Miroslav Kubín

Miroslav Kubín

biolog

Miroslav Kubín (40 let) je biolog s dlouholetou praxí ve státní ochraně přírody (CHKO Beskydy) i v aplikovaném výzkumu dynamiky vodních toků, a zároveň angažovaný praktický ochránce přírody. K prosazování nových metod založil v roce 2020 odbornou platformu AQUA INOVA – Inovace ve světě vody, která pomáhá vlastníkům lesů, obcím a dalším subjektům řešit urgentní problémy s vodní erozí, zejména na lesních cestách a svážnicích, které masivně vznikají v souvislosti s kalamitní těžbou. 

Je absolventem programu Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana přírody na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde nyní pokračuje v doktorském studiu, jeho vědeckým zaměřením je Vliv technických úprav vodních toků na vodní ekosystémy. Podílí se na projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. Významně se zasadil o prosazování a uvedení inovativních metod do praxe v oblasti zadržování vody v lesích v Česku a na Slovensku. Realizace jsou zaměřeny na kalamitní holiny po kůrovci, které trpí vysokou mírou poškození po působení lesní techniky.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Inovativní a účinné řešení eroze svážnic po kalamitních těžbách v lesích, inovativní přístup k obnově lesních holin a praktická vzdělávací činnost pro zadržování vody v krajině.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Miroslav Kubín je mladý biolog s dlouholetou praxí jak ve státní ochraně přírody (CHKO Beskydy), tak v aplikovaném výzkumu dynamiky vodních toků a zároveň angažovaný praktický ochránce přírody. K prosazování nových metod založil malou firmu, která pomáhá vlastníkům lesů, obcím a dalších subjektům řešit urgentní problémy s vodní erozí , zejména na lesních cestách a svážnicích, které masivně vznikají v souvislosti s kalamitní těžbou. Jeho velkou předností jsou odbornost, zároveň velká angažovanost a odhodlání řešit problémy, talent pro vzdělávání, propojování lidí a komunikaci s různými cílovými skupinami. Dokáže svoje řešení velmi srozumitelně vysvětlit a získat pro něj jak vlastníky, tak další partnery. Umí stavět mosty mezi různorodými sektory a lidmi.

Miroslav Kubín je zakladatelem odborné platformy AQUAINOVA – Inovace ve světě vody. Je absolventem Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. V současné době pokračuje v doktorském studiu. Jeho vědeckým zaměřením je vliv úprav vodních toků na vodní ekosystémy. Má desetiletou praxi ve státní správě, mnoholeté zkušenosti s vedením projektů a lidí. Odborně je zaměřen na obnovování přirozených funkcí vodních toků a poříčních ekosystémů. Jeho specializací je řešení problémů v oblasti vod.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Miroslav Kubín je typický lídr, který vždy vybočoval z průměru. To je i jeden z důvodů, proč postupně opouští jistotu zaměstnání ve státní ochraně přírody a věnuje se svým prioritám jak přes neziskovu organizaci, tak přes nedávno založenou inovativní firmu - AQUA INOVA, kde soustřeďuje podobně laděné mladé odborníky různých profesí. https://www.aqua-inova.com/

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Vniřtní motivace k nápravě stavu naší krajiny, zejména vodního režimu - jak lesů, tak vodních toků i zemědělské krajiny.

Nominaci zaslal/a: Miroslav Kundrata

Komentáře:

Martina Kafková (05.05.2022 8:01:44)
S Mirkem spolupracujeme na tvorbě konceptu experimentálního lesa, jeho součástí je i zadržování vody a o rekultivace pozemků. Oceňuji jeho nadšení a inovativní přístup a ochotu naslouchat a hledat cestu, tam kde často stojí překážky. Těším se na další spolupráci a na zdravý les a nadšené návštěvníky Díky Mirku!
Václav Langer (13.04.2022 9:04:56)
O zadržování vody v lesích a o rekultivacích toho každý ví moc, ale jak to za ty roky sleduji, nic zásadního se v tomto ohledu v našich lesích neděje. Zavádění nových inovativních přístupů není nikdy jednoduché, zvláště v "konzervativní" lesnické branži. O to více jsem rád, že se Mirek, s vervou sobě vlastní, pustil do realizace těchto opatření právě u nás v Beskydech a dnes už je realizuje po celé ČR. Metoda rekultivace starých nepotřebných přibližovacích linek od pana Vaľy, kterou pomáhá prosazovat je nejen okamžitě 100% účinná, ale hlavně nezbytná pro udržení vody v lesích, jejich dobrého zdravotního stavu a tím i odolnosti našich lesů v dnešních náročných klimatických podmínkách. Bez vody totiž není život! Díky chlapi!
Štefan Vaľo (08.04.2022 9:49:23)
Miroslav Kubín je človek, ktorému záleží na prírode a vidno to aj v praxi. Nebojí sa inovácii a nových výziev. On sám nielen rozpráva o riešeniach na pomoc prírode, ale aj ich rovno uskutočňuje. Sen o zadržaní vody v lesoch pomocou mojej metódy rekultivácie starých nepotrebných približovacích lesných ciest sa vďaka jeho nadšeniu a neúnavnej práci v Čechách mení na skutočnosť. Zrealizovali sme spoločne už niekoľko projektov a absolvovali niekoľko workshopov. Práve preto môžem vyhlásiť, že túto prácu odvádza perfektne a je to ochranár srdcom i dušou. Náprava ľudskou činnosťou poškodenej krajiny je u neho na prvom mieste a vie pre túto činnosť nadchnúť aj ostatných. Takýchto ľudí potrebujeme viac a preto všetko by si podľa mňa túto cenu zaslúžil.
Vlastimil Kostkan (02.04.2022 22:30:36)
Znám Mirka Kubína už spoustu let, ještě z dob, kdy jsem působil na Přírodovědecké fakultě UP jako učitel a vedl jsem mu diplomku. Nejsem expert na ichtyologii, ale Mirkovo nadšení, dobře vymyšlený projekt a odborné znalosti mě vedly k tomu, že jsem se té práce ujal. Měl jsem pocit, že zahodit tento talent a nutit jej dělat jiné téma jen proto, že by to vyhovovalo někomu z kolegů v rámci jeho vlastního výzkumu, mi přišlo jako plýtvání jeho talentem a nadšením. Nezklamal mě, byl naprosto samostatný a diplomka výborná. Pár let po škole nás svedla dohromady profesní spolupráce s jeho společností AQUAINOVA a musím říct, že Mirek je smršť nadšení, pracovitosti a odbornosti. Pouští se do úplně nových projektů a to nikoliv bezhlavě, ale věci má vymyšlené a domyšlené. Přestože se v oboru ochrany přírody pohybuji celý život a znám spoustu nadšenců, musím říci, že Mirek je o úroveň výš a podpořit jeho nadšení, snahu a dnes už i hmatatelné výsledky bude mít zcela jistě velkou "návrtanost" v přínosech jeho další práce. Držím mu pěsti!
Přidat zprávu