Environmentální cena Josefa Vavrouška

Environmentální cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl první federální ministr životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. 

Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

Kdo vybírá oceněné

„Povolání, věk ani známá tvář při konečném výběru nerozhodují. Důležitý je přínos nominovaného člověka ke zlepšení životního prostředí.“
Tomáš Růžička, Agentura ochrany přírody a krajiny

Předseda poroty

Vladimír Kořen
Vladimír Kořen
populární moderátor
a člen správní rady Nadace Partnerství

Členové

Klára Kubíčková
novinářka, držitelka ceny Ekopublika
Čestmír Klos
novinář a člen správní rady Nadace Partnerství
Jaromír Bláha
Hnutí Duha (program Krajina) / laureát ceny 2016
Tomáš Růžička
Agentura ochrany přírody a krajiny
Eva Vavroušková
Společnost pro trvale udržitelný život, Praha
Hana Šantrůčková
děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice
Jiří Kulich
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Libor Jankovský
děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
Adéla Karásková Skoupá
redaktorka Deníku N, držitelka ceny Ekopublika
Tomáš Kažmierski
Ministerstvo životního prostředí ČR
Tomáš Cajthaml
Přírodovědecká fakulta UK, Ústav pro životní prostředí, Praha
Roman Haken
CpKP střední Morava, ředitel místního zastoupení
Jan Kára
diplomat, spolupracovník Josefa Vavrouška

Pravidla

V Environmentální ceně Josefa Vavrouška můžete nominovat hned ve třech kategoriích:

1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.

3) Za Eko zásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do 26 let včetně, za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.
Stanovy