Mojmír Vlašín

Mojmír Vlašín

zoolog

Mojmír Vlašín (*1954) je zoolog, který se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody, a to jak teoreticky, tak i prakticky. Pracoval ve státní ochraně přírody, byl náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody a působil i v nevládních organizacích. Ochranu přírody tedy zná ze všech stran a úhlů. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody. Angažoval se v mnoha kauzách, jako problematika Novomlýnských nádrží, ochrana přírody na Soutoku či ochrana vzácných horských ekosystémů v NP Šumava. Je předsedou Českého ramsarského výboru.

Velký vliv má i jeho osvětová činnost. V České televizi spolupracoval na celé řadě populárně-naučných pořadů. Uváděl ekologický soutěžní pořad pro děti Hra na zelenou. Dlouhodobě byl brněnským zastupitelem za stranu Zelených a v zastupitelstvu vždy hájil ochranu přírody a životního prostředí. Napsal řadu odborných i populárně naučných publikací, ale i nejrůznějších článků. Jeho mediální působení bylo často provokativní, a tak se mu dařilo upoutat na téma pozornost a vysvětlit podstatu problému. Společně s Alešem Máchalem napsal Desatero domácí ekologie, které mělo u veřejnosti velký ohlas. Intenzivně se věnuje problematice přírodních zahrad. Na ochranu přírody se dokáže podívat i hodně netradičně, což dokazuje autorství řady satirických divadelních her pořádaných v posledních letech především Nadací Veronica a časopisem Sedmá generace v Brně. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci – externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Mojmír Vlašín je biolog, který se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody a to jak teoreticky, tak i prakticky. Pracoval jak ve státní ochraně přírody (mimo jiné byl také náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody), tak i v nevládních organizacích. Ochranu přírody tedy zná ze všech stran a úhlů. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody. Známá je jeho angažovanost v kauzách jako je problematika Novomlýnských nádrží, ochrany přírody na Soutoku či ochrana vzácných horských ekosystémů v NP Šumava. Je předsedou Českého ramsarského výboru. Velký vliv má i jeho osvětová činnost. V České televizi spolupracoval na celé řadě populárně naučných pořadů. Uváděl ekologický soutěžní pořad pro děti Hra na zelenou. Dlouhodobě byl brněnským zastupitelem za stranu Zelených a v zastupitelstvu vždy hájil ochranu přírody a životního prostředí. Napsal řadu odborných i populárně naučných publikací, ale i nejrůznějších článků. Jeho mediální působení bylo často provokativní a tak se mu dařilo upoutat na téma pozornost a vysvětlit podstatu problému. Společně s A. Máchalem napsal Desatero domácí ekologie, které mělo u veřejnosti velký ohlas. Intenzivně se věnuje problematice přírodních zahrad, což je ochranářsky nedoceněný, ale důležitý prvek. Na ochranu přírody se dokáže podívat i hodně netradičně, což dokazuje autorství řady satirických divadelních her pořádaných v posledních letech především Nadací Veronica a časopisem Sedmá generace v Brně. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci - externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

 
Představení činnosti nominovaného

Ocenění si zaslouží za celoživotní osobní angažovanost v ochraně přírody, za osvětovou činnost v médiích i za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace. Je velmi inspirativní vzhledem k neotřelým pohledům na problematiku a rozličnými způsoby podání myšlenek ochrany přírody veřejnosti (odborné i populární publikace, novinové články, blog, spolupráce s televizí, divadelní hry, recesistické astrologické předpovědi...). Ukázkové zakomponování ochrany přírody do komunální politiky. Byl jedním z prvních u nás, který začal šířit myšlenky dobrovolné skromnosti a způsobu života šetrného k přírodě. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor biologie. Počátkem devadesátých let pracoval jako náměstek ředitele Českého ústavu ochrany přírody, byl odborným redaktorem České televize. Od roku 2000 do roku 2005 vyučoval na Vídeňské ekonomické univerzitě a od roku 2002 dosud učí na Masarykově univerzitě Brno. Byl opakovaně zvolen do zastupitelstva města Brna. Zúčastnil se rusko-mongolské expedice pro posuzování antropických vlivů na krajinu a šesti expedic do Albánie zaměřených na tvorbu Evropského atlasu savců. Je soudním znalcem pro základní obor ochrana přírody, odvětví zoologie. Odborně se podílel na celé řadě publikací o plazech a obojživelnících. Byl jedním z organizátorů šumavské blokády Je předsedou Českého ramsarskéh výboru. Napsal a režíroval několik divadelních her. Soustavně píše články do nejrůznějších medií o ochraně přírody. Je uznávaným ekologem a aktivistou.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Cením si jeho statečnosti, se kterou šel do zdánlivě i skutečně předem prohraných kauz. Statečně se zachoval nejen u klasických ochranářských témat, ale i jako vysoce postavený úředník (náměstek ředitele ČÚOP, nynější AOPK ČR). Dále si cením jeho všestrannosti a talentu podat i vážné myšlenky neobvyklou a přitažlivou formou.

Nominaci zaslal/a: Blanka Mikátová

Komentáře:

Vlastimil Kostkan (13.04.2022 0:31:03)
Mojmír Vlašín? Pro mě je Mojmír ztělesněním života člověka, prožitého pro ochranu přírody a životního prostředí. Cokoliv Mojmír dělá, dělá to s akcentem ochrany životního prostředí. Dělá to vždy, všude a samozřejmě proto také nebývá v naší „antienvironmentálně“ laděné společnosti úplně v souladu se zažitými společenskými konvencemi. A z těchto pozic Mojmír neustupuje svému přesvědčení, i když ho to občas v minulosti stálo dobrou pozici v zaměstnání.
Asi proto se Mojmír stal jedním z prvních ochránců přírody v této zemi, který si po roce 1990 vysloužil přídomek „ekoterorista“. Kdybych Mojmíra velmi dobře osobně neznal, možná bych tomu i uvěřil. Ale já ho znám 35 let a proto dobře vím, že to je především dobrý zoolog s mimořádnými biologickými a ekologickými znalostmi, které umí využívat v argumentech, při jednáních a ve stanoviscích. Ale nejen to. Má také schopnost vidět věci v souvislostech a s nadhledem, a to i v případě jednání s lidmi, kteří naši přírodu bez skrupulí devastují. A tak se z něj v politické rovině stává tvrdý soupeř, který zbytečně ze své pozice neuhýbá.
Jeho celoživotní práce se odráží i v širokém spektru publikací, od seriózních výzkumných prací a metodik (především) pro ochranu plazů a obojživelníků, až po blogy psané s jeho specifickým nadhledem a znalostí politické kultury. Zcela svéráznou formou projevu Mojmírova nadhledu nad věcí, včetně schopnosti dělat si legraci sám ze sebe, je dlouhá řada scénářů (a spoluautorství scénářů) divadelních her pro divadelní spolek VERDIS (a dříve A.I.D.S.), ve kterých vždy vyjádřuje výbornou orientaci v aktuální environmentálně - politické situaci na regionální i celostátní úrovni.
Možná by výše uvedené charakteristiky mohly vyvolat dojem, že je Mojmír nějaký suchar nebo člověk s úzkým viděním světa. Ale není to tak. Spousty hodin, dní a týdnů, kterou jsem s ním měl možnost strávenit pracovně i ve volném čase, včetně dovolené, mě Mojmíra stále ukazuje jako příjemného společníka, který nezkazí žádnou legraci a umí si legraci udělat nejen sám ze sebe, ale i z ochrany přírody. A to demagogové neumí!
Přidat zprávu