Hledáme osobnosti environmentální scény

Nominace otevřeny jen do 1. dubna!

Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý.
  K nominaci stačí vyplnit internetový formulář níže. Upozorňujeme však, že čím více informací nám v tipu pošlete, tím lépe pro Vašeho favorita nebo favoritku. Snažte se tedy proto, prosíme, být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností. Od roku 2020 můžete posílat své tipy i v kategorii pro mladé do 26 let Ekozásek roku.

Cena za dlouhodobý přínos

Laureátem/kou může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota na základě následujících kritérií:

 • Významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k České republice.
 • Tento přínos je možné konkrétně popsat.
 • Kandidát/ka je výjimečný/á v tom, co dělá.
 • Kandidát/ka je inspirací pro ostatní a je morální autoritou.
 • Kandidát/ka má schopnost spojovat a aktivizovat lidi.
 • Kandidátův/čin přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).

Cena za výjimečný počin

Laureátem/kou může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota na základě následujících kritérií:

 • Aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné.
 • Aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech.
 • Aktivita, počin i osoba kandidáta/ky jsou inspirací pro ostatní.
 • Oceněn/a může být kandidát/ka jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

Pro mladé: Ekozásek roku

Laureáty mohou být fyzické osoby nebo skupiny, kterou vybírá odborná porota na základě následujících kritérií:

 • Kandidát/ka nepřesáhla 26 let věku. V případě skupinové nominace je většina členů nebo účastníků skupiny do 26 let nebo mladší. Rozhodným dnem je datum podání nominace.
 • Aktivita nebo počin v oblasti akademické i mimoškolní činnosti, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.
 • Aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech.
 • Aktivita nebo počin jsou inspirací pro ostatní.
 • Oceněn/a může být kandidát/ka jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

Stanovy ceny

Prosíme, než podáte nominaci, seznamte se podrobně s aktuálními stanovami ceny.
 

Stanovy