Václav Cílek

Václav Cílek

geolog, klimatolog

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Václav Cílek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geologie ložisek. Jeho záběr je však mnohem širší. Ve zhruba třech desítkách publikací, jejichž je autorem nebo spoluautorem, se zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Zároveň v jeho knihách a esejích najdeme přesahy směrem k literatuře, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě.

 
Představení činnosti nominovaného

Ve světě, který přestává být místem, jaký jsme znali, je potřebné mít klidného a věcného průvodce na cestě do neklidných, nových a neznámých časů. Tím je v posledních letech v Česku především Václav Cílek. V oblasti životního prostředí se začal již před mnoha lety věnovat změnám klimatu. Tuto oblast velmi úspěšně a srozumitelně popularizoval, již v době, kdy bylo českým mainstreamem klimatické změny zpochybňovat, relativizovat nebo zesměšňovat. V době, kdy se vyspělé země na změny klimatu připravovaly, podnikaly kroky k adaptaci i omezování emisí skleníkových plynů, vedly v Česku přední osobnosti politického života diskusi na téma, zda vůbec klimatické změny existují. Václav Cílek dokázal v tomto, ne právě příznivém prostředí, téma změny klimatu popularizovat a především spojit je s jejich konkrétními projevy, které již na Českou republiku doléhaly - jako jsou povodně, extrémní sucha a podobně. Vedle změn klimatu se věnuje i dalším tématům. Mimo jiné oblasti vývoje krajiny, historických souvislostí, které spoluvytvářely její tvář, a estetických přínosů, které nenarušená nebo harmonicky vytvářená krajina pro člověka má. Zároveň se věnuje jakési dlouhodobé mentální přípravě společnosti na příchod předělu, který souvisí s celosvětovým souběhem výrazným environmentálních a společenských změn. Zároveň si všímá dopadů klimatických změn na lidskou společnost i její klesající stabilitu. Novými časy, které spolu s tím přicházejí, přitom nestraší, nevyvolává paniku, ale nabízí drobné a praktické návody na jejich zvládnutí.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Za svojí publikační činnost obdržel Václav Cílek řadu ocenění. V roce 2004 byl vyznamenán cenou Toma Stopparda, v roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí "za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie". V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že "svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí". Především ale svojí publikační činností dokázal přispět ke změně pohledu české společnosti na otázky klimatických změn. Zároveň představuje velmi konkrétní a zvládnutelné návody, jak se co nejlépe vypořádat s přicházejícími dopady klimatických změn, včetně rostoucího společenského neklidu a nestability.

 
Publikační činnost, odkazy

(Publikace
-
výběr) 2002:
Krajiny
vnitřní
a
vnější 2004:
Makom:
kniha
míst 2007:
Nejistý
plamen:
Průvodce
ropným
světem 2008:
Dýchat
s
ptáky:
Obyčejné
texty
o
světle
paměti,
pravdě
oblaků
a
útěše
míst 2009:
Orfeus:
Kniha
podzemních
řek 2011:
Kameny
domova 2012:
Prohlédni
si
tu
zemi 2014:
Kameny
a
hvězdy 2019:
Podzemní
památky
středních
Čech 2020:
Jak
přejít
řeku

Nominaci zaslal/a: Česká krajina

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu