Petr Pakosta

Petr Pakosta

soukromý zemědělec

Nominován za celoživotní úsilí o ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi, za záchranu zámku Jezeří a za aktivity pro obnovu osídlení a lesů na Krušných horách nejen na Mostecku.

Petr Pakosta je jedním ze zakládajících členů tzv. “Ekofóra pánevní oblasti Severočeského kraje“ z konce 80. let minulého století, které už před Listopadem 1989 oponovalo devastujícím účinkům povrchové těžby uhlí a energetiky v SHP a spolupracovalo na vládním Programu ozdravění Severočeského kraje z roku 1990. Byl i zakládajícím členem “Spolku pro záchranu (a později obnovu) zámku Jezeří“ a aktivním ochráncem osídlení, přírody i krajiny Krušných hor.

Ač původním povoláním horník, přispíval cennými podklady ze zdrojů těžařů k argumentaci environmentalistů a ochránců životního prostředí proti záměrům těžebních organizací i energetiky, devastujících Severočeský kraj, spolupracoval s odborníky – geology a projektanty – územními plánovači při ochraně přírodního i kulturního dědictví Krušných hor i Podkrušnohoří, působil i publicisticky jako autor nebo spoluautor článků a publikací o problematice těžby uhlí a energetice v kraji, při přípravě podkladů pro stanovení územních ekologických limitů těžby vládou ČR v roce 1991.

Po listopadu 1989 pracoval krátce na úseku ochrany přírody a krajiny ONV v Mostě, zastával pozici místostarosty v Hoře sv. Kateřiny, dnes jako důchodce tamtéž provozuje malé ekologické hospodářství a je přes zdravotní potíže dodnes aktivním účastníkem četných správních řízení a nevládních aktivit, týkajících se Krušných hor, Podkrušnohoří a Severočeské hnědouhelné pánve. Pyšní se titulem „Král krušnohorských luk“, který obdržel od spolku botaniků ze sousedního Saska.