v Brně. Jeho celoživotním zájmem jsou ochrana přírody, environmetální etika, estetika, filosofie přírody a vzájemné přesahy věd přírodních a společenských. Svůj nezdolný elán vkládá do šíření kultivované environmentální osvěty dětí, mládeže i veřejnosti. Soustavně dbá na stálém rozšiřování možností k přímému kontaktu dětí s přírodou a dotecích s přírodními živly, zejména prostřednictvím letních táborů. Michal je vzdělaný a přemýšlivý člověk, jakékoliv diskuse s ním jsou obohacující, především pokud jde o témata účinnosti environmentální výchovy a možnosti jejího vyhodnocování. Michal si velmi váží láskyplného rodinného zázemí, je manželem obětavé a tolerantní ženy Lenky a také otcem dvou dospělých dět

 
Představení činnosti nominovaného

Michal Bartoš je osobností dobře známou a vysoce ceněnou obzvlášť v ekopedagogických kruzích. Připomenu jen některé z mnoha jeho úspěšných počinů. Především je to jeho zcela zásadní podíl na vzniku Sluňákova – Centra ekologických aktivit města Olomouce, které po několikaletém působení v horecké MŠ zahájilo činnost v r. 2007 v novostavbě nízkoenergetického domu oceněného mj. Grand prix za architekturu. Na projektu a realizaci budovy Sluňákova se Michal angažoval jako vůdčí postava, což platí také o vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví, tj. návštěvnického centra této CHKO otevřeného v roce 2014. Zde se úchvatným způsobem propojují příroda, krajina a umění zastoupené venkovními objekty výtvarníků zvučných jmen, jakými jsou např. F. Skála a M. Šejn. Kromě ředitelského působení ve Sluňákově a autorského i lektorského působení ve výukových programech pro děti a mládež, které se uskutečňují především v přírodě, je Michal rovněž mnohaletým externím učitelem na PřF UP, kde vyučuje předmět Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru. Je také autorem i editorem mnoha pozoruhodných publikací (autorská kniha O přírodě s láskou, sborníky populárně vědeckých textů osobností věnujících se vzájemným přesahům ekologie, environmentalistiky, sociologie, filosofie, religionistiky i ekonomie) a řady dalších environmentálně osvětových počinů - v tisku, televizi, filmech i v rozhlase. Za Michalův jedinečný a skutečně dlouhodobý přínos lze právem považovat EDO - Ekologické dny Olomouc, jichž je Michal zakladatelem, tvůrcem, dramaturgem i moderátorem. Už 32. ročník EDO se letos uskuteční na přelomu září a října. Toto hojně navštěvované každoroční setkávání uznávaných vědců a popularizátorů vědy s veřejností koncipované v duchu výroku prof. Zdenka Neubauera jako „společná porada o našem světě“ nemá v ČR obdoby. Pouze o tři roky kratší tradici mají Michalem založené a jím moderované Ekologické večery pořádané v podobě besed pro veřejnost většinou 8x ročně.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Michal je zcela výjimečnou osobností především svou až nadpřirozenou schopností uskutečňovat své úžasné a originální představy i navzdory skepsi svého okolí často považujícího jeho nápady za snové, idealistické, jsoucí zcela mimo realitu. Nejlepším dokladem této Michalovy schopnosti je realizace jedinečné Galerie v přírodě v blízkosti sídla Sluňákova v Horce nad Moravou. K uskutečnění tohoto počinu se Michalovi podařilo získat renomované výtvarníky, jakými jsou např. Miloš Šejn a František Skála. Ve výukových programech konaných v téhle úchvatné galerii jde především o utváření a upevňování citlivého vztahu k přírodě zcela originálními prostředky. Jsem upřímně přesvědčen, že Michal Bartoš naplňuje všechny předpoklady pro udělení Ceny Josefa Vavrouška, a že si ji za své nezměrné a poctivé úsilí, jehož výsledky jsou zcela konkrétní (viz výše), zaslouží jako málokdo jiný.

 
Publikační činnost, odkazy

https://slunakov.cz/
https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/ https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc-reference/
https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/
https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/prirodni-galerie/ https://www.youtube.com/watch?v=UOx04j8Upxk

Michalova
idea
Galerie
v
přírodě
a
její
uskutečňování
(dokument
Příběh
Michala
Bartoše) https://www.youtube.com/watch?v=Do3LHIAwfmI&t=29s

Dokument
Tomáše
Škrdlanta
z
festivalu
Ekologické
dny
Olomouc
Hledání
ekologického
myšlení. https://www.youtube.com/watch?v=97EeavfpNHw&t=146s

Areál
Domu
přírody
v
pořadu
ČT
Toulavá
kamera. https://www.youtube.com/watch?v=iMLM9ijV168&t=544s
Dokument
Jaroslava
Bařinky
a
Milana
Švihálka
z
cyklu
pořadu
ČT
Náš
venkov. https://www.youtube.com/watch?v=tchj8gj1VmQ&t=36s
Dokument
Víta
Janečka
Nejvyšší
hora
na
Hané. https://www.youtube.com/watch?v=CfJXYbWM5zw&t=23s
Sluňákov
v
pořadu
o
architektuře
Otevřený
dům
z
cyklu
ČT
proSTORY.

Nominaci zaslal/a: Aleš Máchal

Komentáře:

Jan Krajhanzl (07.04.2022 16:34:50)
Michalovi jsem vděčný za dva zázraky, a jedno "bytí". Prvním zázrakem je pro mě, že vybudoval Dům přírody Litovelského Pomoraví, pro mě jedno z nejkrásnějších, nejsilnějších míst na Moravě. Druhým zázrakem jsou Ekologické dny Olomouc, skutečná slavnost přemýšlení o světě – často mimo zaběhané šablony, mimo škatulky. A tím "bytím" je pro mě právě bytí Michalovo v oboru: popravdě, už jsme spolu párkrát výrazně nesouhlasili, a přesto jsem vděčný, že tu jeho pohled – jiný, rozšiřující obzory, vždycky hluboký – s námi v ekovýchově je.
Ladislav Miko (07.04.2022 16:34:20)
Koukám, že u nominace není mé jméno, nicméně Michala jsem (za sebe) na cenu nominoval také. Myslím, že výsledky jeho dlouhodobé práce - ale i jeho vize a koncepce - jsou v kontextu ČR výjimečné. Sluňákov i Ekologické dny jsou skvělé, a inspirují nejen doma.
Ladislav Miko (07.04.2022 16:34:05)
Koukám, že u nominace není mé jméno, nicméně Michala jsem (za sebe) na cenu nominoval také. Myslím, že výsledky jeho dlouhodobé práce - ale i jeho vize a koncepce - jsou v kontextu ČR výjimečné. Sluňákov i Ekologické dny jsou skvělé, a inspirují nejen doma.
Pavel Nováček (04.04.2022 10:27:03)
Rád se připojuji k podpoře nominace Michala Bartoše na Cenu Josefa Vavrouška. Michal založil a vybudoval se svými spolupracovníky SEV Sluňákov a během posledních 33 let organizuje, kromě jiného, v Olomouci Ekologické dny, které měly a mají významný celostátní vliv na utváření povědomí o environmentálních výzvách a možnostech jejich řešení.
Iva Koutná (04.04.2022 8:41:18)
Michala znám mnoho let. Jako zakladatele Sluňakova a následně jeho ředitele. Společně jsme se podíleli na vzniku a formování Pavučiny. K nám na Valašsko jezdí jako lektor, zejména na specializační studia koordinátorů EVVO a konference EVVO. Mám ho velmi ráda jako člověka, skromného, pracovitého, s velkým srdcem.
Karin Vykydalova (02.04.2022 22:22:06)
S Michalem spolupracuji mnoho let. Vzdy byl uzasny clovek, skromny, uznavany odbornik, ktery toho udelal velmi mnoho pro rozvoj ekologicke vychovy. Byl vzdy pro svou praci zapaleny a diky nemu se muze Olomouc pysnit ekokogickym centrem Skunakov. Urcite by bylo hezke, kdyby oceneni ziskal prave on.
Helena Nováčková (02.04.2022 15:31:08)
Michala znám 30 let, zakládali jsme společně Sluňákov a pracovali společně řadu roků na jeho rozvoji. Je to vizionář, který umí své vize i dotáhnout do krásných realizací. Sluňákov i ekologické dny jsou skvělým projektem. Michal inspiroval nejen mě, ale celou řadu lidí, kteří se s ním kdy setkali. Je to mimořádná osobnost, velmi si ho vážím, nikdy nic nedělal pro svou slávu či zisk, ale pro sílu myšlenky. Cenu si bezpochyby zaslouží.
Přidat zprávu