Radek Lučan

Radek Lučan

zoolog

Radek Lučan (*1979) vystudoval Biologickou fakultu Jihočeské univerzity a v současnosti působí jako pedagog na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá výzkumem ekologie netopýrů a ptáků, přednáší biogeografii a zoologii obratlovců a vede řadu terénních exkurzí, včetně zahraničních. V rámci zahraničních expedic se podílel na monografickém zpracování netopýřích faun několika zemí Blízkého východu a severní Afriky (Kypr, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Egypt). Řadu let řídí výzkumný projekt zabývající se migrací ptáků, netopýrů a hmyzu na Červenohorském sedle v Jeseníkách, největší svého druhu ve střední Evropě. Dlouhodobě se věnuje sledování jarní migrace ptáků v mokřadním území NPP Hrabanovská černava i osvětovým aktivitám v okolí Lysé nad Labem (např. na festivalu Vítání ptačího zpěvu). Zde v roce 2020 vyšlo najevo, že mokřad Žabák s desítkami hektarů nivních luk má být zastavěn projektem Svět záchranářů, což by území zcela zničilo. 

Navzdory nutnosti zmírňování dopadů klimatických změn a potřeby zadržování vody v krajině byla již od počátku zřejmá velká snaha části regionální politické reprezentace o uskutečnění projektu. Radek Lučan hrál ústřední roli v iniciativě, jejímž výsledkem byla vlna odporu laické i odborné veřejnosti vůči výstavbě. Podařilo se mu aktivizovat lidi z místních občanských sdružení i zastupitele a dostat kauzu do médií a veřejné diskuse. Získal podporu ČSO, ČSOP i MŽP a zasloužil se o zpracování biologického průzkumu. Jeho snaha nakonec vedla k přemístění záměru do vhodnějšího území, a posléze díky návazným aktivitám spřízněných regionálních politiků k úplnému zrušení projektu, který by zlikvidoval mokřadní lokalitu.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

V roce 2020 vyšlo najevo, že několik desítek hektarů nivních luk a mokřadů mezi Lysou nad Labem a Stratovem ve Středočeském kraji, známé dnes jako mokřad Žabák, má být zastavěno projektem Svět záchranářů, což by dotyčné území zcela zničilo. RNDr. Radek Lučan, Ph.D. hrál ústřední roli v iniciativě, jejímž výsledkem byla vlna odporu laické i odborné veřejnosti k realizaci tohoto nesmyslného projektu, která vedla ke zrušení celého záměru, resp. přemístění jeho realizace do vhodnějšího území. Iniciativa spočívala v mobilizaci místního volného občanského sdružení k zapojení se do veřejné debaty na úrovni komunální politiky, ale zejména na organizaci a zpracování biologického průzkumu, který přinesl nejvýznamnější argumenty, na základě kterých bylo v součinnosti s MŽP zničení území zabráněno.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Za tímto počinem stojí právě Dr. Lučan, zaměstnanec (odborný asistent) katedry zoologie PřF. Nominovaný počin je inspirativní tím, že ukazuje, že mobilizace odborné a laické veřejnosti může vést k záchraně akutně ohrožených cenných území - tento jev se dnes příliš často nevidí.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Dr. Lučan je univerzitní pedagog a vědec zabývající se výzkumem netopýrů a ptáků. Dotyčnou iniciativu realizoval zcela nad rámec svých pracovních povinností pouze s vědomím nutnosti rychlého a efektivního jednání, nemá-li být dotyčné cenné území zničeno.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Dr. Lučan se v oblasti Polabí dlouhodobě věnuje sledování jarní migrace ptáků v mokřadním území NPP Hrabanovská černava poblíž Lysé nad Labem. Svými výzkumnými a osvětovými aktivitami (mj. pravidelnou spoluúčastí na festivalu Vítání ptačího zpěvu v Lysé nad Labem) je znám místním laikům, kteří jej na plánovanou výstavbu v oblasti mokřadu Žabák upozornili. Spolu s upozorněním na tuto skutečnost ovšem zároveň konstatovali, že vinou postoje vedoucích členů zastupitelstva města Lysá nad Labem jsou jakékoliv protesty proti záměru výstavby v dotyčném území předem odsouzeny k nezdaru. Dr. Lučanovi se přes tento pesimistický postoj podařilo aktivizovat řadu lidí zastupujících místní občanská sdružení a opoziční zastupitele ve vedení města, díky čemuž se kauza postupně dostala do médií, přes obstrukce z řad místního zastupitelstva se podařilo prosadit zařazení kauzy do jednání městského zastupitelstva, dostat problematiku do veřejné diskuse, včetně získání podpory ochrany celého území ze stran nevládních organizací (Česká společnost ornitologická, ČSOP a dalších) a MŽP.

Nominaci zaslal/a: Kateřina Mlynářová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu