Tomáš Jungwirth

Tomáš Jungwirth

lídr Klimatýmu AMO

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Systémová změna vedoucí k dosažení spravedlivé, udržitelnější společnosti, a to v kontextu změny klimatu. Změnu uskutečňuje nezávislý, kredibilní, expertní tým lidí, který nominovaný založil, vede, podporuje a inspiruje. Tým přenáší mezinárodní know-how do prostředí ČR, cílí na plnění závazků a propojování stakeholderů. Sám nominovaný aktivně přináší evidence-based řešení, odborně je komunikuje v médiích i na (ne)odborných akcích. Svým rozsahem, promyšleností a efektivitou se jedná o počin jedinečný.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Tomáš v sobě kombinuje lídra, manažera, analytika, řečníka, facilitátora a přátelského a otevřeného člověka. Vystudovaný právník, své vědomosti i osobnost věnuje ideje udržitelné společnosti žijící v planetárních mezích. Jako lídr podporuje ostatní k růstu a proráží nové cesty. Tomáš inspiruje svou houževnatosti, se kterou analyzuje obtížné otázky v jejich komplexnosti a přináší nové perspektivy na emisně náročnou společnost, včetně předpokladů, na nichž je založený náš politicko-ekonomický systém. Ve svém profesním i osobním životě nabourává zažité nefungující vzorce, které jsou překážkou v dosažení udržitelné společnosti. Svou komunikaci dokáže přizpůsobit publiku, od malých dětí v ZŠ po ministry, od mezinárodních expertů po místní starosty. Politici a úředníci ho znají a vědí, že jim dokáže klimatickou problematiku vysvětlit jazykem, kterému rozumí. Jeho Klimatým od svého založení publikoval mj. 21 expertních policy dokumentů týkajících se širokého spektra témat (od glob. vyjednávání po ekonomické a sociální dopady zelené transformace na ČR po bezpečnost, zemědělství, dezinformace či uhelnou korupci, vždy s doporučeními pro vládu a další aktéry). Členové Klimatýmu - mezi nimi Romana Březovská, Oldřich Sklenář, Jan Svoboda nebo Martin Abel - jsou aktivní ve veřejném prostoru a pravidelně se účastní debat a jednání, ať už např. na půdě Senátu, na mez. odb. konferencích nebo v kinosálech a na obrazovkách.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Asociace pro mezinárodní otázky doporučuje státním orgánům evidence-based politiky od roku 1997. Ještě v roce 2019 však v ČR chyběla iniciativa, která by nestranně a odborně řešila politické otázky mitigace, adaptace na změnu klimatu a spravedlivý proces dekarbonizace české emisně intenzivní ekonomiky. Tomáš Klimatým AMO nejen založil a řídil, ale úspěšně získává finanční podporu na jeho činnost z mezinárodních grantových výzev. Klimatým též soustavně argumentačně podporuje ekologické organizace a je členem sítě Think Sustainable Europe sdružující vedoucí think-tanky Evropy v oblasti udržitelnosti (např. IEEP, IDDRI, SEI, IISD).

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Tomáš se již během studia věnoval mezinárodnímu dění skrze mezinárodní právo, přičemž po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy následně studoval demokracii a lidská práva na univerzitách v Bologni a Sarajevu. Ačkoliv se zajímal zprvu především o mezinárodní migraci (a je i v současnosti na toto téma odborníkem, umí srbochorvatsky), hrozba a nečinnost společenství vůči klimatické krizi jej přiměly zabývat se problematikou, jež má existenční charakter. Znalosti v problematice klimatické mitigace a adaptace v mezinárodních souvislostech následně prohluboval na prestižním Evropském univerzitním institutu ve Florencii, kde pocítil potřebu nasměrovat ČR na dekarbonizační trajektorii (jíž se dlouhodobě bránila) v celé své komplexitě. Vědom si skutečnosti, že změna je proces, která musí propojovat společnost a která se musí dít na základě na datech a důkazech založených rozhodnutí, založil Klimatým. Ten, v čele s Tomášem a pod jeho vedením, s ohledem na intelektuální integritu, nejnovější vědecká poznání a aktuální i dlouhodobý politický vývoj, je aktérem, který vnímá dynamiku klimatické krize, přizpůsobuje doporučení na míru a systematicky mění české (i globální) prostředí.

Nominaci zaslal/a: Martin Abel

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu