Miroslav Patrik

Miroslav Patrik

ekologický aktivista

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Miroslav Patrik se narodil v Bílině. V mládí bojoval proti Radovesické výsypce, která zničila několik obcí. V roce 1989 pak založil spolu se svým přítelem Jindřichem Petrlíkem a dalšími ekologickou organizaci Děti Země. Stal se jejím prvním předsedou. V čemž pokračuje dále od roku 2004 dodnes. Vystudoval geochemii a ložiskovou geologii na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, kde získal titul RNDr. Miroslav Patrik jezdí na kole, žije skromně a má neutuchající energii věnovat se ochraně životního prostředí.

 
Představení činnosti nominovaného

Miroslav Patrik se dlouhodobě se věnuje zejména problematice dopravy ve vztahu k ochraně životního prostředí. Je koordinátorem významných akcí celostátního významu jako jsou Den bez aut, Ropák roku nebo Zelená perla. Aktivně se účastní především v rozhodovacích procesech významných dopravních staveb a zabývá se ekologickým poradenstvím.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Miroslav Patrik se věnuje ochraně životního prostředí desítky let. Už jako student gymnázia v Bílině na konci sedmdesátých let se spolužáky zachraňovali ohrožené rostliny před zasypáním Radovesickou výsypkou. Ještě před revolucí spoluzaložil ekologickou organizaci Děti Země. Osobně se účastní mnoha řízení, zejména o dopravních stavbách, kde vytrvale hájí zájmy přírody a dodržování zákonů. Často se teprve po mnoha letech ukáže, a to kvůli zásahu soudů, že měl Miroslav Patrik pravdu. Přesto se stal terčem mnoha kampaní politiků a firem, kteří neberou ohled ani na přírodu, ani na zákony. Přesto je Miroslav Patrik optimistou a neustále obětavě pracuje. Radí také občanům, jiným spolkům i samosprávám, jak mají postupovat ve svých kauzách. Mirek inspiroval již mnoho lidí, aby se stali občansky aktivními a zapojili se do ochrany životního prostředí.

Nominaci zaslal/a: Nikol Krejčová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu