Partneři Ceny Josefa Vavrouška

Dlouhodobými partnery naší ceny jsou firmy EnvirosInisoft, nově EkoWATT a CETIN, stejně jako vysoké školy, které mají blízký vztah k ochraně životního prostředí. Patří mezi ně Česká zemědělská univerzita v PrazePřírodovědecké fakulty na  Univerzitě Karlově a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ty v posledních letech doplnila také Mendelova univerzita v Brně, a to i se svou Lesnickou a dřevařskou fakultou, nejnověji pak  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. K dlouhodobým podporovatelům patří také Biologické centrum AV ČR. 

Cena v soutěži, umělecká skleněná plastika, je originálním dílem akademického malíře a sochaře Vladimira Kleina.  Partnerem vyhlášení, které se koná v prostorech Senátu, je tradičně vinařská firma Znovín Znojmo. Hudební doprovod zajistí Nadační fond Magdaleny Kožené.

Partnerem ceny Ekozásek roku je rodina Vavrouškových.

Všem partnerům děkujeme za podporu, bez kterých bychom myšlenky Josefa Vavrouška nemohli předávat dál.

Chcete se stát našimi partnery? Kontaktujte nás na:
Monika Hlávková
telefon: +420 725 782 227
e-mail: monika.hlavkova@nap.cz