Tadeáš Ždárský

Tadeáš Ždárský

student, lektor

Tadeáš Žďárský vystudoval obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Palackého Univerzitě, kde rozjel studentskou iniciativu Udržitelný Palacký. Studoval také Environmentální studia na Masarykově univerzitě, kde se přes klimatickou krizi dostal až k ekologické ekonomii. V současnosti pracuje v organizaci NaZemi, kde se věnuje kritické pedagogice, klimatickému vzdělávání a v poslední době hlavně nerůstu.

Tadeáš se v Česku snaží téma post-růstové budoucnosti popularizovat a vnášet do nových prostředí – píše články i vzdělávaci metodické materiály, prezentuje či vede workshopy a pravidelně posílá nerůstový newsletter. Inicioval vznik České nerůstové pracovní skupiny, spolupořádal konferenci o nerůstu a také spoluzakládal Nerůstovou akademii: osmidílný intenzivní vzdělávací program o nerůstu pro lidi z praxe, kteří chtějí nerůst aplikovat do své práce na celospolečenské transformaci. Je autorem článků, které přibližují nerůst české veřejnosti, spoluautorem publikace Poselství Velikonočního ostrova, kterou vydala Lipka (2021) a byl součástí pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání Rady vlády, kde se podílel na publikaci Klima se mění, a co my?, kterou vydalo MŽP.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Tadeáš Žďárský studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a přes klimatickou krizi se dostal až k ekologické ekonomii. Dnes působí jako lektor pro organizaci NaZemi a Lipku, kde vzdělává o klimatické změně a nerůstu. Ve své vizi se zamýšlí, jak by příklon k nerůstové ekonomice ovlivnil česká města nebo školství. Tadeáš v ČR nastartoval hnutí nerůstu, kde sdružuje lidi podobně smýšlející, pořádal i konferenci o nerůstu, píše nerůstový newsletter a celkově startuje přemýšlení o environmentálně udržitelné budoucnosti. Také toto téma předává na workshopech a seminářích. Je spoluautorem publikace Poselství Velikonočního ostrova, kterou vydala Lipka 2021 a Klima se mění a co my?, kterou vydalo MŽP ČR. Je součástí pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání Rady vlády.

 
Představení nominované osobnosti

Vystudoval bakalářský obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Palackého Univerzitě. Zde rozjel studentskou iniciativu Udržitelný Palacký. Absolvoval studijní pobyty na University of Oslo (Norsko) a Hampshire College (USA). V současnosti studuje Humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současnosti pracuje na projektu zaměřenou na kritickou pedagogiku, je lektorem a metodikem klimatického a globálního vzdělávání primárně pro žáky a žačky středních škol. Vede semináře pro vyučující i lektory environmentálního vzdělávání. Delší dobu se už věnuje tématu nerůstu - píše články, prezentuje či vede workshopy.

 
Jak nominovaný počin přispěl/přispívá k prosazování udržitelného života a ochraně životního prostředí?

Já jsem osobně měla možnost se s ním blíže seznámit při vedení jeho bakalářské práce, která je mimořádná a inspirativní. Díky tomu jsme začali s ním více spolupracovat na Lipce právě při rozjíždění klimatického vzdělávání, kde byl významným tahounem a nositelem neotřelých a inovátorských myšlenek. Zároveň je i velmi osobně skromný a příjemný kolega.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Tadeáš je mimořádně inspirující osobnost, šíření myšlenek udržitelnosti a nerůstu věnuje obrovské množství energie a nadšení. Zvu ho ráda do své výuky, velmi inspiruje i mladší studenty. Inspiruje také učitele a pracovníky environmentálních středisek, pro které stále častěji pořádá vzdělávání. Je to v tomto věku velmi neobvyklé. Myslím, že si zaslouží cenu Ekozásek roku v plné míře.

Nominaci zaslal/a: Helena Nováčková

Komentáře:

Petr Daniš (06.04.2022 11:48:26)
Musím říci, že Tadeáše v mnoha věcech obdivuji. Kombinuje v sobě velký rozhled a systematické sebevzdělávání se schopností srozumitelně to předat okolí a hlavně nadchnout na dobře připravených seminářích a workshopech. Nebojí se přinášet náročná témata. Má tah na branku a jsou za ním vidět odpracované výsledky, publikované články, spoustu realizovaných dílen, iniciované projekty. To celé v jeho věku - klobouk dolů.
Radka Tyslová (04.04.2022 21:30:35)
Tadeáš je kometa! Inspirátor a inciátor projektů a inciativ, zastřeší a rozjede spoustu věcí s takovou vervou a přirozeností, že je pak pro další lidi snadné a přirozené se hromadně zapojovat. Rozvíjí aktivní občanskou společnost v praxi a ať už jako lektor, nebo vlastním příkladem, vychovává a motivuje ostatní. Neznám navíc dalšího člověka, který by měl tak široký záběr co se týče cílové skupiny: připraví program a namotivuje děti ze základní školy, odlektoruje letní školu pro vysokoškoláky, odpřednáší na odborné konferenci pro výzkumníky a metodiky... Je trochu ironie, že i když je jedním z jeho témat Nerůst, tak konkrétní lidi kolem něj, ochrana klimatu a česká environmentalistika jako taková díky němu rostou a posouvají se neustále dál.
Jakub Opršal (22.03.2022 10:52:15)
Tadeáš je velmi talentovaná a inspirativní osobnost české i slovenské environmentální scény. Za jeho přínosem a výsledky ovšem stojí značné úsilí a poctivá práce. Měl jsem možnost ho poznat již v době, kdy byl jeden ze zakladatelů Udržitelného Palackého na univerzitě v Olomouci. Spolku se povedlo svým myšlením a činností transformovat nejen fakultu, ale celou univerzitu. Založení komunitní zahrady nebo šíření povědomí o odpadu Think out of bin jsou jedny z významných projektů, které pomáhal rozjet. V posledních letech se nicméně zaměřil na nové téma - Nerůst. Téma se mu daří v českém prostředí srozumitelně komunikovat a významně šířit, vše má navíc podložené odbornými články, které si poctivě načetl. Vřele doporučuji, aby ocenění Ekozásek roku pro mladé obdržel za svou práci a přínos právě Tadeáš.
Stepan Vashkevich (21.03.2022 13:33:53)
Aktivistickou a lektorskou dráhu Tadeáše sledují jíž dlouhodobě. Za táto léta by šlo ho ocenit již za přínos v oblasti environmentálního vzdělávání, nicméně jeho největší zásluhou v současnosti je oživení tématu nerůstu, které se mu daří vnášet do debat nejen v odborných kruzích, ale i ve společenském prostoru. Jeho práce je nesmírně důležitá v kontextu řešení hlubinných příčin environmentální krize, i proto bych ho rád podpořil touto cestou - a věřím tomu, že CJV mu dodá zasloužené ocenění, které ho podpoří v tom, aby ve svém posláním pokračoval i nadále.
Martin Šrom (06.03.2022 8:44:16)
Podporuji nominaci Tadeáše. Přináší do ekologického hnutí hybnou sílu pro změny, které jsou potřeba.
Radka Šichová (25.02.2022 15:31:32)
S Tadeášem jsem se měla možnost potkat několikrát a vždycky mě toto setkání silně zasáhlo. Donutilo mě přemýšlet o tom jak žiju, jak můžu já sama ovlivnit to, co se kolem mě děje. Má neuvěřitelnou schopnost vtáhnout účastníky do děje, dokáže velmi citlivě a při tom velmi přesvědčivě argumentovat. Je na něm vidět, že to co říká také sám žije. Rozhodně si ocenění za to, co dělá zaslouží.
Iva Suchá (25.02.2022 14:50:13)
Se svými tématy nerůstu či imaginace, které zatím jako klíčová a zásadní nepřijímáme ani my v ekologické výchově, je o koňskou délku vepředu
Helena Škrdlíková (25.02.2022 12:19:30)
Tadeášovo působení v českém environmentálním prostředí mám možnost sledovat uz od začátku. Úžasné je, že cokoliv si zamane, jde si zatím a dokáže toho dosáhnout. Ne jen tvrdohlavě, ale velmi kvalitně. To, co dokázal za poslední rok v oblasti nerůstu ale zatím předčilo všechny předchozí počiny. Navíc se mu daří do svojí mise zapojovat i další aktéry. Pokud někdo dokáže u nás prosadit změny k nerůstovějsí, spravedlivější a spokojenější společnosti, bude to určitě on a lidé okolo.
Aleš Máchal (25.02.2022 11:52:23)
Tadeáš je jedním z těch nemnoha mladých nadšenců, kteří postupně střídají naši starou garnituru, a jsou mnohem lepší, než jsme byli my - v komplexních znalostech, v didaktických schopnostech i v argumentační přesvědčivosti. Málokdo si Cenu Josefa Vavrouška v kategorii Zásek zasluhuje tolik, jako právě Tadeáš Žďárský.
Kateřina Dostálová (25.02.2022 11:33:56)
Podporuji nominaci Tadeáše na cenu Josefa Vavrouška, za svou tvrdou práci si to rozhodně zaslouží.
Petr Sucháček (24.02.2022 20:47:32)
Skvělá volba, s Tadeášem je radost diskutovat a vidět ho plánovat, lektorovat a přednášet o náročných tématech s lehkostí, porozumění a vždy angažujícím způsobem.
Rozhodně si ocenění zaslouží
Přidat zprávu