Porota Ceny Josefa Vavrouška

Předseda poroty:

Vladimír Kořen
starosta Říčan u Prahy a člen správní rady Nadace Partnerství

 

Členové:

Roman Haken
CpKP střední Morava, ředitel místního zastoupení

Tomáš Cajthaml
Přírodovědecká fakulta UK, Ústav pro životní prostředí, Praha

Tomáš Kažmierski
Ministerstvo životního prostředí ČR

Miroslava Knotková
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Kateřina Kočí
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, Jeseníky

Jiří Kulich
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER

Hana Šantrůčková
děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice

Eva Vavroušková
Společnost pro trvale udržitelný život, Praha

Tomáš Růžička
Agentura ochrany přírody a krajiny

Jaromír Bláha
Hnutí Duha (program Krajina) /laureát CJV 2016

Čestmír Klos
novinář a člen správní rady Nadace Partnerství

Klára Kubíčková
novinářka, držitelka ceny Ekopublika