Mojmír Vlašín

Mojmír Vlašín

zoolog

Mojmír Vlašín (*1954) je zoolog, který se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody, a to jak teoreticky, tak i prakticky. Pracoval ve státní ochraně přírody, byl náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody a působil i v nevládních organizacích. Ochranu přírody tedy zná ze všech stran a úhlů. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody. Angažoval se v mnoha kauzách, jako problematika Novomlýnských nádrží, ochrana přírody na Soutoku či ochrana vzácných horských ekosystémů v NP Šumava. Je předsedou Českého ramsarského výboru.

Velký vliv má i jeho osvětová činnost. V České televizi spolupracoval na celé řadě populárně-naučných pořadů. Uváděl ekologický soutěžní pořad pro děti Hra na zelenou. Dlouhodobě byl brněnským zastupitelem za stranu Zelených a v zastupitelstvu vždy hájil ochranu přírody a životního prostředí. Napsal řadu odborných i populárně naučných publikací, ale i nejrůznějších článků. Jeho mediální působení bylo často provokativní, a tak se mu dařilo upoutat na téma pozornost a vysvětlit podstatu problému. Společně s Alešem Máchalem napsal Desatero domácí ekologie, které mělo u veřejnosti velký ohlas. Intenzivně se věnuje problematice přírodních zahrad. Na ochranu přírody se dokáže podívat i hodně netradičně, což dokazuje autorství řady satirických divadelních her pořádaných v posledních letech především Nadací Veronica a časopisem Sedmá generace v Brně. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci – externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Mojmír Vlašín je biolog, který se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody a to jak teoreticky, tak i prakticky. Pracoval jak ve státní ochraně přírody (mimo jiné byl také náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody), tak i v nevládních organizacích. Ochranu přírody tedy zná ze všech stran a úhlů. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody. Známá je jeho angažovanost v kauzách jako je problematika Novomlýnských nádrží, ochrany přírody na Soutoku či ochrana vzácných horských ekosystémů v NP Šumava. Je předsedou Českého ramsarského výboru. Velký vliv má i jeho osvětová činnost. V České televizi spolupracoval na celé řadě populárně naučných pořadů. Uváděl ekologický soutěžní pořad pro děti Hra na zelenou. Dlouhodobě byl brněnským zastupitelem za stranu Zelených a v zastupitelstvu vždy hájil ochranu přírody a životního prostředí. Napsal řadu odborných i populárně naučných publikací, ale i nejrůznějších článků. Jeho mediální působení bylo často provokativní a tak se mu dařilo upoutat na téma pozornost a vysvětlit podstatu problému. Společně s A. Máchalem napsal Desatero domácí ekologie, které mělo u veřejnosti velký ohlas. Intenzivně se věnuje problematice přírodních zahrad, což je ochranářsky nedoceněný, ale důležitý prvek. Na ochranu přírody se dokáže podívat i hodně netradičně, což dokazuje autorství řady satirických divadelních her pořádaných v posledních letech především Nadací Veronica a časopisem Sedmá generace v Brně. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci - externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

 
Představení činnosti nominovaného

Ocenění si zaslouží za celoživotní osobní angažovanost v ochraně přírody, za osvětovou činnost v médiích i za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace. Je velmi inspirativní vzhledem k neotřelým pohledům na problematiku a rozličnými způsoby podání myšlenek ochrany přírody veřejnosti (odborné i populární publikace, novinové články, blog, spolupráce s televizí, divadelní hry, recesistické astrologické předpovědi...). Ukázkové zakomponování ochrany přírody do komunální politiky. Byl jedním z prvních u nás, který začal šířit myšlenky dobrovolné skromnosti a způsobu života šetrného k přírodě. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor biologie. Počátkem devadesátých let pracoval jako náměstek ředitele Českého ústavu ochrany přírody, byl odborným redaktorem České televize. Od roku 2000 do roku 2005 vyučoval na Vídeňské ekonomické univerzitě a od roku 2002 dosud učí na Masarykově univerzitě Brno. Byl opakovaně zvolen do zastupitelstva města Brna. Zúčastnil se rusko-mongolské expedice pro posuzování antropických vlivů na krajinu a šesti expedic do Albánie zaměřených na tvorbu Evropského atlasu savců. Je soudním znalcem pro základní obor ochrana přírody, odvětví zoologie. Odborně se podílel na celé řadě publikací o plazech a obojživelnících. Byl jedním z organizátorů šumavské blokády Je předsedou Českého ramsarskéh výboru. Napsal a režíroval několik divadelních her. Soustavně píše články do nejrůznějších medií o ochraně přírody. Je uznávaným ekologem a aktivistou.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Cením si jeho statečnosti, se kterou šel do zdánlivě i skutečně předem prohraných kauz. Statečně se zachoval nejen u klasických ochranářských témat, ale i jako vysoce postavený úředník (náměstek ředitele ČÚOP, nynější AOPK ČR). Dále si cením jeho všestrannosti a talentu podat i vážné myšlenky neobvyklou a přitažlivou formou.

Nominaci zaslal/a: Blanka Mikátová

Komentáře:

Ivo Dostál (27.06.2022 21:59:09)
Rytíř bez bázně a hany.

Takový je Mojmír Vlašín. Od mládí vytrvale a neústupně bojuje za přírodu, a tím i za život nás všech. Jeho stopa, všude kde působil, zůstává stále výrazná a můžeme ji sledovat i na jeho blogu. vlasin.blog.idnes.cz. Mojmír ví, že člověk je nedílnou součástí přírody, stejně jako každý organismus, každá rostlina, každý živočich. Nic více, nic méně. Ať si kdo myslí tak či onak, nejsme žádní pánové světa, ono stačí když trochu více foukne, či trochu více zaprší či nezaprší nebo zahřmí a hned každý cítí, jak to s námi je. Naše arogantní panství nad přírodou stále zřetelněji ukazuje, kam vede. A Mojmír celým svým ekologicky laděným životem je příkladem, jak se máme snažit žít v souladu s přírodou. Jeho osvětová činnost v tomto směru je mnohostranná a bez nároku na úplnost stačí vyjmenovat např. jeho dlouholetá členství v redakčních radách časopisů jako je Veronica a Sedmá generace, kde publikuje svůj náhled na svět v mnoha článcích. Je také autorem či spoluautorem řady publikací jako jsou různé příručky, atlasy apod. Je nebo byl členem, a to vždy velmi aktivním, řady ochranářsky i odborně laděných organizací jako je Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Poradní sbor Pálava, nebo Natural Areas Asotiation. Také je jedním ze zakladatelů Česko-nepálské společnosti, jejíž akce v Brně často uváděl. Významná je i jeho účast na rozhlasových či televizních pořadech (v ČT pracoval i odborný redaktor). Pro studenty, i širší veřejnost pořádá oblíbené odborné exkurze. Jeho pedagogická činnost v oboru ochrany přírody je známa nejen na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, ale jako host přednášel i na brněnské Mendelově Univerzitě a i na Ekonomické fakultě ve Vídni. Svým odborným zaměřením je sice zoolog, jeho hlavním zaměřením jsou netopýři, plazi a obojživelníci, ale stranou jeho zájmu nezůstávají ani ostatní zejména ptáci, kde se např. léta staral o zajištění hnízdních podmínek čápů a dravců. Je i soudním znalcem v oboru ochrana přírody. Profesně prošel řadou pracovišť od Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, přes Agenturu ochrany přírody, kde pracoval jako náměstek ředitele po Ekologický institut Veronica.Významná je i jeho činnost společenská, kde řadu volebních období byl volen a působil, kde dle svých slov působil jako štika v rybníce, jako nestraník za Stranu zelených jako zastupitel města Brna, jako zastupitel Jihomoravského kraje, zastupitel městské části Brno Ořešín, kde byl i místostarostou. Dlouhodobě byl i ve funkci předsedy představenstva Lesů města Brna. Všude kde působil zanechával výraznou stopu a podobně tomu je i na poli kulturním, kde mnoho let působí v originálním divadelním souboru VERDIS (VERoničí DIvadelní Soubor dříve AIDS) Je jeho principálem autorem či spoluautorem her a i hercem. Věhlas a originalita tohoto amatérského uskupení přesahuje hranice i regionu, na představení jezdí zájemci z celé republiky, a je uznáván velmi dobře hodnocen i divadelními kritiky. Obsahem her jsou humorně podávané aktuální ekologické a společenské problémy. Mojmír zůstal věrný službě ochraně přírody nejen v rámci svého povolání, ale i celým svým životem ve skromnosti a ekologickému vidění světa. Navzdory tomu, že kolikrát zastával významná společenská postavení se věnoval i chovu domácího zvířectva od drůbeže počínaje po kozy konče (pravidelně je chodíval pásat), propagoval hnutí Přírodních zahrad a permakultury i na příkladu své zahrady. V oblečení podobnému, ve kterém se účastnil i společenských akcí, jezdíval na svůj nezamykaný skromný srub na Vysočině, kde zvláště za silvestrovských nocí přes jehož střechu mohli účastníci vidět oblohu plnou hvězd.

Sice psáno v říjnu 2020 pro časopis Fakulty sociálních studií MU v Brně Atrium, ale platí to dodnes
Vlastimil Kostkan (13.04.2022 0:31:03)
Mojmír Vlašín? Pro mě je Mojmír ztělesněním života člověka, prožitého pro ochranu přírody a životního prostředí. Cokoliv Mojmír dělá, dělá to s akcentem ochrany životního prostředí. Dělá to vždy, všude a samozřejmě proto také nebývá v naší „antienvironmentálně“ laděné společnosti úplně v souladu se zažitými společenskými konvencemi. A z těchto pozic Mojmír neustupuje svému přesvědčení, i když ho to občas v minulosti stálo dobrou pozici v zaměstnání.
Asi proto se Mojmír stal jedním z prvních ochránců přírody v této zemi, který si po roce 1990 vysloužil přídomek „ekoterorista“. Kdybych Mojmíra velmi dobře osobně neznal, možná bych tomu i uvěřil. Ale já ho znám 35 let a proto dobře vím, že to je především dobrý zoolog s mimořádnými biologickými a ekologickými znalostmi, které umí využívat v argumentech, při jednáních a ve stanoviscích. Ale nejen to. Má také schopnost vidět věci v souvislostech a s nadhledem, a to i v případě jednání s lidmi, kteří naši přírodu bez skrupulí devastují. A tak se z něj v politické rovině stává tvrdý soupeř, který zbytečně ze své pozice neuhýbá.
Jeho celoživotní práce se odráží i v širokém spektru publikací, od seriózních výzkumných prací a metodik (především) pro ochranu plazů a obojživelníků, až po blogy psané s jeho specifickým nadhledem a znalostí politické kultury. Zcela svéráznou formou projevu Mojmírova nadhledu nad věcí, včetně schopnosti dělat si legraci sám ze sebe, je dlouhá řada scénářů (a spoluautorství scénářů) divadelních her pro divadelní spolek VERDIS (a dříve A.I.D.S.), ve kterých vždy vyjádřuje výbornou orientaci v aktuální environmentálně - politické situaci na regionální i celostátní úrovni.
Možná by výše uvedené charakteristiky mohly vyvolat dojem, že je Mojmír nějaký suchar nebo člověk s úzkým viděním světa. Ale není to tak. Spousty hodin, dní a týdnů, kterou jsem s ním měl možnost strávenit pracovně i ve volném čase, včetně dovolené, mě Mojmíra stále ukazuje jako příjemného společníka, který nezkazí žádnou legraci a umí si legraci udělat nejen sám ze sebe, ale i z ochrany přírody. A to demagogové neumí!
Přidat zprávu