Aktuálně probíhají nominace až do 01.04.2022. Nominujte níže!

Hledáme osobnosti environmentální scény

Nominace jsou právě otevřeny!

Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý.
  K nominaci stačí vyplnit internetový formulář níže. Upozorňujeme však, že čím více informací nám v tipu pošlete, tím lépe pro Vašeho favorita nebo favoritku. Snažte se tedy proto, prosíme, být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností. Od roku 2020 můžete posílat své tipy i v kategorii pro mladé do 26 let Ekozásek roku.

Moje nominace

Cena za dlouhodobý přínos

Laureátem/kou může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota na základě následujících kritérií:

 • Významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k České republice.
 • Tento přínos je možné konkrétně popsat.
 • Kandidát/ka je výjimečný/á v tom, co dělá.
 • Kandidát/ka je inspirací pro ostatní a je morální autoritou.
 • Kandidát/ka má schopnost spojovat a aktivizovat lidi.
 • Kandidátův/čin přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).

Cena za výjimečný počin

Laureátem/kou může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota na základě následujících kritérií:

 • Aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné.
 • Aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech.
 • Aktivita, počin i osoba kandidáta/ky jsou inspirací pro ostatní.
 • Oceněn/a může být kandidát/ka jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

Pro mladé: Ekozásek roku

Laureáty mohou být fyzické osoby nebo skupiny, kterou vybírá odborná porota na základě následujících kritérií:

 • Kandidát/ka nepřesáhla 26 let věku. V případě skupinové nominace je většina členů nebo účastníků skupiny do 26 let nebo mladší. Rozhodným dnem je datum podání nominace.
 • Aktivita nebo počin v oblasti akademické i mimoškolní činnosti, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.
 • Aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech.
 • Aktivita nebo počin jsou inspirací pro ostatní.
 • Oceněn/a může být kandidát/ka jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

Stanovy ceny

Prosíme, než podáte nominaci, seznamte se podrobně s aktuálními stanovami ceny.
 

Stanovy

Aktuálně nominovaní

Za dlouhodobý přínos
Za výjimečný počin

Prozatím bez nominací.

Prozatím bez nominací.

Prozatím bez nominací.

Ekozásek roku pro mladé

Prozatím bez nominací.

Prozatím bez nominací.

Prozatím bez nominací.