Vzpomínají na Josefa VavrouškaJan Kára k Vavrouškovu návrhu reformy OSN

an Kára, MZV ČR, tehdejší blízký spolupracovník Josefa Vavrouška vzpomíná na Vavrouškův návrh reformy OSN.